Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bedugget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet bedugget
; el. bedugga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet bedugga
(bedug´get; av foreldet bedugge 'dekke med dugg') lettere beruset
beduggede nittenåringer på nachspielbeduggede nittenåringer på nachspiel
: beduggede nittenåringer på nachspielbeduggede nittenåringer på nachspiel
lettere beruset
beduggede nittenåringer på nachspielbeduggede nittenåringer på nachspiel
: beduggede nittenåringer på nachspielbeduggede nittenåringer på nachspiel
betinget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet betinget
; el. betinga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet betinga
(betin´get el. betin´ga)
1 som er bestemt eller avhengig av en eller flere faktorer
forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
: forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
1 som er bestemt eller avhengig av en eller flere faktorer
forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
: forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
2 som det er knyttet visse forbehold eller begrensninger til
være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
: være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
//
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse //
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
2 som det er knyttet visse forbehold eller begrensninger til
være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
: være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
//
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse //
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
1 som er bestemt eller avhengig av en eller flere faktorer
forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
: forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
1 som er bestemt eller avhengig av en eller flere faktorer
forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
: forståelsen er historisk betingetforståelsen er historisk betinget / humoren er kulturelt betingethumoren er kulturelt betinget
2 som det er knyttet visse forbehold eller begrensninger til
være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
: være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
//
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse //
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
2 som det er knyttet visse forbehold eller begrensninger til
være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
: være betinget optimist foran sesongenvære betinget optimist foran sesongen / forestillingen fikk en betinget suksessforestillingen fikk en betinget suksess / få betinget rosfå betinget ros
//
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse
betinget dom eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse; dom med fullbyrdingsutsettelse //
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
betinget fengsel eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse eldre betegnelse på fengselstraff som kun blir avsonet dersom tiltalte begår en ny forbrytelse; fengsel med fullbyrdingsutsettelse
beveget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet beveget
(beve´get; av bevege)
1 begivenhetsrik
han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
: han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
1 begivenhetsrik
han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
: han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
2 følesesmessig preget; grepet, rørt
ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
: ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
2 følesesmessig preget; grepet, rørt
ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
: ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
1 begivenhetsrik
han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
: han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
1 begivenhetsrik
han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
: han hadde levd et beveget livhan hadde levd et beveget liv
2 følesesmessig preget; grepet, rørt
ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
: ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
2 følesesmessig preget; grepet, rørt
ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
: ingen kan lese boka uten å bli bevegetingen kan lese boka uten å bli beveget
bevinget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet bevinget
; el. bevinga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet bevinga
(bevin´get el. bevin´nga; jamfør tysk geflügelt; av II vinge)
1 som har vinger
et bevinget insektet bevinget insekt
: et bevinget insektet bevinget insekt
1 som har vinger
et bevinget insektet bevinget insekt
: et bevinget insektet bevinget insekt
2
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
2
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
1 som har vinger
et bevinget insektet bevinget insekt
: et bevinget insektet bevinget insekt
1 som har vinger
et bevinget insektet bevinget insekt
: et bevinget insektet bevinget insekt
2
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
2
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
bevingede ord (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde (etter tysk boktittel 'Geflügelte Worte') uttrykk, talemåte som gjerne siteres, og som oftest kan føres tilbake til en kilde
suffragette m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet suffragette
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet suffragette
(utt -sjet´t el. -get´t; engelsk av suffrage 'stemmerett') ytterliggående, kvinnelig forkjemper for kvinnenes stemmerett i Storbritannia ytterliggående, kvinnelig forkjemper for kvinnenes stemmerett i Storbritannia

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
suffragette f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet suffragette
(utt -sjet´t el. -get´t; engelsk av suffrage 'røysterett') ihuga og strid kvinne som kjempar for kvinneleg røysterett, opphavleg i Storbritannia ihuga og strid kvinne som kjempar for kvinneleg røysterett, opphavleg i Storbritannia

 

Resultat pr. side