Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet '[Thema]' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
tema n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tema
(gresk thema 'noko som er stilt opp')
1 noko ein snakkar om; emne for framstilling eller utgreiing
diskusjonstemadiskusjonstema
: diskusjonstemadiskusjonstema
1 noko ein snakkar om; emne for framstilling eller utgreiing
diskusjonstemadiskusjonstema
: diskusjonstemadiskusjonstema
2 i litterært mål, i musikk: handlingsmønster eller melodi som eit verk er bygd over; jamfør motiv 2 og og motiv 3
hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
: hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
2 i litterært mål, i musikk: handlingsmønster eller melodi som eit verk er bygd over; jamfør motiv 2 og og motiv 3
hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
: hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
3 i grammatikk: alt det i ei setning som er kjent eller gjeve (i motsetnad til ny informasjon)
3 i grammatikk: alt det i ei setning som er kjent eller gjeve (i motsetnad til ny informasjon)
1 noko ein snakkar om; emne for framstilling eller utgreiing
diskusjonstemadiskusjonstema
: diskusjonstemadiskusjonstema
1 noko ein snakkar om; emne for framstilling eller utgreiing
diskusjonstemadiskusjonstema
: diskusjonstemadiskusjonstema
2 i litterært mål, i musikk: handlingsmønster eller melodi som eit verk er bygd over; jamfør motiv 2 og og motiv 3
hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
: hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
2 i litterært mål, i musikk: handlingsmønster eller melodi som eit verk er bygd over; jamfør motiv 2 og og motiv 3
hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
: hovudtemahovudtema / tema med variasjonartema med variasjonar
3 i grammatikk: alt det i ei setning som er kjent eller gjeve (i motsetnad til ny informasjon)
3 i grammatikk: alt det i ei setning som er kjent eller gjeve (i motsetnad til ny informasjon)

 

Resultat pr. side