Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
alkohol|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholbruk
bruk av alkohol (2) bruk av alkohol (2)
alkohol|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholforbruk
konsum av alkohol
redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
: redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
konsum av alkohol
redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
: redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
alkohol|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
alter|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alterduk
alternativt jordbruk jordbruk som tar avstand fra å bruke kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler jordbruk som tar avstand fra å bruke kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler
areal|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arealbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet arealbruk
(av I bruk) det å nytte areal til ulike formål det å nytte areal til ulike formål
astma|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet astmasyk
; el. astma|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet astmasjuk
avind|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet avindsyk
; el. avind|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet avindsjuk
; el. avund|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet avundsjuk
misunnelig
hun er avindsyk på deghun er avindsyk på deg
: hun er avindsyk på deghun er avindsyk på deg
misunnelig
hun er avindsyk på deghun er avindsyk på deg
: hun er avindsyk på deghun er avindsyk på deg
beite|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet beitebruk
1 det å bruke gressmark til beite
1 det å bruke gressmark til beite
2 jordbruk som særlig går ut på å bruke den naturlige gressvoksteren til beiting og fôrsanking
2 jordbruk som særlig går ut på å bruke den naturlige gressvoksteren til beiting og fôrsanking
1 det å bruke gressmark til beite
1 det å bruke gressmark til beite
2 jordbruk som særlig går ut på å bruke den naturlige gressvoksteren til beiting og fôrsanking
2 jordbruk som særlig går ut på å bruke den naturlige gressvoksteren til beiting og fôrsanking
bensin|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bensinforbruk
bilen har et bensinforbruk på 0,8 l per milbilen har et bensinforbruk på 0,8 l per mil
: bilen har et bensinforbruk på 0,8 l per milbilen har et bensinforbruk på 0,8 l per mil
bilen har et bensinforbruk på 0,8 l per milbilen har et bensinforbruk på 0,8 l per mil
: bilen har et bensinforbruk på 0,8 l per milbilen har et bensinforbruk på 0,8 l per mil
bil|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet bilsyk
; el. bil|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet bilsjuk
kvalm, uvel av å kjøre med bil kvalm, uvel av å kjøre med bil
biodynamisk jordbruk jordbruk som ikke tar i bruk kjemiske midler jordbruk som ikke tar i bruk kjemiske midler
blandings|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blandingsmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blandingsmisbruk
det at en person misbruker både alkohol og narkotika det at en person misbruker både alkohol og narkotika
I bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bruk
(lavtysk; av bruke)
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
//
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for //
få bruk for få behov for få behov for
få bruk for få behov for få behov for //
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
//
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for //
få bruk for få behov for få behov for
få bruk for få behov for få behov for //
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
2 forbruk
bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje
: bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje; òg i sms som pengebruk
2 forbruk
bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje
: bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje; òg i sms som pengebruk
3 sedvane, skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
3 sedvane, skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
//
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for //
få bruk for få behov for få behov for
få bruk for få behov for få behov for //
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: sofaen var slitt av bruksofaen var slitt av bruk / gjøre bruk avgjøre bruk av / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
// om medisin:
bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
: bare til utvortes brukbare til utvortes bruk
//
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for
ha bruk for behøve, ha behov for behøve, ha behov for //
få bruk for få behov for få behov for
få bruk for få behov for få behov for //
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
2 forbruk
bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje
: bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje; òg i sms som pengebruk
2 forbruk
bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje
: bruken av elektrisitet og oljebruken av elektrisitet og olje; òg i sms som pengebruk
3 sedvane, skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
3 sedvane, skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
II bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bruk
(samme opphav som I bruk)
1 virksomhet; drift
jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
: jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
1 virksomhet; drift
jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
: jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
: en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
: en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
3 (større) industribedrift
møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
: møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
3 (større) industribedrift
møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
: møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
4 redskap til fiske eller fangst
garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
: garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
4 redskap til fiske eller fangst
garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
: garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
1 virksomhet; drift
jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
: jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
1 virksomhet; drift
jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
: jordbruk, skogbrukjordbruk, skogbruk
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
: en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
: en storgard med ni bruken storgard med ni bruk
3 (større) industribedrift
møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
: møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
3 (større) industribedrift
møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
: møllebruk, sagbrukmøllebruk, sagbruk
4 redskap til fiske eller fangst
garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
: garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
4 redskap til fiske eller fangst
garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
: garnbruk, notbrukgarnbruk, notbruk
buk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet buk
(norrønt búkr)
1 underliv, mageregion hos dyr
hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
: hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
//
fylle sin buk spise spise
fylle sin buk spise spise //
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
1 underliv, mageregion hos dyr
hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
: hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
//
fylle sin buk spise spise
fylle sin buk spise spise //
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
2 i overført betydning, om runding på beholder og lignende:
flaskebukflaskebuk
: flaskebukflaskebuk
2 i overført betydning, om runding på beholder og lignende:
flaskebukflaskebuk
: flaskebukflaskebuk
3 flykropps understell; jamfør buklande
3 flykropps understell; jamfør buklande
1 underliv, mageregion hos dyr
hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
: hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
//
fylle sin buk spise spise
fylle sin buk spise spise //
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
1 underliv, mageregion hos dyr
hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
: hestene stod i vann til bukenhestene stod i vann til buken
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
// spøkefullt, nedsettende: menneskemage
//
fylle sin buk spise spise
fylle sin buk spise spise //
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
gjøre buken til gud leve bare for å spise leve bare for å spise
2 i overført betydning, om runding på beholder og lignende:
flaskebukflaskebuk
: flaskebukflaskebuk
2 i overført betydning, om runding på beholder og lignende:
flaskebukflaskebuk
: flaskebukflaskebuk
3 flykropps understell; jamfør buklande
3 flykropps understell; jamfør buklande
bureisings|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bureisingsbruk
(av II bruk)
damask|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet damaskduk
duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet duk
(norrønt dúkr, lavtysk)
1 tettvevd tøy
flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
: flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
1 tettvevd tøy
flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
: flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
2 tøystykke til dekke, særlig på bord
legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
2 tøystykke til dekke, særlig på bord
legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
3 tørkle til å ha på seg
brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
: brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
3 tørkle til å ha på seg
brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
: brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
4 tørkeplagg
lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
: lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
4 tørkeplagg
lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
: lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
5 nett (I,1) av metalltråd
asbestdukasbestduk
: asbestdukasbestduk
5 nett (I,1) av metalltråd
asbestdukasbestduk
: asbestdukasbestduk
1 tettvevd tøy
flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
: flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
1 tettvevd tøy
flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
: flaggduk, seilduk, teltdukflaggduk, seilduk, teltduk
2 tøystykke til dekke, særlig på bord
legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
2 tøystykke til dekke, særlig på bord
legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / rulle dukerrulle duker / alterdukalterduk
3 tørkle til å ha på seg
brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
: brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
3 tørkle til å ha på seg
brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
: brystduk, halsdukbrystduk, halsduk
4 tørkeplagg
lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
: lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
4 tørkeplagg
lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
: lommeduk, håndduklommeduk, håndduk
5 nett (I,1) av metalltråd
asbestdukasbestduk
: asbestdukasbestduk
5 nett (I,1) av metalltråd
asbestdukasbestduk
: asbestdukasbestduk
døds|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dødssyk
; el. døds|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dødssjuk
livsfarlig syk, svært syk livsfarlig syk, svært syk
dømme|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dømmesyk
; el. dømme|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dømmesjuk
kritikksyk kritikksyk
ekstensivt jordbruk dyrkingsmåte med store arealer og liten innsats av kapital, arbeidskraft og lignende dyrkingsmåte med store arealer og liten innsats av kapital, arbeidskraft og lignende
energi|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet energiforbruk
et stigende energiforbruket stigende energiforbruk
: et stigende energiforbruket stigende energiforbruk
et stigende energiforbruket stigende energiforbruk
: et stigende energiforbruket stigende energiforbruk
engangs|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet engangsbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet engangsbruk
etter|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet etterbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet etterbruk
(av I bruk) det å bruke noe etter den tiden eller den anledningen som det i hovedsak er beregnet på
etterbruk av OL-anleggene på Lillehammeretterbruk av OL-anleggene på Lillehammer
: etterbruk av OL-anleggene på Lillehammeretterbruk av OL-anleggene på Lillehammer
det å bruke noe etter den tiden eller den anledningen som det i hovedsak er beregnet på
etterbruk av OL-anleggene på Lillehammeretterbruk av OL-anleggene på Lillehammer
: etterbruk av OL-anleggene på Lillehammeretterbruk av OL-anleggene på Lillehammer
falle|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fallesyk
; el. falle|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fallesjuk
(av II falle) epileptisk epileptisk
felles|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fellesforbruk
forbruk i samfunnet gjennom det offentlige forbruk i samfunnet gjennom det offentlige
fiske|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fiskebruk
(av II bruk)
1 redskap til fiske
1 redskap til fiske
2 anlegg for mottak og foredling av fisk
2 anlegg for mottak og foredling av fisk
1 redskap til fiske
1 redskap til fiske
2 anlegg for mottak og foredling av fisk
2 anlegg for mottak og foredling av fisk
flagg|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flaggduk
lett stoff i lerretsbinding som brukes til flagg lett stoff i lerretsbinding som brukes til flagg
for|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forbruk
(av II bruk)
1 det å bruke (opp) noe
1 det å bruke (opp) noe
2 anskaffelse og bruk av varer og tjenester, konsum
offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
: offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
//
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
2 anskaffelse og bruk av varer og tjenester, konsum
offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
: offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
//
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
1 det å bruke (opp) noe
1 det å bruke (opp) noe
2 anskaffelse og bruk av varer og tjenester, konsum
offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
: offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
//
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
2 anskaffelse og bruk av varer og tjenester, konsum
offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
: offentlig, privat forbrukoffentlig, privat forbruk / forbruket av elektrisk kraft har økt de siste åreneforbruket av elektrisk kraft har økt de siste årene
//
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
personlig forbruk penger som en bruker på seg selv penger som en bruker på seg selv
fornøyelses|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fornøyelsessyk
; el. fornøyelses|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fornøyelsessjuk
som har behov for fornøyelser som har behov for fornøyelser
fylle sin buk spise spise
fylle|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fyllesyk
; el. fylle|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fyllesjuk
(av I fyll) syk, uvel etter en rus syk, uvel etter en rus
gapa|huk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gapahuk
(av I huk) enkelt overnattingsly av stokker og granbar; jamfør huk (I) enkelt overnattingsly av stokker og granbar; jamfør huk (I)
gards|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gardsbruk
; el. gårds|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gårdsbruk
(av II bruk)
1 gard (II,1)
1 gard (II,1)
2 gardsdrift
2 gardsdrift
1 gard (II,1)
1 gard (II,1)
2 gardsdrift
2 gardsdrift
garn|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet garnbruk
(av II bruk)
1 garnfiske
1 garnfiske
2 garn som hører til en båt
2 garn som hører til en båt
1 garnfiske
1 garnfiske
2 garn som hører til en båt
2 garn som hører til en båt
I gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gauk
(samme opphav som gjøk) person som selger brennevin ulovlig person som selger brennevin ulovlig
gjøk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjøk
; el. II gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gauk
(norrøntgaukr, påvirket av dansk)
1 trekkfugl med lang stjert og lange, spisse vinger som legger egg i andre småfuglers reir, Cuculus canorus
1 trekkfugl med lang stjert og lange, spisse vinger som legger egg i andre småfuglers reir, Cuculus canorus
2 i overført betydning: fyr (I), skøyer
for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
: for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
2 i overført betydning: fyr (I), skøyer
for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
: for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
1 trekkfugl med lang stjert og lange, spisse vinger som legger egg i andre småfuglers reir, Cuculus canorus
1 trekkfugl med lang stjert og lange, spisse vinger som legger egg i andre småfuglers reir, Cuculus canorus
2 i overført betydning: fyr (I), skøyer
for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
: for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
2 i overført betydning: fyr (I), skøyer
for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
: for en gjøk!for en gjøk! / en lystig gjøken lystig gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
// nedsettende:
din gjøkdin gjøk
: din gjøkdin gjøk
gikt|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet giktsyk
; el. gikt|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet giktsjuk
gjen|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjenbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gjenbruk
(av I bruk) ombruk; jamfør resirkulasjon ombruk; jamfør resirkulasjon
gå av bruk slutte å bli brukt slutte å bli brukt
gards|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gardsbruk
; el. gårds|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gårdsbruk
(av II bruk)
1 gard (II,1)
1 gard (II,1)
2 gardsdrift
2 gardsdrift
1 gard (II,1)
1 gard (II,1)
2 gardsdrift
2 gardsdrift
hage|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hagebruk
(av II bruk) dyrking av grønnsaker, frukt, bær og blomster dyrking av grønnsaker, frukt, bær og blomster
hakke|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hakkebruk
primitivt åkerbruk der jorda hovedsakelig blir bearbeidet med hakke primitivt åkerbruk der jorda hovedsakelig blir bearbeidet med hakke
hauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hauk
1 rovfugl med forholdsvis brede og korte vinger og lang hale av slekta Accipiter
hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
: hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
//
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
1 rovfugl med forholdsvis brede og korte vinger og lang hale av slekta Accipiter
hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
: hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
//
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
2 talsmann for en hard, aggressiv forsvarspolitikk
haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
: haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
2 talsmann for en hard, aggressiv forsvarspolitikk
haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
: haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
1 rovfugl med forholdsvis brede og korte vinger og lang hale av slekta Accipiter
hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
: hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
//
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
1 rovfugl med forholdsvis brede og korte vinger og lang hale av slekta Accipiter
hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
: hønsehauk, spurvehaukhønsehauk, spurvehauk / leke hauk og dueleke hauk og due / være over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med envære over en som en hauk holde stadig og strengt oppsyn med en
//
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
2 talsmann for en hard, aggressiv forsvarspolitikk
haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
: haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
2 talsmann for en hard, aggressiv forsvarspolitikk
haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
: haukene i Washington og Kreml motsatt duehaukene i Washington og Kreml motsatt due
hauk over hauk (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere (trolig omdannet av høy over høy) over den høye, mektige er det en som er enda høyere, mektigere
hav|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet havbruk
(av II bruk) akvakultur akvakultur
have|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet havesyk
; el. have|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet havesjuk
(av havesjuke eller -syke) grisk etter gods, penger grisk etter gods, penger
herske|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet herskesyk
; el. herske|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet herskesjuk
maktsyk maktsyk
horse|gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet horsegauk
enkeltbekkasin, mekregauk enkeltbekkasin, mekregauk
I huk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet huk
(lavtysk 'vinkel, hjørne'; samme opphav som II huk) primitiv overnattingshytte med tre vegger; jamfør gapahuk primitiv overnattingshytte med tre vegger; jamfør gapahuk
II huk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet huk
(engelsk hook) krok, hake, særlig brukt ved lasting og lossing krok, hake, særlig brukt ved lasting og lossing
III huk subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet huk
kroppsstilling med bøyde knær og baken (ned) mot hælene
sette seg, sitte på huksette seg, sitte på huk
: sette seg, sitte på huksette seg, sitte på huk
kroppsstilling med bøyde knær og baken (ned) mot hælene
sette seg, sitte på huksette seg, sitte på huk
: sette seg, sitte på huksette seg, sitte på huk
humør|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet humørsyk
; el. humør|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet humørsjuk
som har skiftende og ofte dårlig humør som har skiftende og ofte dårlig humør
hus|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet husbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet husbruk
fiske litt til husbrukfiske litt til husbruk / synge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikumsynge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikum
: fiske litt til husbrukfiske litt til husbruk / synge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikumsynge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikum
//
til husbruk til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum
til husbruk til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum
fiske litt til husbrukfiske litt til husbruk / synge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikumsynge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikum
: fiske litt til husbrukfiske litt til husbruk / synge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikumsynge og spille litt til husbruk i det små, ikke for publikum
//
til husbruk til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum
til husbruk til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum til bruk i huset, til eget forbruk; (spille, synge) i det små, ikke for publikum
husdyr|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet husdyrbruk
hverdags|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hverdagsbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hverdagsbruk
(av I bruk)
i forbindelsen til hverdagsbruk som brukes til hverdags som brukes til hverdags
i forbindelsen til hverdagsbruk som brukes til hverdags som brukes til hverdags
i forbindelsen til hverdagsbruk som brukes til hverdags som brukes til hverdags
i forbindelsen til hverdagsbruk som brukes til hverdags som brukes til hverdags
hønse|hauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hønsehauk
rovfuglen Accipiter gentilis av haukeslekta rovfuglen Accipiter gentilis av haukeslekta
høstings|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet høstingsbruk
jordbruk, fiske og lignende der en bare utnytter de naturlige ressurser som fins, uten å gjødsle og bearbeide jorda, kultivere fiskevann og lignende
å drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressurseneå drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressursene
: å drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressurseneå drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressursene
jordbruk, fiske og lignende der en bare utnytter de naturlige ressurser som fins, uten å gjødsle og bearbeide jorda, kultivere fiskevann og lignende
å drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressurseneå drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressursene
: å drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressurseneå drive høstingsbruk kan tære hardt på naturressursene
hånd|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet håndduk
tøystykke til å tørke seg på når man har vaska seg; håndkle, duk (3)
tørk hendene med håndduken etter vaskentørk hendene med håndduken etter vasken
: tørk hendene med håndduken etter vaskentørk hendene med håndduken etter vasken
tøystykke til å tørke seg på når man har vaska seg; håndkle, duk (3)
tørk hendene med håndduken etter vaskentørk hendene med håndduken etter vasken
: tørk hendene med håndduken etter vaskentørk hendene med håndduken etter vasken
inne|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet innebruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet innebruk
innendørs bruk
en jakke til innebruken jakke til innebruk
: en jakke til innebruken jakke til innebruk
innendørs bruk
en jakke til innebruken jakke til innebruk
: en jakke til innebruken jakke til innebruk
intensivt jordbruk jordbruk som utnytter jordas yteevne fullt ut jordbruk som utnytter jordas yteevne fullt ut
jekte|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet jektebruk
(av II bruk)
1 virksomhet, fart med jekter
1 virksomhet, fart med jekter
2 jekt med alt tilhørende utstyr
2 jekt med alt tilhørende utstyr
1 virksomhet, fart med jekter
1 virksomhet, fart med jekter
2 jekt med alt tilhørende utstyr
2 jekt med alt tilhørende utstyr
jord|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet jordbruk
(av II bruk)
1 det å dyrke jorda som næringsvei
drive jordbrukdrive jordbruk
: drive jordbrukdrive jordbruk
1 det å dyrke jorda som næringsvei
drive jordbrukdrive jordbruk
: drive jordbrukdrive jordbruk
2 jordbruksnæring; jamfør landbruk
norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
: norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
2 jordbruksnæring; jamfør landbruk
norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
: norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
1 det å dyrke jorda som næringsvei
drive jordbrukdrive jordbruk
: drive jordbrukdrive jordbruk
1 det å dyrke jorda som næringsvei
drive jordbrukdrive jordbruk
: drive jordbrukdrive jordbruk
2 jordbruksnæring; jamfør landbruk
norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
: norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
2 jordbruksnæring; jamfør landbruk
norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
: norsk jordbruknorsk jordbruk / krise i jordbruketkrise i jordbruket
kammer|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kammerduk
(fra lavtysk, trolig opphavlig nederlandsk kamerijkdoek 'duk fra Cambrai') tett, fint lerret av lin eller bomull; cambric tett, fint lerret av lin eller bomull; cambric
kaste|sluk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kastesluk
(av I sluk)
fiske med kasteslukfiske med kastesluk
: fiske med kasteslukfiske med kastesluk
fiske med kasteslukfiske med kastesluk
: fiske med kasteslukfiske med kastesluk
katte|myk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kattemyk
; el. katte|mjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kattemjuk
kattemyke bevegelserkattemyke bevegelser
: kattemyke bevegelserkattemyke bevegelser
kattemyke bevegelserkattemyke bevegelser
: kattemyke bevegelserkattemyke bevegelser
kautsjuk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kautsjuk
(gjennom fransk fra et søramerikansk indianerspråk 'flytende tre') rå naturgummi som utvinnes av melkesaften av visse tropiske planter rå naturgummi som utvinnes av melkesaften av visse tropiske planter
kjeft|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjeftbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjeftbruk
høyrøstet tale, skjenning
banning og kjeftbrukbanning og kjeftbruk
: banning og kjeftbrukbanning og kjeftbruk
høyrøstet tale, skjenning
banning og kjeftbrukbanning og kjeftbruk
: banning og kjeftbrukbanning og kjeftbruk
kokain|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kokainmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kokainmisbruk
kollektiv|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kollektivbruk
stort gardsbruk som er basert på felles innsats av arbeid og kapital og deling av utbyttet stort gardsbruk som er basert på felles innsats av arbeid og kapital og deling av utbyttet
krim|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet krimsjuk
(av II krim) krimfull, forkjølt krimfull, forkjølt
kruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kruk
(av kruke) krumbøyd person; reddhare krumbøyd person; reddhare
kukk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kukk
; el. kuk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kuk
(mellomnorsk kúkr) penis, pikk (I) penis, pikk (I)
kvass|buk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvassbuk
brisling brisling
kvern|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kvernbruk
(av II bruk) virksomhet i forbindelse med kvern (2) virksomhet i forbindelse med kvern (2)
land|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet landbruk
(av I land, (3) og II bruk) fellesbetegnelse på en rekke næringsgrener der dyrking av jord er grunnleggende for produksjonen, dvs. jordbruk (med husdyrbruk), hagebruk, skogbruk og meieribruk fellesbetegnelse på en rekke næringsgrener der dyrking av jord er grunnleggende for produksjonen, dvs. jordbruk (med husdyrbruk), hagebruk, skogbruk og meieribruk
leir|gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet leirgauk
; el. leir|gjøk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet leirgjøk
lekeinstrument til å blåse i med form som en fuglekropp lekeinstrument til å blåse i med form som en fuglekropp
lin|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet linduk
duk av lin duk av lin
line|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet linebruk
(av II bruk) linefiske; utstyr til linefiske linefiske; utstyr til linefiske
lomme|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lommeduk
lommetørkle lommetørkle
lott|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet lottbruk
(se II bruk) mest om eldre forhold: jordleie der leien er en del eller lott av avlingen mest om eldre forhold: jordleie der leien er en del eller lott av avlingen
luft|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet luftsyk
; el. luft|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet luftsjuk
kvalm, uvel under flyreise kvalm, uvel under flyreise
luksus|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet luksusforbruk
forbruk som langt overskrider gjennomsnittlig behov forbruk som langt overskrider gjennomsnittlig behov
makt|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet maktbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet maktbruk
bruk (I) av makt (2) bruk (I) av makt (2)
makt|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet maktmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet maktmisbruk
makt|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet maktsyk
; el. makt|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet maktsjuk
herskesyk herskesyk
markise|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet markiseduk
tøy til markiser tøy til markiser
mat|auk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet matauk
; el. mat|auke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet matauke
(samme opphav som I auke; auk) tilskudd til kosten; det å øke matmengden
drive mataukdrive matauk / plukke bær og sopp som mataukplukke bær og sopp som matauk
: drive mataukdrive matauk / plukke bær og sopp som mataukplukke bær og sopp som matauk
tilskudd til kosten; det å øke matmengden
drive mataukdrive matauk / plukke bær og sopp som mataukplukke bær og sopp som matauk
: drive mataukdrive matauk / plukke bær og sopp som mataukplukke bær og sopp som matauk
medikament|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet medikamentmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet medikamentmisbruk
mekre|gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mekregauk
(etter den mekrende lyden som halefjærene lager i flukt) enkeltbekkasin enkeltbekkasin
mis|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet misbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet misbruk
(av I bruk) uriktig eller ulovlig bruk
misbruk av tid, resursermisbruk av tid, resurser / alkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbrukalkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbruk
: misbruk av tid, resursermisbruk av tid, resurser / alkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbrukalkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbruk
uriktig eller ulovlig bruk
misbruk av tid, resursermisbruk av tid, resurser / alkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbrukalkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbruk
: misbruk av tid, resursermisbruk av tid, resurser / alkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbrukalkoholmisbruk, maktmisbruk, stoffmisbruk
myk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet myk
; el. mjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet mjuk
(norrønt mjúkr)
1 som lett gir etter for trykk, bløt (II); motsatt hard
mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
: mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
1 som lett gir etter for trykk, bløt (II); motsatt hard
mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
: mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
2 bøyelig; ledig, smidig; motsatt stiv
en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
: en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
2 bøyelig; ledig, smidig; motsatt stiv
en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
: en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
3 ydmyk; veik; ettergivende, føyelig, mild
gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
: gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
3 ydmyk; veik; ettergivende, føyelig, mild
gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
: gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
4 som gjelder følelser og livskvalitet
myke verdiermyke verdier
: myke verdiermyke verdier
//
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister //
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
4 som gjelder følelser og livskvalitet
myke verdiermyke verdier
: myke verdiermyke verdier
//
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister //
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
1 som lett gir etter for trykk, bløt (II); motsatt hard
mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
: mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
1 som lett gir etter for trykk, bløt (II); motsatt hard
mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
: mykt smørmykt smør / mykt skinnmykt skinn / en myk madrass, sofaen myk madrass, sofa
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// gradvis, forsiktig
få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
: få en myk overgang til pensjonisttilværelsenfå en myk overgang til pensjonisttilværelsen
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
// som adverb:
bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
: bilen stoppet myktbilen stoppet mykt
2 bøyelig; ledig, smidig; motsatt stiv
en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
: en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
2 bøyelig; ledig, smidig; motsatt stiv
en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
: en myk grenen myk gren / være myk i kroppenvære myk i kroppen
3 ydmyk; veik; ettergivende, føyelig, mild
gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
: gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
3 ydmyk; veik; ettergivende, føyelig, mild
gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
: gjøre seg mykgjøre seg myk / få en til å bli mykfå en til å bli myk / bli myk som voksbli myk som voks
4 som gjelder følelser og livskvalitet
myke verdiermyke verdier
: myke verdiermyke verdier
//
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister //
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
4 som gjelder følelser og livskvalitet
myke verdiermyke verdier
: myke verdiermyke verdier
//
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister
myke trafikanter fotgjengere og syklister fotgjengere og syklister //
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
myk mann mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen mann som (bevisst) går mot den tradisjonelle mannsrollen
munn|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet munnbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet munnbruk
(av I bruk) kjeftbruk kjeftbruk
mølle|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet møllebruk
(av II bruk) alt som hører med til en mølle, kvernbruk alt som hører med til en mølle, kvernbruk
mønster|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet mønsterbruk
(av II bruk) gardsbruk som kan tjene som mønster for andre
drive garden opp til et mønsterbrukdrive garden opp til et mønsterbruk
: drive garden opp til et mønsterbrukdrive garden opp til et mønsterbruk
gardsbruk som kan tjene som mønster for andre
drive garden opp til et mønsterbrukdrive garden opp til et mønsterbruk
: drive garden opp til et mønsterbrukdrive garden opp til et mønsterbruk
mål|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet målbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet målbruk
(av I bruk) språkbruk
loven om målbruk i offentlig tjenesteloven om målbruk i offentlig tjeneste
: loven om målbruk i offentlig tjenesteloven om målbruk i offentlig tjeneste
språkbruk
loven om målbruk i offentlig tjenesteloven om målbruk i offentlig tjeneste
: loven om målbruk i offentlig tjenesteloven om målbruk i offentlig tjeneste
måne|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet månesyk
; el. måne|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet månesjuk
narkotika|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet narkotikamisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet narkotikamisbruk
nese|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet neseduk
lommetørkle lommetørkle

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
alkohol|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholbruk
alkohol|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholforbruk
mengd alkohol som nokon drikk (over tid)
ha for stort alkoholforbrukha for stort alkoholforbruk
: ha for stort alkoholforbrukha for stort alkoholforbruk
mengd alkohol som nokon drikk (over tid)
ha for stort alkoholforbrukha for stort alkoholforbruk
: ha for stort alkoholforbrukha for stort alkoholforbruk
alkohol|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
allergi|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet allergisjuk
altar|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet altarduk
; el. alter|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alterduk
utprydd duk (2) til å dekkje altar (2) med utprydd duk (2) til å dekkje altar (2) med
alternativt jordbruk jordbruk der ein ikkje vil bruke kunstgjødsel og kjemiske sprøytemiddel jordbruk der ein ikkje vil bruke kunstgjødsel og kjemiske sprøytemiddel
areal|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arealbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet arealbruk
(av I bruk) det å bruke areal til ulike føremål det å bruke areal til ulike føremål
astma|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet astmasjuk
sjuk av astma
astmasjuk og allergisjukastmasjuk og allergisjuk
: astmasjuk og allergisjukastmasjuk og allergisjuk
sjuk av astma
astmasjuk og allergisjukastmasjuk og allergisjuk
: astmasjuk og allergisjukastmasjuk og allergisjuk
aud|mjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet audmjuk
(norrønt auðmjúkr) smålåten; kravlaus, spak (II) smålåten; kravlaus, spak (II)
auk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet auk
(norrønt aukr) særleg i samansetningar: auke (I)
arbeidsaukarbeidsauk / mataukmatauk
: arbeidsaukarbeidsauk / mataukmatauk
særleg i samansetningar: auke (I)
arbeidsaukarbeidsauk / mataukmatauk
: arbeidsaukarbeidsauk / mataukmatauk
avund|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet avundsjuk
(norrønt ǫfundsjúkr) (særs) misunneleg (særs) misunneleg
barn|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet barnsjuk
som har fødselsrier som har fødselsrier
bauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bauk
; el. I bauke f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet bauke
(av II bauke)
1 graving i jorda; merke etter roting; opprota hol eller gang i jorda
1 graving i jorda; merke etter roting; opprota hol eller gang i jorda
2 båregang
2 båregang
1 graving i jorda; merke etter roting; opprota hol eller gang i jorda
1 graving i jorda; merke etter roting; opprota hol eller gang i jorda
2 båregang
2 båregang
I beite|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet beitebruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet beitebruk
(av I bruk) det å bruke grasmark til beite (III,2) det å bruke grasmark til beite (III,2)
II beite|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet beitebruk
(av II bruk) jordbruk som særleg går ut på å nytte den naturlege grasvoksteren til beiting og fôrsanking jordbruk som særleg går ut på å nytte den naturlege grasvoksteren til beiting og fôrsanking
bilde|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bildebruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bildebruk
; el. bilet|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet biletbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet biletbruk
bruk (I,1) av bilde (4) i skrift og tale bruk (I,1) av bilde (4) i skrift og tale
bil|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet bilsjuk
uvel, kvalm av å køyre bil uvel, kvalm av å køyre bil
biodynamisk jordbruk jordbruk der ein ikkje bruker kjemiske middel, kunstgjødsel el. plantevern jordbruk der ein ikkje bruker kjemiske middel, kunstgjødsel el. plantevern
blandings|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blandingsmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blandingsmisbruk
det at ein person misbruker både alkohol og narkotika det at ein person misbruker både alkohol og narkotika
blome|lauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blomelauk
; el. blome|løk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blomeløk
blomsterlauk blomsterlauk
blomster|lauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blomsterlauk
; el. blomster|løk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blomsterløk
lauk som gir blomstrar
tulipanar og andre blomsterlauktulipanar og andre blomsterlauk
: tulipanar og andre blomsterlauktulipanar og andre blomsterlauk
lauk som gir blomstrar
tulipanar og andre blomsterlauktulipanar og andre blomsterlauk
: tulipanar og andre blomsterlauktulipanar og andre blomsterlauk
bord|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bordduk
(norrønt borðdúkr) duk til å ha på bordet duk til å ha på bordet
bringe|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bringeduk
(av I bringe) (utsauma) tystykke i bringa på kvinnebunad (utsauma) tystykke i bringa på kvinnebunad
I bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bruk
(lågtysk; av bruke)
1 det å bruke eller bli brukt
spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
//
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
1 det å bruke eller bli brukt
spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
//
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
2 forbruk, fortæring
verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff
: verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff; òg i sms som pengebruk
2 forbruk, fortæring
verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff
: verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff; òg i sms som pengebruk
3 sedvane; skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
3 sedvane; skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
1 det å bruke eller bli brukt
spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
//
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
1 det å bruke eller bli brukt
spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
: spaden var sliten av brukenspaden var sliten av bruken / gjere bruk avgjere bruk av / få eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trengefå eller ha bruk for få eller ha høve til å nytte; trenge / ta i brukta i bruk / alt til sitt brukalt til sitt bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
// om medisin
til utvortes bruktil utvortes bruk
: til utvortes bruktil utvortes bruk
//
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
2 forbruk, fortæring
verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff
: verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff; òg i sms som pengebruk
2 forbruk, fortæring
verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff
: verksemda har stor bruk av råstoffverksemda har stor bruk av råstoff; òg i sms som pengebruk
3 sedvane; skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
3 sedvane; skikk
skikk og brukskikk og bruk
: skikk og brukskikk og bruk
II bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bruk
(same opphav som I bruk)
1 verksemd; drift
jordbrukjordbruk
: jordbrukjordbruk
1 verksemd; drift
jordbrukjordbruk
: jordbrukjordbruk
2 sjølvstendig driven gard; særskilt skyldsett del av eit hovudbøle
hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
: hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
2 sjølvstendig driven gard; særskilt skyldsett del av eit hovudbøle
hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
: hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
3 (større) industriverksemd
møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
: møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
3 (større) industriverksemd
møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
: møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
4 reiskap til fiske eller fangst
garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
: garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
4 reiskap til fiske eller fangst
garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
: garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
1 verksemd; drift
jordbrukjordbruk
: jordbrukjordbruk
1 verksemd; drift
jordbrukjordbruk
: jordbrukjordbruk
2 sjølvstendig driven gard; særskilt skyldsett del av eit hovudbøle
hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
: hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
2 sjølvstendig driven gard; særskilt skyldsett del av eit hovudbøle
hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
: hovudbrukhovudbruk / småbruksmåbruk / ein storgard med ni brukein storgard med ni bruk
3 (større) industriverksemd
møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
: møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
3 (større) industriverksemd
møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
: møllebrukmøllebruk / sagbruksagbruk
4 reiskap til fiske eller fangst
garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
: garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
4 reiskap til fiske eller fangst
garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
: garnbrukgarnbruk / linebruklinebruk / notbruknotbruk / nattstått bruknattstått bruk
bryst|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet brystduk
bringeduk bringeduk
bråte|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bråtebruk
i eldre tid: driftsmåte der ein hogg ned skogen, brende avfallet og sådde korn i oska i eldre tid: driftsmåte der ein hogg ned skogen, brende avfallet og sådde korn i oska
buk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet buk
(norrønt búkr)
1 underside, mageregion hos dyr eller fisk
buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
: buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
1 underside, mageregion hos dyr eller fisk
buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
: buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
2 på folk, nedsetjande, skjemtande: mage (I), (under)liv
det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
: det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
2 på folk, nedsetjande, skjemtande: mage (I), (under)liv
det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
: det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
3 bogen del av noko
buken i ei notbuken i ei not
: buken i ei notbuken i ei not
3 bogen del av noko
buken i ei notbuken i ei not
: buken i ei notbuken i ei not
1 underside, mageregion hos dyr eller fisk
buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
: buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
1 underside, mageregion hos dyr eller fisk
buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
: buken på hestenbuken på hesten / ein torsk med stor bukein torsk med stor buk
2 på folk, nedsetjande, skjemtande: mage (I), (under)liv
det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
: det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
2 på folk, nedsetjande, skjemtande: mage (I), (under)liv
det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
: det er betre buken sprengje enn god mat slengjedet er betre buken sprengje enn god mat slengje
3 bogen del av noko
buken i ei notbuken i ei not
: buken i ei notbuken i ei not
3 bogen del av noko
buken i ei notbuken i ei not
: buken i ei notbuken i ei not
bygsel|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bygselbruk
; el. bygsle|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bygslebruk
damask|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet damaskduk
dreiels|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dreielsduk
duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet duk
(norrønt dúkr, lågtysk)
1 vove tøy;
òg i sms som flaggduk, seglduk, teltduk
1 vove tøy;
òg i sms som flaggduk, seglduk, teltduk
2 tøystykke til dekke, særleg på bord
leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar
: leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar; òg i sms som altarduk, damaskduk, kaffiduk, voksduk
2 tøystykke til dekke, særleg på bord
leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar
: leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar; òg i sms som altarduk, damaskduk, kaffiduk, voksduk
3 tørkle til å ha på seg;
òg i sms som brystduk, halsduk
3 tørkle til å ha på seg;
òg i sms som brystduk, halsduk
4 tørkeplagg;
òg i sms som handduk, lommeduk
4 tørkeplagg;
òg i sms som handduk, lommeduk
5 (metalltråd)nett;
òg i sms som silduk
5 (metalltråd)nett;
òg i sms som silduk
1 vove tøy;
òg i sms som flaggduk, seglduk, teltduk
1 vove tøy;
òg i sms som flaggduk, seglduk, teltduk
2 tøystykke til dekke, særleg på bord
leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar
: leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar; òg i sms som altarduk, damaskduk, kaffiduk, voksduk
2 tøystykke til dekke, særleg på bord
leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar
: leggje duk på bordetleggje duk på bordet / rulle dukarrulle dukar; òg i sms som altarduk, damaskduk, kaffiduk, voksduk
3 tørkle til å ha på seg;
òg i sms som brystduk, halsduk
3 tørkle til å ha på seg;
òg i sms som brystduk, halsduk
4 tørkeplagg;
òg i sms som handduk, lommeduk
4 tørkeplagg;
òg i sms som handduk, lommeduk
5 (metalltråd)nett;
òg i sms som silduk
5 (metalltråd)nett;
òg i sms som silduk
døds|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dødssjuk
døme|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dømesjuk
; el. dømme|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dømmesjuk
kritikksjuk kritikksjuk
eingongs|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eingongsbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet eingongsbruk
emballasje til eingongsbrukemballasje til eingongsbruk
: emballasje til eingongsbrukemballasje til eingongsbruk
emballasje til eingongsbrukemballasje til eingongsbruk
: emballasje til eingongsbrukemballasje til eingongsbruk
ekstensivt jordbruk dyrking av store areal utan å bruke så mykje arbeid el. kapital dyrking av store areal utan å bruke så mykje arbeid el. kapital
elefant|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet elefantsjuk
som har elefantsjuke som har elefantsjuke
elektrisitets|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elektrisitetsbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet elektrisitetsbruk
elektrisitets|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet elektrisitetsforbruk
elskhugs|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet elskhugssjuk
som hyser sterk (og ikkje gjengjeld) kjærleik; som kjenner trong til å elske som hyser sterk (og ikkje gjengjeld) kjærleik; som kjenner trong til å elske
energi|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet energiforbruk
etter|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet etterbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet etterbruk
det å bruke noko etter den tida eller høvet som det hovudsakleg er etla til
etterbruk av OL-anleggaetterbruk av OL-anlegga
: etterbruk av OL-anleggaetterbruk av OL-anlegga
det å bruke noko etter den tida eller høvet som det hovudsakleg er etla til
etterbruk av OL-anleggaetterbruk av OL-anlegga
: etterbruk av OL-anleggaetterbruk av OL-anlegga
falle|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fallesjuk
som har epilepsi som har epilepsi
familie|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet familiebruk
gardsbruk høveleg til å fø og bli drive av éin familie gardsbruk høveleg til å fø og bli drive av éin familie
feber|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet febersjuk
fe|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet februk
jordbruk til feal; husdyrbruk jordbruk til feal; husdyrbruk
I felles|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fellesbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fellesbruk
felles bruk (I,1), sams nytte felles bruk (I,1), sams nytte
II felles|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fellesbruk
kollektivbruk kollektivbruk
felles|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fellesforbruk
forbruk i samfunnet gjennom det offentlege forbruk i samfunnet gjennom det offentlege
fiske|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fiskebruk
reiskapar til fiske reiskapar til fiske
flagg|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flaggduk
slags toskafttøy brukt til flagg slags toskafttøy brukt til flagg
fløyels|mjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fløyelsmjuk
foravls|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet foravlsbruk
; el. fôravls|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fôravlsbruk
I for|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forbruk
; el. I fôr|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fôrbruk
(gardsbruk med) fôravl (gardsbruk med) fôravl
II for|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forbruk
(etter tysk) det å bruke (opp); særleg: det å bruke varer og tenester; konsum
alkoholforbrukalkoholforbruk / luksusforbrukluksusforbruk / privatforbrukprivatforbruk / straumforbrukstraumforbruk / ha stort (penge)forbrukha stort (penge)forbruk / forbruket av alkohol, kraft har auka, gått nedforbruket av alkohol, kraft har auka, gått ned / offentleg, privat forbrukoffentleg, privat forbruk
: alkoholforbrukalkoholforbruk / luksusforbrukluksusforbruk / privatforbrukprivatforbruk / straumforbrukstraumforbruk / ha stort (penge)forbrukha stort (penge)forbruk / forbruket av alkohol, kraft har auka, gått nedforbruket av alkohol, kraft har auka, gått ned / offentleg, privat forbrukoffentleg, privat forbruk
det å bruke (opp); særleg: det å bruke varer og tenester; konsum
alkoholforbrukalkoholforbruk / luksusforbrukluksusforbruk / privatforbrukprivatforbruk / straumforbrukstraumforbruk / ha stort (penge)forbrukha stort (penge)forbruk / forbruket av alkohol, kraft har auka, gått nedforbruket av alkohol, kraft har auka, gått ned / offentleg, privat forbrukoffentleg, privat forbruk
: alkoholforbrukalkoholforbruk / luksusforbrukluksusforbruk / privatforbrukprivatforbruk / straumforbrukstraumforbruk / ha stort (penge)forbrukha stort (penge)forbruk / forbruket av alkohol, kraft har auka, gått nedforbruket av alkohol, kraft har auka, gått ned / offentleg, privat forbrukoffentleg, privat forbruk
fritids|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fritidsbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fritidsbruk
klede til fritidsbrukklede til fritidsbruk
: klede til fritidsbrukklede til fritidsbruk
klede til fritidsbrukklede til fritidsbruk
: klede til fritidsbrukklede til fritidsbruk
frotte|handduk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet frottehandduk
; el. frotté|handduk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet frottéhandduk
; el. frotter|handduk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet frotterhandduk
handduk av frotté handduk av frotté
frynse|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet frynseduk
fylle|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fyllesjuk
uvel etter ein rus uvel etter ein rus
galle|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet gallesjuk
; el. gall|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet gallsjuk
som har gallesjuke som har gallesjuke
gapa|huk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gapahuk
(av I huk) enkelt ly (I) av stokkar og granbar (til å overnatte i) enkelt ly (I) av stokkar og granbar (til å overnatte i)
gards|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gardsbruk
1 gard (1)
eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
: eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
1 gard (1)
eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
: eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
2 gardsdrift
drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
: drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
2 gardsdrift
drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
: drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
1 gard (1)
eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
: eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
1 gard (1)
eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
: eit lite gardsbrukeit lite gardsbruk
2 gardsdrift
drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
: drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
2 gardsdrift
drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
: drive med gardsbrukdrive med gardsbruk
garn|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet garnbruk
alle garn som høyrer til éin fiskar eller éin båt alle garn som høyrer til éin fiskar eller éin båt
gass|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gassforbruk
gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gauk
(norrønt gaukr, lydord)
1 fugl av gaukefamilien, særleg arta Cuculus canorus
gauken gjelgauken gjel
: gauken gjelgauken gjel
1 fugl av gaukefamilien, særleg arta Cuculus canorus
gauken gjelgauken gjel
: gauken gjelgauken gjel
2 ting som liknar ein gauk (1)
leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
: leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
2 ting som liknar ein gauk (1)
leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
: leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
3 øvste stokk på gavlvegg; felt øvst på gavlveggen; rom innanfor øvste gavlveggen
3 øvste stokk på gavlvegg; felt øvst på gavlveggen; rom innanfor øvste gavlveggen
4 person som er lettliva, respektlaus, fritalande og gjerne upåliteleg; gap (I), skalk (I), skjemtar
4 person som er lettliva, respektlaus, fritalande og gjerne upåliteleg; gap (I), skalk (I), skjemtar
5 person som sel brennevin ulovleg
5 person som sel brennevin ulovleg
1 fugl av gaukefamilien, særleg arta Cuculus canorus
gauken gjelgauken gjel
: gauken gjelgauken gjel
1 fugl av gaukefamilien, særleg arta Cuculus canorus
gauken gjelgauken gjel
: gauken gjelgauken gjel
2 ting som liknar ein gauk (1)
leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
: leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
2 ting som liknar ein gauk (1)
leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
: leirgaukleirgauk / gauk i gaukurgauk i gaukur
3 øvste stokk på gavlvegg; felt øvst på gavlveggen; rom innanfor øvste gavlveggen
3 øvste stokk på gavlvegg; felt øvst på gavlveggen; rom innanfor øvste gavlveggen
4 person som er lettliva, respektlaus, fritalande og gjerne upåliteleg; gap (I), skalk (I), skjemtar
4 person som er lettliva, respektlaus, fritalande og gjerne upåliteleg; gap (I), skalk (I), skjemtar
5 person som sel brennevin ulovleg
5 person som sel brennevin ulovleg
gikt|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet giktsjuk
gilje|gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet giljegauk
i folketrua: gauk som varslar lykkeleg gifting i folketrua: gauk som varslar lykkeleg gifting
gjen|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjenbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gjenbruk
(av I bruk) ombruk ; jamfør resirkulering og og attvinning ombruk ; jamfør resirkulering og og attvinning
gras|lauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet graslauk
; el. gras|løk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet grasløk
grasliknande laukplante, Allium schoenoprasum, m a brukt opphakka som krydder grasliknande laukplante, Allium schoenoprasum, m a brukt opphakka som krydder
gras|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet grassjuk
1 foreten på gras
1 foreten på gras
2 grisk etter gras
2 grisk etter gras
1 foreten på gras
1 foreten på gras
2 grisk etter gras
2 grisk etter gras
graut|mauk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet grautmauk
væske til grautkoking væske til grautkoking
gå av bruk ikkje vere vanleg å bruke lenger ikkje vere vanleg å bruke lenger
hage|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hagebruk
(av II bruk) det å dyrke frukt, bær, grønsaker og blomster for sal eller privat bruk det å dyrke frukt, bær, grønsaker og blomster for sal eller privat bruk
hakke|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hakkebruk
(etter tysk Hackbau; av II bruk) primitivt åkerbruk der jorda blir arbeidd med hakke primitivt åkerbruk der jorda blir arbeidd med hakke
halde disk og duk ha eige hushald ha eige hushald
hals|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet halsduk
halsklut, halstørkle halsklut, halstørkle
hand|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet handduk
handkle handkle
hangle|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet hanglesjuk
skranten, halvsjuk, dårleg skranten, halvsjuk, dårleg
I hauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hauk
(norrønthaukr, opphavleg 'ein som grup, fangar')
1 i fleirtal: slekt i haukefamilien; rovfugl med etter måten breie og stutte venger, bøygd og kraftig nebb og lang hale, av slekta haukar; Accipiter
leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein
: leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein; òg i artsnamn som hønehauk, sporvehauk
1 i fleirtal: slekt i haukefamilien; rovfugl med etter måten breie og stutte venger, bøygd og kraftig nebb og lang hale, av slekta haukar; Accipiter
leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein
: leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein; òg i artsnamn som hønehauk, sporvehauk
2 i overført tyding, i politikk: talsmann for ein hard, aggressiv forsvars- og utanrikspolitikk; motsett due
haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
: haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
2 i overført tyding, i politikk: talsmann for ein hard, aggressiv forsvars- og utanrikspolitikk; motsett due
haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
: haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
1 i fleirtal: slekt i haukefamilien; rovfugl med etter måten breie og stutte venger, bøygd og kraftig nebb og lang hale, av slekta haukar; Accipiter
leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein
: leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein; òg i artsnamn som hønehauk, sporvehauk
1 i fleirtal: slekt i haukefamilien; rovfugl med etter måten breie og stutte venger, bøygd og kraftig nebb og lang hale, av slekta haukar; Accipiter
leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein
: leike hauk og dueleike hauk og due / ordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vereordt: det er hauk over hane ein kan vel råke overmannen sin same kor stor ein tykkjest vere / vere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med einvere over ein som ein hauk halde stadig og strengt oppsyn med ein; òg i artsnamn som hønehauk, sporvehauk
2 i overført tyding, i politikk: talsmann for ein hard, aggressiv forsvars- og utanrikspolitikk; motsett due
haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
: haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
2 i overført tyding, i politikk: talsmann for ein hard, aggressiv forsvars- og utanrikspolitikk; motsett due
haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
: haukane i Washington og Kremlhaukane i Washington og Kreml
II hauk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hauk
det å hauke
setje i eit hauksetje i eit hauk
: setje i eit hauksetje i eit hauk
det å hauke
setje i eit hauksetje i eit hauk
: setje i eit hauksetje i eit hauk
havands|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet havandssjuk
havesjuk havesjuk
hav|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet havbruk
(av II bruk) akvakultur i saltvatn akvakultur i saltvatn
have|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet havesjuk
(av havesjuke) grisk, hæken etter gods og pengar grisk, hæken etter gods og pengar
heim|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet heimsjuk
sjuk av heimlengt sjuk av heimlengt
herske|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet herskesjuk
som er huga til å herske (1); maktsjuk som er huga til å herske (1); maktsjuk
hjell|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hjellbruk
utstyr til eller verksemd med å tørke fisk på hjell (1) utstyr til eller verksemd med å tørke fisk på hjell (1)
horse|gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet horsegauk
mekregauk mekregauk
hovud|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hovudbruk
hovudgard hovudgard
hovud|duk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hovudduk
hovudtørkle hovudtørkle
hug|mjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet hugmjuk
spaklyndt, audmjuk spaklyndt, audmjuk
hug|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet hugsjuk
sørgmodig; tunglyndt; ottefull sørgmodig; tunglyndt; ottefull
I huk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet huk
(lågtysk hok, huk 'vinkel, hjørne, landtunge', tyd; 4 truleg av engelsk hook; i avlydstilhøve til II hake)
1 tverr bøyg, boge (til dømes på ei strandlinje); djup vik; tverr sving
vegen går i hukarvegen går i hukar
: vegen går i hukarvegen går i hukar
1 tverr bøyg, boge (til dømes på ei strandlinje); djup vik; tverr sving
vegen går i hukarvegen går i hukar
: vegen går i hukarvegen går i hukar
2 høgt nes, berg som stikk fram (særleg ved havet)
2 høgt nes, berg som stikk fram (særleg ved havet)
3 enkel hytte; jordgamme; halvtekke
3 enkel hytte; jordgamme; halvtekke
4 krok til å dra store fiskar inn i båten med; klepp
4 krok til å dra store fiskar inn i båten med; klepp
1 tverr bøyg, boge (til dømes på ei strandlinje); djup vik; tverr sving
vegen går i hukarvegen går i hukar
: vegen går i hukarvegen går i hukar
1 tverr bøyg, boge (til dømes på ei strandlinje); djup vik; tverr sving
vegen går i hukarvegen går i hukar
: vegen går i hukarvegen går i hukar
2 høgt nes, berg som stikk fram (særleg ved havet)
2 høgt nes, berg som stikk fram (særleg ved havet)
3 enkel hytte; jordgamme; halvtekke
3 enkel hytte; jordgamme; halvtekke
4 krok til å dra store fiskar inn i båten med; klepp
4 krok til å dra store fiskar inn i båten med; klepp
II huk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet huk
i uttrykk:
(sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)(sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)
: (sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)(sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)
i uttrykk:
(sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)(sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)
: (sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)(sitje, setje seg) på huk med bøygde kne og hofter (og baken ned mot hælane)
humre|gauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet humregauk
mekregauk mekregauk
humør|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet humørsjuk
med skiftande og ofte dårleg humør med skiftande og ofte dårleg humør
hus|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet husbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet husbruk
til husbruk til bruk i husettil husbruk til bruk i huset / han spela piano til husbruk ikkje verst, nokolundehan spela piano til husbruk ikkje verst, nokolunde
: til husbruk til bruk i husettil husbruk til bruk i huset / han spela piano til husbruk ikkje verst, nokolundehan spela piano til husbruk ikkje verst, nokolunde
til husbruk til bruk i husettil husbruk til bruk i huset / han spela piano til husbruk ikkje verst, nokolundehan spela piano til husbruk ikkje verst, nokolunde
: til husbruk til bruk i husettil husbruk til bruk i huset / han spela piano til husbruk ikkje verst, nokolundehan spela piano til husbruk ikkje verst, nokolunde
husdyr|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet husdyrbruk
husmanns|bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet husmannsbruk
husmannsplass husmannsplass
høne|hauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hønehauk
; el. hønse|hauk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hønsehauk
rovfugl(art) i haukefamilien med brungrå overside og med tette, gråbrune tverrstriper på den kvite undersida; Accipiter gentilis rovfugl(art) i haukefamilien med brungrå overside og med tette, gråbrune tverrstriper på den kvite undersida; Accipiter gentilis
industri|jordbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet industrijordbruk
jordbruk drive etter industrielle metodar jordbruk drive etter industrielle metodar

 

Resultat pr. side