Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aberrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aberrasjon
(fra latin av aberrare 'vike av')
1 i astronomi: tilsynelatende endring i en stjernes posisjon på grunn av lysets og jordens bevegelse
1 i astronomi: tilsynelatende endring i en stjernes posisjon på grunn av lysets og jordens bevegelse
2 forskjell mellom en gjenstand og det bildet en får av gjenstanden når lysstrålene fra den brytes gjennom en linse (3)
2 forskjell mellom en gjenstand og det bildet en får av gjenstanden når lysstrålene fra den brytes gjennom en linse (3)
3 i biologi: unormal endring i et kromosom under celledeling
3 i biologi: unormal endring i et kromosom under celledeling
1 i astronomi: tilsynelatende endring i en stjernes posisjon på grunn av lysets og jordens bevegelse
1 i astronomi: tilsynelatende endring i en stjernes posisjon på grunn av lysets og jordens bevegelse
2 forskjell mellom en gjenstand og det bildet en får av gjenstanden når lysstrålene fra den brytes gjennom en linse (3)
2 forskjell mellom en gjenstand og det bildet en får av gjenstanden når lysstrålene fra den brytes gjennom en linse (3)
3 i biologi: unormal endring i et kromosom under celledeling
3 i biologi: unormal endring i et kromosom under celledeling
aspekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aspekt
, n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet aspekt
(fra latin av adspicere 'se på', i betydning 4 fra fransk, etter russisk vid 'syn')
1 side; synsvinkel
en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
: en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
1 side; synsvinkel
en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
: en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
2 i astronomi: innbyrdes forhold mellom himmellegemene
2 i astronomi: innbyrdes forhold mellom himmellegemene
3 i flertall: varsel, merke etter aspektene på himmelen
3 i flertall: varsel, merke etter aspektene på himmelen
4 i språkvitenskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer hvordan en handling foregår, særlig med hensyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
4 i språkvitenskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer hvordan en handling foregår, særlig med hensyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
1 side; synsvinkel
en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
: en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
1 side; synsvinkel
en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
: en sak med mange aspekteren sak med mange aspekter / nye aspekter er kommet tilnye aspekter er kommet til
2 i astronomi: innbyrdes forhold mellom himmellegemene
2 i astronomi: innbyrdes forhold mellom himmellegemene
3 i flertall: varsel, merke etter aspektene på himmelen
3 i flertall: varsel, merke etter aspektene på himmelen
4 i språkvitenskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer hvordan en handling foregår, særlig med hensyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
4 i språkvitenskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer hvordan en handling foregår, særlig med hensyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
aspidistra m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aspidistra
(fra latin, av gresk aspis 'skjold' og kanskje av astron 'stjerne') stueplante av slekta Aspidistra i liljefamilien stueplante av slekta Aspidistra i liljefamilien
astro- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet astro-
(av gresk astron 'stjerne', form av aster) som gjelder stjernene, stjerne- som gjelder stjernene, stjerne-
deklinasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet deklinasjon
(fra latin; se deklinere)
1 i astronomi: en stjernes avstand til himmelekvator, målt i grader
1 i astronomi: en stjernes avstand til himmelekvator, målt i grader
2 fys. i fysikk: en kompassnåls misvising
2 fys. i fysikk: en kompassnåls misvising
3 i språkvitenskap: bøyning(sklasse) av substantiv, adjektiv og pronomen; jamfør konjugasjon og komparasjon
3 i språkvitenskap: bøyning(sklasse) av substantiv, adjektiv og pronomen; jamfør konjugasjon og komparasjon
1 i astronomi: en stjernes avstand til himmelekvator, målt i grader
1 i astronomi: en stjernes avstand til himmelekvator, målt i grader
2 fys. i fysikk: en kompassnåls misvising
2 fys. i fysikk: en kompassnåls misvising
3 i språkvitenskap: bøyning(sklasse) av substantiv, adjektiv og pronomen; jamfør konjugasjon og komparasjon
3 i språkvitenskap: bøyning(sklasse) av substantiv, adjektiv og pronomen; jamfør konjugasjon og komparasjon

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aberrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aberrasjon
(frå latin av aberrare 'vike av')
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
2 feil i biletet frå ei linse
2 feil i biletet frå ei linse
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
2 feil i biletet frå ei linse
2 feil i biletet frå ei linse
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga
apoge n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet apoge
; el. apogé n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet apogé
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet apogé
(-ge´; av gresk apo- og ge 'jord'; jamfør apo-) i astronomi: punkt i månebana (eller i ei satellittbane) som ligg lengst frå jorda; jordfjerne jamfør perige i astronomi: punkt i månebana (eller i ei satellittbane) som ligg lengst frå jorda; jordfjerne jamfør perige
aspekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aspekt
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aspekt
(latinaspectus, perfektum partisipp av aspicere 'sjå på', i tyding 4 frå fransk, etter russisk vid 'syn')
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
: ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
: ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspektane på himmelen
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspektane på himmelen
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
: ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
: ei sak med mange aspektarei sak med mange aspektar
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspektane på himmelen
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspektane på himmelen
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
: perfektivt, imperfektivt aspektperfektivt, imperfektivt aspekt
aspidistra m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet aspidistra
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aspidistra
(frå latin av, gresk aspis 'skjold' og kanskje av astron 'stjerne')
1 (plante av) slekt i konvallgruppa i liljefamilien; Aspidistra
1 (plante av) slekt i konvallgruppa i liljefamilien; Aspidistra
2 (stoveplante av) art i slekta aspidistra (1); Aspidistra elatior
2 (stoveplante av) art i slekta aspidistra (1); Aspidistra elatior
1 (plante av) slekt i konvallgruppa i liljefamilien; Aspidistra
1 (plante av) slekt i konvallgruppa i liljefamilien; Aspidistra
2 (stoveplante av) art i slekta aspidistra (1); Aspidistra elatior
2 (stoveplante av) art i slekta aspidistra (1); Aspidistra elatior
astro- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet astro-
(av greskastron, form av aster 'stjerne') stjerne-; til dømes i astrofysikk og astronom stjerne-; til dømes i astrofysikk og astronom

 

Resultat pr. side