Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'Haken' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
hake  
(haken) 
I hake m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hake
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hake
(norrønt haka; beslektet med II hake) forreste del av ansiktet nedenfor munnen
ha kløft i hakaha kløft i haka / dobbelthakedobbelthake
: ha kløft i hakaha kløft i haka / dobbelthakedobbelthake
//
få dun på haka begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen
få dun på haka begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen
forreste del av ansiktet nedenfor munnen
ha kløft i hakaha kløft i haka / dobbelthakedobbelthake
: ha kløft i hakaha kløft i haka / dobbelthakedobbelthake
//
få dun på haka begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen
få dun på haka begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen begynne å få skjeggvekst; i overført betydning: begynne å bli voksen
hake  
(haken) 
II hake m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hake
(norrønt haki)
1 (redskap med) framstikkende krok
hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
: hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
1 (redskap med) framstikkende krok
hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
: hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
2 ulempe
det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
: det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
2 ulempe
det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
: det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
3 V-formet skrivetegn
sette haker i margensette haker i margen
: sette haker i margensette haker i margen
3 V-formet skrivetegn
sette haker i margensette haker i margen
: sette haker i margensette haker i margen
1 (redskap med) framstikkende krok
hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
: hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
1 (redskap med) framstikkende krok
hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
: hestesko med grev og hakerhestesko med grev og haker / fiskekrok med hakerfiskekrok med haker / mothakemothake / båtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhakebåtshake, fløterhake, jernhake, tømmerhake, vinkelhake
2 ulempe
det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
: det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
2 ulempe
det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
: det er en hake ved forslagetdet er en hake ved forslaget
3 V-formet skrivetegn
sette haker i margensette haker i margen
: sette haker i margensette haker i margen
3 V-formet skrivetegn
sette haker i margensette haker i margen
: sette haker i margensette haker i margen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'Haken' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
hake  
(haken) 
II hake m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hake
(norrønthaki, brukt som tilnamn og mannsnamn)
1 (reiskap med) framstikkande krok (til å gripe tak med)
hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
: hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
; som etterledd i båtshake, fløytarhake, haldehake, mothake, tømmerhake, vinkelhake
1 (reiskap med) framstikkande krok (til å gripe tak med)
hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
: hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
; som etterledd i båtshake, fløytarhake, haldehake, mothake, tømmerhake, vinkelhake
2 ulempe, vanske (I); aber
det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
: det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
2 ulempe, vanske (I); aber
det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
: det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
3 v-forma skriveteikn
setje ein hake i margensetje ein hake i margen
: setje ein hake i margensetje ein hake i margen
3 v-forma skriveteikn
setje ein hake i margensetje ein hake i margen
: setje ein hake i margensetje ein hake i margen
1 (reiskap med) framstikkande krok (til å gripe tak med)
hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
: hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
; som etterledd i båtshake, fløytarhake, haldehake, mothake, tømmerhake, vinkelhake
1 (reiskap med) framstikkande krok (til å gripe tak med)
hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
: hestesko med grev og hakarhestesko med grev og hakar
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
// vinkelbøygd krok (av metall) som kan gripe inn i ein ring o.l. og såleis halde noko (til dømes dør, vindauge) på plass
døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
: døra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengddøra hadde ikkje lås, men ein hake heldt ho likevel stengd
; som etterledd i båtshake, fløytarhake, haldehake, mothake, tømmerhake, vinkelhake
2 ulempe, vanske (I); aber
det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
: det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
2 ulempe, vanske (I); aber
det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
: det var ein hake ved framleggetdet var ein hake ved framlegget
3 v-forma skriveteikn
setje ein hake i margensetje ein hake i margen
: setje ein hake i margensetje ein hake i margen
3 v-forma skriveteikn
setje ein hake i margensetje ein hake i margen
: setje ein hake i margensetje ein hake i margen
hake  
(haken) 
III hake m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hake
(samanheng med håk) slamp, lømmel slamp, lømmel

 

Resultat pr. side