Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
infinitiv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet infinitiv
(latin (modus) infinitivus 'ubestemt (måte)') infinitt form av verbet som også blir brukt i substantiviske funksjoner, verbets nevneform
'gripe' og 'elske' er infinitiver'gripe' og 'elske' er infinitiver
: 'gripe' og 'elske' er infinitiver'gripe' og 'elske' er infinitiver
//
kløyvd infinitiv infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e)) infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e))
kløyvd infinitiv infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e)) infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e))
infinitt form av verbet som også blir brukt i substantiviske funksjoner, verbets nevneform
'gripe' og 'elske' er infinitiver'gripe' og 'elske' er infinitiver
: 'gripe' og 'elske' er infinitiver'gripe' og 'elske' er infinitiver
//
kløyvd infinitiv infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e)) infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e))
kløyvd infinitiv infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e)) infinitiv i østnorske (og tilgrensende svenske) dialekter der endelsen veksler mellom -a og -e (eller ingen endelse) avhengig av om infinitiven hadde kort eller lang rotstavelse i norrønt (væra, kom(m)a mot kast(e), hopp(e))

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
infinitiv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet infinitiv
(seinlatin (modus) infinitivus av, latin infinitus 'uavgrensa') infinitt form av verbet, substantivisk form, nemneform
gå, kome er infinitivargå, kome er infinitivar
: gå, kome er infinitivargå, kome er infinitivar
//
kløyvd infinitiv infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa) infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa)
kløyvd infinitiv infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa) infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa)
infinitt form av verbet, substantivisk form, nemneform
gå, kome er infinitivargå, kome er infinitivar
: gå, kome er infinitivargå, kome er infinitivar
//
kløyvd infinitiv infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa) infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa)
kløyvd infinitiv infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa) infinitivsformer med endingar som skiftar etter eldre kvantitetstilhøve; i nyno skriftmål: skifte mellom e i overvektsord (til dømes skrive) og a i jamvektsord (til dømes lesa)

 

Resultat pr. side