Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'Dat' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
dat.  
(dat ) 
dat. fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet dat.
forkorting for dativ forkorting for dativ

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aldri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet aldri
(norrønt aldri(gi(n) ), eigenleg dativ aldri av aldr 'alder' og nektingssuff -gi)
1 ikkje nokosinne
betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
: betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
1 ikkje nokosinne
betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
: betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
2 slett ikkje; på ingen måte
aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
: aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
2 slett ikkje; på ingen måte
aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
: aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
3 om særs høg grad:
vente aldri så lengevente aldri så lenge
: vente aldri så lengevente aldri så lenge
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
3 om særs høg grad:
vente aldri så lengevente aldri så lenge
: vente aldri så lengevente aldri så lenge
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
1 ikkje nokosinne
betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
: betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
1 ikkje nokosinne
betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
: betre seint enn aldribetre seint enn aldri / sjeldan eller aldrisjeldan eller aldri / no eller aldrino eller aldri / aldri i livet!aldri i livet!
2 slett ikkje; på ingen måte
aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
: aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
2 slett ikkje; på ingen måte
aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
: aldri det grannaldri det grann / dette går aldri vel!dette går aldri vel! / det er vel aldri presten?det er vel aldri presten?
3 om særs høg grad:
vente aldri så lengevente aldri så lenge
: vente aldri så lengevente aldri så lenge
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
3 om særs høg grad:
vente aldri så lengevente aldri så lenge
: vente aldri så lengevente aldri så lenge
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
// i uttrykk for vedgåing:
om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
: om dei var aldri så sterke, nytta det ikkjeom dei var aldri så sterke, nytta det ikkje
av garde adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet av garde
(sisteleddet dativ av gard) av stad
kome seg av gardekome seg av garde
: kome seg av gardekome seg av garde
av stad
kome seg av gardekome seg av garde
: kome seg av gardekome seg av garde
av syne adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet av syne
(sisteleddet dativ av syn) på ein stad som ein ikkje kan sjå på ein stad som ein ikkje kan sjå
I di sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet di
(norrønt þ(v)í; eigenleg dativ av I det) dativ av det, no særleg i konjunksjonane
av di, etter di, for di og med diav di, etter di, for di og med di
: av di, etter di, for di og med diav di, etter di, for di og med di
dativ av det, no særleg i konjunksjonane
av di, etter di, for di og med diav di, etter di, for di og med di
: av di, etter di, for di og med diav di, etter di, for di og med di
di|lik det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet dilik
(norrønt þ(v)ílíkr av þ(v)í dativ av þat 'det' og líkr 'lik') slik, liknande
dilike tingdilike ting / blad, bøker og diliktblad, bøker og dilikt / meir dilikt meir av same slagetmeir dilikt meir av same slaget
: dilike tingdilike ting / blad, bøker og diliktblad, bøker og dilikt / meir dilikt meir av same slagetmeir dilikt meir av same slaget
slik, liknande
dilike tingdilike ting / blad, bøker og diliktblad, bøker og dilikt / meir dilikt meir av same slagetmeir dilikt meir av same slaget
: dilike tingdilike ting / blad, bøker og diliktblad, bøker og dilikt / meir dilikt meir av same slagetmeir dilikt meir av same slaget

 

Resultat pr. side