Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet '[laut]' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

Ordet 'laut' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
lyte  
(laut) 
     
     
III lyte verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lyte
(norrønt hljóta 'få (med lutkasting), ha, lyte'; samanheng med lott)
1 måtte, vere nøydd til, skulle
du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
: du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
1 måtte, vere nøydd til, skulle
du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
: du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
2 få (løyve, råd), ha lov til, burde
ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile
: ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile
2 få (løyve, råd), ha lov til, burde
ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile
: ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile
1 måtte, vere nøydd til, skulle
du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
: du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
1 måtte, vere nøydd til, skulle
du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
: du lyt gjere detdu lyt gjere det / ho laut vere med anten ho ville eller eiho laut vere med anten ho ville eller ei / det er fælt å lyte gjere sliktdet er fælt å lyte gjere slikt / han har lote vente lengehan har lote vente lenge
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// upersonleg
det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
: det lyt lagast mykje matdet lyt lagast mykje mat
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
// utan anna verb
eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
: eg laut heim, i vegeg laut heim, i veg
2 få (løyve, råd), ha lov til, burde
ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile
: ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile
2 få (løyve, råd), ha lov til, burde
ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile
: ho lyt no gjere som ho synestho lyt no gjere som ho synest / det lyt så veredet lyt så vere / i dag lyt de heller kvilei dag lyt de heller kvile

 

Resultat pr. side