Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet '[hum]' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

Ordet 'hum' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
hume  
(hum) 
     
     
hume v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet hume
(jamfør norrønt húma 'skumre')
1 stå rådlaus, gjerandslaus; fomle; tale fomlande
ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
: ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
1 stå rådlaus, gjerandslaus; fomle; tale fomlande
ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
: ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
2 vere slapp, tung; sture
hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
: hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
2 vere slapp, tung; sture
hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
: hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
3 bli håttlaus av alderdom, tape seg, sløvast
han tok til å humehan tok til å hume
: han tok til å humehan tok til å hume
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
3 bli håttlaus av alderdom, tape seg, sløvast
han tok til å humehan tok til å hume
: han tok til å humehan tok til å hume
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
1 stå rådlaus, gjerandslaus; fomle; tale fomlande
ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
: ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
1 stå rådlaus, gjerandslaus; fomle; tale fomlande
ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
: ho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seieho stod og huma og visste ikkje kva ho skulle seie
2 vere slapp, tung; sture
hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
: hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
2 vere slapp, tung; sture
hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
: hesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje etehesten stod der og huma heile dagen og ville ikkje ete
3 bli håttlaus av alderdom, tape seg, sløvast
han tok til å humehan tok til å hume
: han tok til å humehan tok til å hume
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
3 bli håttlaus av alderdom, tape seg, sløvast
han tok til å humehan tok til å hume
: han tok til å humehan tok til å hume
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
// upersonleg:
det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters
: det humar med han det går til attersdet humar med han det går til atters

 

Resultat pr. side