Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
tafatt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet tafatt
(av gammelsvensk tag 'tak' og fa(r) 'få(tallig)') som mangler tiltak som mangler tiltak
II tagg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tagg
(engelsk tag; samme opphav som I tagg)
1 merkelapp; adresselapp
1 merkelapp; adresselapp
2 i edb: merke som identifiserer eller beskriver dataelementer
sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
: sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
2 i edb: merke som identifiserer eller beskriver dataelementer
sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
: sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
3 graffitisignatur laget med spraymaling
3 graffitisignatur laget med spraymaling
1 merkelapp; adresselapp
1 merkelapp; adresselapp
2 i edb: merke som identifiserer eller beskriver dataelementer
sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
: sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
2 i edb: merke som identifiserer eller beskriver dataelementer
sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
: sette inn tagger i elektroniske tekstersette inn tagger i elektroniske tekster
3 graffitisignatur laget med spraymaling
3 graffitisignatur laget med spraymaling

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hypotagme n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hypotagme
(-tag`me el. -tag´me; av gresk tagma 'ordning, oppstilling') i språkvitskap: sambinding mellom eit eller fleire underordna og eit overordna (setnings)ledd der berre det overordna leddet har same funksjonar som heile syntagmet; hypotaktisk samband; jamfør katatagme, paratagme og syntagme
den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"
: den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"
i språkvitskap: sambinding mellom eit eller fleire underordna og eit overordna (setnings)ledd der berre det overordna leddet har same funksjonar som heile syntagmet; hypotaktisk samband; jamfør katatagme, paratagme og syntagme
den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"
: den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"den eldste dottera er eit hypotagme av di adjektivet "eldste" er underordna substantivet "dottera"
katatagme n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet katatagme
(-tag`me el. -tag´me; nylaging av gresk kata 'ned' og tagna 'ordning, oppstilling') i språkvitskap: sambinding mellom to eller fleire (setnings)ledd der ingen av ledda aleine kan ha same funksjonen som heile sambandet; katataktisk samband; jamfør hypotagme, paratagme og syntagme
dei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to ordadei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to orda
: dei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to ordadei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to orda
i språkvitskap: sambinding mellom to eller fleire (setnings)ledd der ingen av ledda aleine kan ha same funksjonen som heile sambandet; katataktisk samband; jamfør hypotagme, paratagme og syntagme
dei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to ordadei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to orda
: dei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to ordadei reiste er eit katatagme av di meininga går tapt dersom vi fjernar eitt av dei to orda
paratagme n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet paratagme
(utt -tag´me el. -tag`me; av gresk para- og tagma 'ordning, oppstilling'; jamfør para-) i språkvitskap: sambinding av to eller fleire sideordna (setnings)ledd der kvart av ledda kan ha same funksjon (1) i setninga som heile sambandet; parataktisk samband; jamfør hypotagme, katatagme og syntagme
i "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagmei "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagme
: i "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagmei "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagme
i språkvitskap: sambinding av to eller fleire sideordna (setnings)ledd der kvart av ledda kan ha same funksjon (1) i setninga som heile sambandet; parataktisk samband; jamfør hypotagme, katatagme og syntagme
i "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagmei "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagme
: i "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagmei "Per, Ola og Kari gjekk heim" er "Per, Ola og Kari" eit paratagme
syntagme n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet syntagme
(el. utt -tag´me; av gresk syn- og tagma 'ordning, oppstilling'; jamfør syn-) i språkvitskap: gruppe av ord eller setningsledd som er knytte saman etter dei syntaktiske reglane til eit meiningsberande språkleg uttrykk; syntaktisk samband; jamfør hypotagme, katatagme og paratagme i språkvitskap: gruppe av ord eller setningsledd som er knytte saman etter dei syntaktiske reglane til eit meiningsberande språkleg uttrykk; syntaktisk samband; jamfør hypotagme, katatagme og paratagme
tafatt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet tafatt
(av gammalsvensk tag 'tak' og far 'få(talig)') som manglar tiltak; handfallen som manglar tiltak; handfallen

 

Resultat pr. side