Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
altså adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet altså
(av tysk also; påvirket av III alt)
1 av den grunn; følgelig, derfor
jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
: jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
1 av den grunn; følgelig, derfor
jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
: jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
2 i forsterkende betydning på slutten av et utsagn eller utrop
det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
: det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
2 i forsterkende betydning på slutten av et utsagn eller utrop
det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
: det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
3 brukt som innledning eller overgang for å presisere, utdype eller oppsummere
altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer
: altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer
3 brukt som innledning eller overgang for å presisere, utdype eller oppsummere
altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer
: altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer
1 av den grunn; følgelig, derfor
jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
: jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
1 av den grunn; følgelig, derfor
jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
: jeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gudjeg er ateist, altså tror jeg ikke på Gud / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / de likte sport, altså gledet de seg til OLde likte sport, altså gledet de seg til OL
2 i forsterkende betydning på slutten av et utsagn eller utrop
det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
: det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
2 i forsterkende betydning på slutten av et utsagn eller utrop
det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
: det er helt sant, altså!det er helt sant, altså! / det går slettes ikke an, altså!det går slettes ikke an, altså! / folk, altså!folk, altså! / det var veldig fint, altsådet var veldig fint, altså
3 brukt som innledning eller overgang for å presisere, utdype eller oppsummere
altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer
: altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer
3 brukt som innledning eller overgang for å presisere, utdype eller oppsummere
altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer
: altså, som jeg sa, reiser vi på fredagaltså, som jeg sa, reiser vi på fredag / nei, altså, det var ikke det jeg mentenei, altså, det var ikke det jeg mente / vertskapet, altså den som inviterervertskapet, altså den som inviterer

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
altså adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet altså
; el. altso adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet altso
(av tysk also; med innverknad frå III alt)
1 av den grunn; følgjeleg, derfor; soleis
altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
: altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
1 av den grunn; følgjeleg, derfor; soleis
altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
: altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
2 i forsterkande tyding på slutten av ei utsegn eller eit utrop
det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
: det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
2 i forsterkande tyding på slutten av ei utsegn eller eit utrop
det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
: det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
3 brukt som innleiing eller overgang for å presisere, utdjupe eller slå fast noko
altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn
: altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn
3 brukt som innleiing eller overgang for å presisere, utdjupe eller slå fast noko
altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn
: altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn
1 av den grunn; følgjeleg, derfor; soleis
altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
: altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
1 av den grunn; følgjeleg, derfor; soleis
altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
: altså var det likevel santaltså var det likevel sant / du er eldst, altså går du førstdu er eldst, altså går du først / dei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinkadei drog seinare enn dei planla, altså kjem dei litt forseinka
2 i forsterkande tyding på slutten av ei utsegn eller eit utrop
det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
: det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
2 i forsterkande tyding på slutten av ei utsegn eller eit utrop
det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
: det går ikkje an, altså!det går ikkje an, altså! / du, altså!du, altså! / på ein positiv måte, altsåpå ein positiv måte, altså / eg har så lyst, altsåeg har så lyst, altså
3 brukt som innleiing eller overgang for å presisere, utdjupe eller slå fast noko
altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn
: altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn
3 brukt som innleiing eller overgang for å presisere, utdjupe eller slå fast noko
altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn
: altså, eg veit ikkje, for å vere ærlegaltså, eg veit ikkje, for å vere ærleg / nei, altså, det var ikkje det eg meintenei, altså, det var ikkje det eg meinte / altså gjer vi som vi har avtaltaltså gjer vi som vi har avtalt / vi går mykje på ski, altså langrennvi går mykje på ski, altså langrenn

 

Resultat pr. side