Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
cashe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet cashe
(kæs`je; av engelsk cash) løse inn i kontanter
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
løse inn i kontanter
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
cedille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cedille
; el. cédille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cédille
(sedi´j el. sedil´je; gjennom fransk, fra spansk, opprinnelig diminutiv av gresk zeta 'z') diakritisk tegn i form av en liten hake under bokstaven c (ç) for å vise at den skal uttales s (og ikke k) selv om den står foran a, o eller u
c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
diakritisk tegn i form av en liten hake under bokstaven c (ç) for å vise at den skal uttales s (og ikke k) selv om den står foran a, o eller u
c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
sjampanje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjampanje
; el. champagne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet champagne
(sjampan´je; fransk forkorting for vin de Champagne 'vin fra landskapet Champagne')
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
chenille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet chenille
(sjenil`le el. sjenil´je; fra fransk 'sommerfugllarve')
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
2 fløyelsaktig stoff (1)
2 fløyelsaktig stoff (1)
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
2 fløyelsaktig stoff (1)
2 fløyelsaktig stoff (1)
eau de cologne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eau de cologne
(ådøkålån´j el. ådøkålån´je; fransk egentlig 'vann fra Köln') en slags parfyme; kølnervann en slags parfyme; kølnervann

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
cashe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet cashe
(kæs`je; av engelsk cash) løyse inn i kontantar
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
løyse inn i kontantar
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
cedille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cedille
; el. cédille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cédille
(sedi´j el. sedil´je; gjennom fransk, frå spansk, opphavleg diminutiv av gresk zeta 'z') diakritisk teikn i form av ein liten hake under bokstaven c (ç) som viser at han skal uttalast som s (og ikkje k) også når han står føre a, o og u
c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille
diakritisk teikn i form av ein liten hake under bokstaven c (ç) som viser at han skal uttalast som s (og ikkje k) også når han står føre a, o og u
c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille
sjampanje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjampanje
; el. champagne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet champagne
(sjampan´je; fransk forkorting for vin de champagne 'vin frå landskapet Champagne') sterkt musserande svakvin
skåle med sjampanjeskåle med sjampanje / sjampanjen bruste i glasasjampanjen bruste i glasa
: skåle med sjampanjeskåle med sjampanje / sjampanjen bruste i glasasjampanjen bruste i glasa
sterkt musserande svakvin
skåle med sjampanjeskåle med sjampanje / sjampanjen bruste i glasasjampanjen bruste i glasa
: skåle med sjampanjeskåle med sjampanje / sjampanjen bruste i glasasjampanjen bruste i glasa
chenille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet chenille
(sjenil`le el. sjenil´je; frå fransk 'sommarfugllarve')
1 mjukt, lode garn (1) av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
1 mjukt, lode garn (1) av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
2 fløyelsliknande stoff (3)
2 fløyelsliknande stoff (3)
1 mjukt, lode garn (1) av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
1 mjukt, lode garn (1) av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
2 fløyelsliknande stoff (3)
2 fløyelsliknande stoff (3)
I J m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet J
; el. j m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet j
(utt je el. jådd) språklyden og bokstavteiknet j
stor Jstor J / liten jliten j
: stor Jstor J / liten jliten j
språklyden og bokstavteiknet j
stor Jstor J / liten jliten j
: stor Jstor J / liten jliten j

 

Resultat pr. side