Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
golden retriever m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet golden retriever
(utt goulden retri´ver; engelsk 'gyllen retriever') mellomstor retriever med halvlang, gyllen pels mellomstor retriever med halvlang, gyllen pels

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'Golden' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
gjelde  
(golden) 
     
     
I gjelde verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet gjelde
(norrønt gjalda 'betale'; samanheng med I gjeld)
1 sjeldan: betale, gje vederlag, bøte, yte
gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
: gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
1 sjeldan: betale, gje vederlag, bøte, yte
gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
: gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
2 ha verdi (som det og det); bli halden (for), gå (for)
100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
: 100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
// i presens partisipp:
// i presens partisipp:
//
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
2 ha verdi (som det og det); bli halden (for), gå (for)
100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
: 100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
// i presens partisipp:
// i presens partisipp:
//
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
3 vere gyldig, lovleg, offisiell; telje (med), bli rekna med; stå ved lag; vere gjengs
billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
: billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
3 vere gyldig, lovleg, offisiell; telje (med), bli rekna med; stå ved lag; vere gjengs
billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
: billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
4 dreie seg om, vedkome, spørjast om
det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
: det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
4 dreie seg om, vedkome, spørjast om
det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
: det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
1 sjeldan: betale, gje vederlag, bøte, yte
gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
: gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
1 sjeldan: betale, gje vederlag, bøte, yte
gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
: gjelde igjen gjengjeldegjelde igjen gjengjelde
2 ha verdi (som det og det); bli halden (for), gå (for)
100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
: 100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
// i presens partisipp:
// i presens partisipp:
//
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
2 ha verdi (som det og det); bli halden (for), gå (for)
100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
: 100 kr gjeld lite i dag100 kr gjeld lite i dag / kvitteringa gjeld som garantikvitteringa gjeld som garanti / han gjeld for å vere sterkhan gjeld for å vere sterk
// i presens partisipp:
// i presens partisipp:
//
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
gjere seg gjeldande hevde seg, bli lagd merke til hevde seg, bli lagd merke til
3 vere gyldig, lovleg, offisiell; telje (med), bli rekna med; stå ved lag; vere gjengs
billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
: billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
3 vere gyldig, lovleg, offisiell; telje (med), bli rekna med; stå ved lag; vere gjengs
billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
: billetten gjeld i to vekerbilletten gjeld i to veker / utsegna gjeld ikkje absoluttutsegna gjeld ikkje absolutt / det same gjeld ... det same er tilfellet med ...det same gjeld ... det same er tilfellet med ... / dette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna meddette gjeld(st) ikkje er ikkje tillate etter reglane, el. blir ikkje rekna med
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
//
etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
: etter gjeldande lov, rettskrivingetter gjeldande lov, rettskriving / det gjeldande synet i dag er ...det gjeldande synet i dag er ...
4 dreie seg om, vedkome, spørjast om
det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
: det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
4 dreie seg om, vedkome, spørjast om
det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
: det gjeld (om) livet står omdet gjeld (om) livet står om / alt som gjeld sakaalt som gjeld saka / saka gjeld nokre skattespørsmålsaka gjeld nokre skattespørsmål / når det gjeld midlane, så er dei ordnanår det gjeld midlane, så er dei ordna / ho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvorho tek eit tak dersom (el. når) det gjeld dersom, når det knip, er alvor / no gjeld det! no må ein skjerpe seg e lno gjeld det! no må ein skjerpe seg e l
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
// vere naudsynt, krevjast
her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur
: her gjeld det (om) å vere lurher gjeld det (om) å vere lur

 

Resultat pr. side