Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
berg|preken m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bergpreken
i bestemt form: preken som Jesus holdt på et berg i Galilea der det forkynnes en ny etikk (Matt 57, Luk 6, 20–49) i bestemt form: preken som Jesus holdt på et berg i Galilea der det forkynnes en ny etikk (Matt 57, Luk 6, 20–49)
blod|penger m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet blodpenger
1 30 sølvpenger som Judas fikk for å forråde Jesus (etter Matt 27, 6)
1 30 sølvpenger som Judas fikk for å forråde Jesus (etter Matt 27, 6)
2 penger som en har skaffet seg for drap eller annen ugjerning
2 penger som en har skaffet seg for drap eller annen ugjerning
1 30 sølvpenger som Judas fikk for å forråde Jesus (etter Matt 27, 6)
1 30 sølvpenger som Judas fikk for å forråde Jesus (etter Matt 27, 6)
2 penger som en har skaffet seg for drap eller annen ugjerning
2 penger som en har skaffet seg for drap eller annen ugjerning
III den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(av II den)
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
disippel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet disippel
(fra latin discipulus 'elev', av discere 'lære')
1 om eldre forhold: elev, lærling, læregutt
1 om eldre forhold: elev, lærling, læregutt
2 tilhenger av en som forkynner en ny religiøs lære
Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
: Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
2 tilhenger av en som forkynner en ny religiøs lære
Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
: Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
3 person som er sterkt påvirket av en annen
en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
: en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
3 person som er sterkt påvirket av en annen
en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
: en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
1 om eldre forhold: elev, lærling, læregutt
1 om eldre forhold: elev, lærling, læregutt
2 tilhenger av en som forkynner en ny religiøs lære
Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
: Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
2 tilhenger av en som forkynner en ny religiøs lære
Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
: Jesus og de tolv disipleneJesus og de tolv disiplene / en Jesu disippelen Jesu disippel
3 person som er sterkt påvirket av en annen
en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
: en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
3 person som er sterkt påvirket av en annen
en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
: en disippel av Rembrandten disippel av Rembrandt
dåps|befaling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dåpsbefaling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dåpsbefaling
i bibelspråk: befaling Jesus gav om dåp (Matt 28, 16-20); jamfør misjonsbefaling i bibelspråk: befaling Jesus gav om dåp (Matt 28, 16-20); jamfør misjonsbefaling

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
adventist m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adventist
(engelsk; sjå advent) tilhengjar av ei sekt som trur at Jesus snart kjem att tilhengjar av ei sekt som trur at Jesus snart kjem att
apostel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet apostel
(gresk apostolos 'sendebod, utsending', av gresk apo- og stellein 'sende'; jamfør apo-)
1 kvar av læresveinane til Jesus og dessutan Paulus
dei tolv apostlanedei tolv apostlane
: dei tolv apostlanedei tolv apostlane
1 kvar av læresveinane til Jesus og dessutan Paulus
dei tolv apostlanedei tolv apostlane
: dei tolv apostlanedei tolv apostlane
2 første misjonær i eit land
Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
: Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
2 første misjonær i eit land
Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
: Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
3 ihuga talsmann for ei sak
3 ihuga talsmann for ei sak
1 kvar av læresveinane til Jesus og dessutan Paulus
dei tolv apostlanedei tolv apostlane
: dei tolv apostlanedei tolv apostlane
1 kvar av læresveinane til Jesus og dessutan Paulus
dei tolv apostlanedei tolv apostlane
: dei tolv apostlanedei tolv apostlane
2 første misjonær i eit land
Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
: Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
2 første misjonær i eit land
Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
: Ansgar er Nordens apostelAnsgar er Nordens apostel
3 ihuga talsmann for ei sak
3 ihuga talsmann for ei sak
berg|preike f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet bergpreike
berre i bunden form eintal:
Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)
: Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)
berre i bunden form eintal:
Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)
: Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)Bergpreika tale av Jesus med ei morallære, halden på eit berg i Galilea (Matt 5–7)
brød n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet brød
(norrønt brauð)
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
disippel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet disippel
(frå latin discipulus 'læregut, fylgjesvein')
1 før: elev, lærling, læregut
1 før: elev, lærling, læregut
2 tilhengjar av ein som forkynner ei ny lære; læresvein
Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
: Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
2 tilhengjar av ein som forkynner ei ny lære; læresvein
Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
: Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
3 person som er sterkt påverka av ein annan
ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt
: ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt
3 person som er sterkt påverka av ein annan
ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt
: ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt
1 før: elev, lærling, læregut
1 før: elev, lærling, læregut
2 tilhengjar av ein som forkynner ei ny lære; læresvein
Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
: Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
2 tilhengjar av ein som forkynner ei ny lære; læresvein
Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
: Jesus og dei tolv disiplaneJesus og dei tolv disiplane
3 person som er sterkt påverka av ein annan
ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt
: ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt
3 person som er sterkt påverka av ein annan
ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt
: ein disippel av Rembrandtein disippel av Rembrandt

 

Resultat pr. side