Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abbedisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abbedisse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet abbedisse
(middelalderlatin abbatissa, jamfør norrønt abbatissa) kvinne som leder et nonnekloster kvinne som leder et nonnekloster
abscisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abscisse
(-sis`se; latin abscissa (linea) 'avskåret (linje)') et punkts x-verdi i et koordinatsystem; jamfør ordinat et punkts x-verdi i et koordinatsystem; jamfør ordinat
abscisse|akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abscisseakse
den vannrette aksen i et plant koordinatsystem; x-akse den vannrette aksen i et plant koordinatsystem; x-akse
atferds|forstyrrelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atferdsforstyrrelse
; el. adferds|forstyrrelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adferdsforstyrrelse
atferd som avviker fra det som blir ansett som normalt for en bestemt aldersgruppe i en bestemt kultur atferd som avviker fra det som blir ansett som normalt for en bestemt aldersgruppe i en bestemt kultur
adjunkt|kompetanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adjunktkompetanse
stillingskompetanse som en enten oppnår med cand.mag.-eksamen eller eksamen fra pedagogisk høgskole og godkjent tilleggsutdanning stillingskompetanse som en enten oppnår med cand.mag.-eksamen eller eksamen fra pedagogisk høgskole og godkjent tilleggsutdanning
adopsjons|tillatelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adopsjonstillatelse
tillatelse fra myndighetene til dem som ønsker å adoptere et barn tillatelse fra myndighetene til dem som ønsker å adoptere et barn
adresse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adresse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet adresse
(fransk)
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
at|skillelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atskillelse
; el. ad|skillelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adskillelse
det å være, bli adskilt, separasjon
atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
: atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
det å være, bli adskilt, separasjon
atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
: atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
at|spredelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atspredelse
; el. ad|spredelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adspredelse
1 underholdning, forlystelse
1 underholdning, forlystelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
1 underholdning, forlystelse
1 underholdning, forlystelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
a-endelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet a-endelse
; el. a-ending m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet a-ending
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet a-ending
bøyningsendelse som består av a
'boka', 'kasta' har a-endelse'boka', 'kasta' har a-endelse
: 'boka', 'kasta' har a-endelse'boka', 'kasta' har a-endelse
bøyningsendelse som består av a
'boka', 'kasta' har a-endelse'boka', 'kasta' har a-endelse
: 'boka', 'kasta' har a-endelse'boka', 'kasta' har a-endelse
aha-opplevelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aha-opplevelse
det at en plutselig forstår hvordan noe henger sammen eller skal løses det at en plutselig forstår hvordan noe henger sammen eller skal løses
akkuratesse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akkuratesse
(fra tysk) nøyaktighet, omhu, punktlighet nøyaktighet, omhu, punktlighet
akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akse
(fra tysk; beslektet med II aksel)
1 midtlinje, (tenkt) linje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
1 midtlinje, (tenkt) linje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noe grupperer seg symmetrisk om
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
;
som etterledd i kroppsakse, lengdeakse
2 midtlinje som noe grupperer seg symmetrisk om
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
;
som etterledd i kroppsakse, lengdeakse
1 midtlinje, (tenkt) linje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
1 midtlinje, (tenkt) linje som noe roterer omkring
dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse
: dreie seg om sin egen aksedreie seg om sin egen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noe grupperer seg symmetrisk om
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
;
som etterledd i kroppsakse, lengdeakse
2 midtlinje som noe grupperer seg symmetrisk om
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// referanselinje i et koordinatsystem
x-akse, y-aksex-akse, y-akse
: x-akse, y-aksex-akse, y-akse
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført betydning: samarbeid mellom to aktører
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
;
som etterledd i kroppsakse, lengdeakse
aktelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aktelse
respekt, vørdnad
vinne alles aktelsevinne alles aktelse / av aktelse for henne nevnte jeg det ikkeav aktelse for henne nevnte jeg det ikke / med all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feilmed all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feil / mangel på aktelsemangel på aktelse / stige i ens aktelsestige i ens aktelse / ha stor aktelse for enha stor aktelse for en / nyte aktelsenyte aktelse
: vinne alles aktelsevinne alles aktelse / av aktelse for henne nevnte jeg det ikkeav aktelse for henne nevnte jeg det ikke / med all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feilmed all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feil / mangel på aktelsemangel på aktelse / stige i ens aktelsestige i ens aktelse / ha stor aktelse for enha stor aktelse for en / nyte aktelsenyte aktelse
respekt, vørdnad
vinne alles aktelsevinne alles aktelse / av aktelse for henne nevnte jeg det ikkeav aktelse for henne nevnte jeg det ikke / med all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feilmed all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feil / mangel på aktelsemangel på aktelse / stige i ens aktelsestige i ens aktelse / ha stor aktelse for enha stor aktelse for en / nyte aktelsenyte aktelse
: vinne alles aktelsevinne alles aktelse / av aktelse for henne nevnte jeg det ikkeav aktelse for henne nevnte jeg det ikke / med all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feilmed all aktelse for Dem må jeg påpeke at De tar feil / mangel på aktelsemangel på aktelse / stige i ens aktelsestige i ens aktelse / ha stor aktelse for enha stor aktelse for en / nyte aktelsenyte aktelse
alders|grense m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aldersgrense
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet aldersgrense
heve, senke aldersgrensenheve, senke aldersgrensen
: heve, senke aldersgrensenheve, senke aldersgrensen
//
falle for aldersgrensen nå pensjonsalder og gå av nå pensjonsalder og gå av
falle for aldersgrensen nå pensjonsalder og gå av nå pensjonsalder og gå av
heve, senke aldersgrensenheve, senke aldersgrensen
: heve, senke aldersgrensenheve, senke aldersgrensen
//
falle for aldersgrensen nå pensjonsalder og gå av nå pensjonsalder og gå av
falle for aldersgrensen nå pensjonsalder og gå av nå pensjonsalder og gå av
alkohol|nytelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholnytelse
allianse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allianse
(-an´se el. -an´gse; fra fransk; se alliere) forbund, avtale om gjensidig støtte, særlig i krig
nye alliansernye allianser / en allianse mellom bønder og fiskereen allianse mellom bønder og fiskere / den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815 / Rød ValgallianseRød Valgallianse / Nato-alliansenNato-alliansen
: nye alliansernye allianser / en allianse mellom bønder og fiskereen allianse mellom bønder og fiskere / den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815 / Rød ValgallianseRød Valgallianse / Nato-alliansenNato-alliansen
forbund, avtale om gjensidig støtte, særlig i krig
nye alliansernye allianser / en allianse mellom bønder og fiskereen allianse mellom bønder og fiskere / den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815 / Rød ValgallianseRød Valgallianse / Nato-alliansenNato-alliansen
: nye alliansernye allianser / en allianse mellom bønder og fiskereen allianse mellom bønder og fiskere / den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815den hellige allianse forbund mellom Russland, Østerrike og Preussen i 1815 / Rød ValgallianseRød Valgallianse / Nato-alliansenNato-alliansen
allmenn|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndannelse
(etter tysk) (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst
allmenn|utdannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennutdannelse
grunnleggende utdanning som særlig grunnskolen og den videregående skolen gir; til forskjell fra fagutdannelse, yrkesutdannelse grunnleggende utdanning som særlig grunnskolen og den videregående skolen gir; til forskjell fra fagutdannelse, yrkesutdannelse
allround|klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allroundklasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet allroundklasse
klasse for allroundløpere klasse for allroundløpere
almisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet almisse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet almisse
(gjennom lavtysk og, middelalderlatin, fra gresk eleemosyne 'miskunn') gave til nødlidende
gi almissergi almisser
: gi almissergi almisser
gave til nødlidende
gi almissergi almisser
: gi almissergi almisser
alpe|rose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alperose
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet alperose
plante av slekta Rhododendron i lyngfamilien plante av slekta Rhododendron i lyngfamilien
ambulanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ambulanse
(-lan´se el. -lan´gse; fra fransk, av latin; se ambulere) transportmiddel for syke, skadede eller omkomne
ringe etter ambulanseringe etter ambulanse
: ringe etter ambulanseringe etter ambulanse
transportmiddel for syke, skadede eller omkomne
ringe etter ambulanseringe etter ambulanse
: ringe etter ambulanseringe etter ambulanse
amylase m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet amylase
(fra gresk av amylum og stasis 'tilstand') enzym i spytt, bukspytt, melk og spirende korn som spalter stivelse til maltose og glukose enzym i spytt, bukspytt, melk og spirende korn som spalter stivelse til maltose og glukose
analogi|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet analogidannelse
nylaging etter mønster av noe annet
en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
: en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
nylaging etter mønster av noe annet
en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
: en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet analyse
(fra gresk 'oppløsning', av ana- og lyein 'løse')
1 motsatt syntese; (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler
litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
: litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
1 motsatt syntese; (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler
litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
: litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
: en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
: en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
1 motsatt syntese; (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler
litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
: litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
1 motsatt syntese; (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler
litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
: litterær analyselitterær analyse / kjemisk analysekjemisk analyse / grammatisk analysegrammatisk analyse
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
: en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
: en skarpsindig analyseen skarpsindig analyse / boka er en analyse av målstridenboka er en analyse av målstriden / foreta en analyse av situasjonenforeta en analyse av situasjonen / markedsanalyse, setningsanalysemarkedsanalyse, setningsanalyse
anamnese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anamnese
(fra gresk 'erindring') en pasients egen redegjørelse for sin sykehistorie en pasients egen redegjørelse for sin sykehistorie
anbringelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anbringelse
det å anbringe
pengeanbringelsepengeanbringelse / en sikker anbringelseen sikker anbringelse / en heldig anbringelseen heldig anbringelse
: pengeanbringelsepengeanbringelse / en sikker anbringelseen sikker anbringelse / en heldig anbringelseen heldig anbringelse
det å anbringe
pengeanbringelsepengeanbringelse / en sikker anbringelseen sikker anbringelse / en heldig anbringelseen heldig anbringelse
: pengeanbringelsepengeanbringelse / en sikker anbringelseen sikker anbringelse / en heldig anbringelseen heldig anbringelse
anbuds|innbydelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anbudsinnbydelse
andreas|mess m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet andreasmess
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet andreasmess
; el. andreas|messe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet andreasmesse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet andreasmesse
(se -messe) katolsk høytid 30. november til minne om apostelen Andreas katolsk høytid 30. november til minne om apostelen Andreas
anelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anelse
(av II ane)
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
anerkjennelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anerkjennelse
heder, ros, bifall
vinne anerkjennelsevinne anerkjennelse / arbeidet fortjener anerkjennelsearbeidet fortjener anerkjennelse
: vinne anerkjennelsevinne anerkjennelse / arbeidet fortjener anerkjennelsearbeidet fortjener anerkjennelse
heder, ros, bifall
vinne anerkjennelsevinne anerkjennelse / arbeidet fortjener anerkjennelsearbeidet fortjener anerkjennelse
: vinne anerkjennelsevinne anerkjennelse / arbeidet fortjener anerkjennelsearbeidet fortjener anerkjennelse
anfektelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anfektelse
tanke som volder indre uro, skruppel, tvil, prøvelse
religiøse anfektelserreligiøse anfektelser
: religiøse anfektelserreligiøse anfektelser
tanke som volder indre uro, skruppel, tvil, prøvelse
religiøse anfektelserreligiøse anfektelser
: religiøse anfektelserreligiøse anfektelser
angivelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet angivelse
1 det å angi
uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
: uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
1 det å angi
uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
: uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
2 (spesifisert) oppgave
selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
: selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
2 (spesifisert) oppgave
selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
: selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
1 det å angi
uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
: uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
1 det å angi
uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
: uten nærmere angivelseuten nærmere angivelse / angivelse av kildeangivelse av kilde
2 (spesifisert) oppgave
selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
: selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
2 (spesifisert) oppgave
selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
: selvangivelse, tollangivelseselvangivelse, tollangivelse
angst|neurose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet angstneurose
; el. angst|nevrose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet angstnevrose
neurose preget av sterk irrasjonell angst neurose preget av sterk irrasjonell angst
anholdelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anholdelse
pågripelse, arrestasjon
foreta en anholdelseforeta en anholdelse
: foreta en anholdelseforeta en anholdelse
pågripelse, arrestasjon
foreta en anholdelseforeta en anholdelse
: foreta en anholdelseforeta en anholdelse
anmasse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet anmasse
(fra tysk egentlig 'tilmåle'; av I an-) tiltvinge, refleksivt:
anmasse seg noeanmasse seg noe
: anmasse seg noeanmasse seg noe
tiltvinge, refleksivt:
anmasse seg noeanmasse seg noe
: anmasse seg noeanmasse seg noe
anmasselse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anmasselse
hovmod, overgrep, arroganse hovmod, overgrep, arroganse
anmeldelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anmeldelse
1 det å anmelde (1) eller bli anmeldt, kunngjøring
trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
: trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
1 det å anmelde (1) eller bli anmeldt, kunngjøring
trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
: trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
2 kritikk, omtale (I,1)
skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
: skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
2 kritikk, omtale (I,1)
skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
: skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
3 påmelding
3 påmelding
1 det å anmelde (1) eller bli anmeldt, kunngjøring
trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
: trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
1 det å anmelde (1) eller bli anmeldt, kunngjøring
trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
: trekke anmeldelsen tilbaketrekke anmeldelsen tilbake / gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en persongå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person
2 kritikk, omtale (I,1)
skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
: skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
2 kritikk, omtale (I,1)
skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
: skrive en anmeldelse i avisenskrive en anmeldelse i avisen / bokanmeldelsebokanmeldelse
3 påmelding
3 påmelding
annonse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet annonse
(-non´se el. -nån´gse; fransk; se annonsere) betalt lysing, kunngjøring i avis, blad og lignende, avertissement
sette, rykke inn en annonse i lokalavisensette, rykke inn en annonse i lokalavisen
: sette, rykke inn en annonse i lokalavisensette, rykke inn en annonse i lokalavisen
betalt lysing, kunngjøring i avis, blad og lignende, avertissement
sette, rykke inn en annonse i lokalavisensette, rykke inn en annonse i lokalavisen
: sette, rykke inn en annonse i lokalavisensette, rykke inn en annonse i lokalavisen
anrettelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anrettelse
det å anrette
anrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvaranrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvar
: anrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvaranrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvar
det å anrette
anrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvaranrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvar
: anrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvaranrettelse av skade på annenmanns eiendom fører til erstatningsansvar
-anse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -anse
(-an´se el. -an´gse; fransk -ance, latin -antia) suffiks i visse abstrakte substantiv ; for eksempel balanse og toleranse; [-ens]; jamfør -ans suffiks i visse abstrakte substantiv ; for eksempel balanse og toleranse; [-ens]; jamfør -ans
I anse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet anse
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet anse
(norrønt ansa)
1 gi akt (på), legge merke (til), ense
1 gi akt (på), legge merke (til), ense
2 vørde
2 vørde
1 gi akt (på), legge merke (til), ense
1 gi akt (på), legge merke (til), ense
2 vørde
2 vørde
II an|se verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet anse
(etter tysk egentlig 'se på'; av I an-) regne (II), holde, betrakte
forsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måteforsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måte / jeg anser henne for å være blant de bestejeg anser henne for å være blant de beste / anse noe som nødvendiganse noe som nødvendig / jeg anser det for min plikt å si ifrajeg anser det for min plikt å si ifra / anse noe for passendeanse noe for passende / det anses for sannsynligdet anses for sannsynlig
: forsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måteforsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måte / jeg anser henne for å være blant de bestejeg anser henne for å være blant de beste / anse noe som nødvendiganse noe som nødvendig / jeg anser det for min plikt å si ifrajeg anser det for min plikt å si ifra / anse noe for passendeanse noe for passende / det anses for sannsynligdet anses for sannsynlig
regne (II), holde, betrakte
forsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måteforsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måte / jeg anser henne for å være blant de bestejeg anser henne for å være blant de beste / anse noe som nødvendiganse noe som nødvendig / jeg anser det for min plikt å si ifrajeg anser det for min plikt å si ifra / anse noe for passendeanse noe for passende / det anses for sannsynligdet anses for sannsynlig
: forsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måteforsvareren bad om at tiltalte måtte anses på mildeste måte / jeg anser henne for å være blant de bestejeg anser henne for å være blant de beste / anse noe som nødvendiganse noe som nødvendig / jeg anser det for min plikt å si ifrajeg anser det for min plikt å si ifra / anse noe for passendeanse noe for passende / det anses for sannsynligdet anses for sannsynlig
anseelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anseelse
(an´- el. -se´else; av II anse) aktelse, omdømme, respekt
vinne anseelsevinne anseelse / miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
: vinne anseelsevinne anseelse / miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
//
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
aktelse, omdømme, respekt
vinne anseelsevinne anseelse / miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
: vinne anseelsevinne anseelse / miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
//
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
ansettelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ansettelse
tilsetting, utnevnelse
få fast ansettelsefå fast ansettelse
: få fast ansettelsefå fast ansettelse
tilsetting, utnevnelse
få fast ansettelsefå fast ansettelse
: få fast ansettelsefå fast ansettelse
anskaffelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anskaffelse
kjøp
den er dyr i anskaffelse, men rimelig i driftden er dyr i anskaffelse, men rimelig i drift / gå til anskaffelse av noegå til anskaffelse av noe / nyanskaffelsenyanskaffelse
: den er dyr i anskaffelse, men rimelig i driftden er dyr i anskaffelse, men rimelig i drift / gå til anskaffelse av noegå til anskaffelse av noe / nyanskaffelsenyanskaffelse
kjøp
den er dyr i anskaffelse, men rimelig i driftden er dyr i anskaffelse, men rimelig i drift / gå til anskaffelse av noegå til anskaffelse av noe / nyanskaffelsenyanskaffelse
: den er dyr i anskaffelse, men rimelig i driftden er dyr i anskaffelse, men rimelig i drift / gå til anskaffelse av noegå til anskaffelse av noe / nyanskaffelsenyanskaffelse
anskuelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anskuelse
1 synsmåte, oppfatning
mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
: mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
1 synsmåte, oppfatning
mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
: mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
2 i filosofi, i psykologi: (forestilling framkalt ved) umiddelbar oppfattelse, intuisjon
2 i filosofi, i psykologi: (forestilling framkalt ved) umiddelbar oppfattelse, intuisjon
1 synsmåte, oppfatning
mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
: mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
1 synsmåte, oppfatning
mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
: mine anskuelser deles ikke av så mangemine anskuelser deles ikke av så mange / være ubundet av konvensjonelle anskuelservære ubundet av konvensjonelle anskuelser
2 i filosofi, i psykologi: (forestilling framkalt ved) umiddelbar oppfattelse, intuisjon
2 i filosofi, i psykologi: (forestilling framkalt ved) umiddelbar oppfattelse, intuisjon
anspennelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anspennelse
det å være anspent det å være anspent
anstendighets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anstendighetsfølelse
eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
: eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
: eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
anstrengelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anstrengelse
slit (I,1), strev
uten den minste anstrengelseuten den minste anstrengelse / ved forente anstrengelser greide vi å løfte skapetved forente anstrengelser greide vi å løfte skapet / ingen anstrengelse ble spartingen anstrengelse ble spart / det kostet oss store anstrengelser å bli ferdigdet kostet oss store anstrengelser å bli ferdig / gjør deg ingen anstrengelsergjør deg ingen anstrengelser / kraftanstrengelsekraftanstrengelse
: uten den minste anstrengelseuten den minste anstrengelse / ved forente anstrengelser greide vi å løfte skapetved forente anstrengelser greide vi å løfte skapet / ingen anstrengelse ble spartingen anstrengelse ble spart / det kostet oss store anstrengelser å bli ferdigdet kostet oss store anstrengelser å bli ferdig / gjør deg ingen anstrengelsergjør deg ingen anstrengelser / kraftanstrengelsekraftanstrengelse
slit (I,1), strev
uten den minste anstrengelseuten den minste anstrengelse / ved forente anstrengelser greide vi å løfte skapetved forente anstrengelser greide vi å løfte skapet / ingen anstrengelse ble spartingen anstrengelse ble spart / det kostet oss store anstrengelser å bli ferdigdet kostet oss store anstrengelser å bli ferdig / gjør deg ingen anstrengelsergjør deg ingen anstrengelser / kraftanstrengelsekraftanstrengelse
: uten den minste anstrengelseuten den minste anstrengelse / ved forente anstrengelser greide vi å løfte skapetved forente anstrengelser greide vi å løfte skapet / ingen anstrengelse ble spartingen anstrengelse ble spart / det kostet oss store anstrengelser å bli ferdigdet kostet oss store anstrengelser å bli ferdig / gjør deg ingen anstrengelsergjør deg ingen anstrengelser / kraftanstrengelsekraftanstrengelse
ansvars|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ansvarsfølelse
mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
: mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
: mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
antakelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antakelse
; el. antagelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antagelse
formodning, hypotese, teori
antakelsen om rommets uendelighetantakelsen om rommets uendelighet / mine antakelser slo ikke tilmine antakelser slo ikke til / ifølge denne antakelsenifølge denne antakelsen
: antakelsen om rommets uendelighetantakelsen om rommets uendelighet / mine antakelser slo ikke tilmine antakelser slo ikke til / ifølge denne antakelsenifølge denne antakelsen
formodning, hypotese, teori
antakelsen om rommets uendelighetantakelsen om rommets uendelighet / mine antakelser slo ikke tilmine antakelser slo ikke til / ifølge denne antakelsenifølge denne antakelsen
: antakelsen om rommets uendelighetantakelsen om rommets uendelighet / mine antakelser slo ikke tilmine antakelser slo ikke til / ifølge denne antakelsenifølge denne antakelsen
antegnelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antegnelse
1 det å antegne
1 det å antegne
2 (kritisk) skriftlig bemerkning
gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
: gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
2 (kritisk) skriftlig bemerkning
gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
: gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
1 det å antegne
1 det å antegne
2 (kritisk) skriftlig bemerkning
gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
: gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
2 (kritisk) skriftlig bemerkning
gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
: gjøre antegnelser til noegjøre antegnelser til noe
antennelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antennelse
det å ta fyr det å ta fyr
antitese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antitese
(fra gresk; se II tese)
1 i retorikk: talefigur der motsatte begreper blir satt skarpt opp mot hverandre
1 i retorikk: talefigur der motsatte begreper blir satt skarpt opp mot hverandre
2 i filosofi: setning som sier det motsatte av en annen setning som er framsatt først; negativ motsetning
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
2 i filosofi: setning som sier det motsatte av en annen setning som er framsatt først; negativ motsetning
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
1 i retorikk: talefigur der motsatte begreper blir satt skarpt opp mot hverandre
1 i retorikk: talefigur der motsatte begreper blir satt skarpt opp mot hverandre
2 i filosofi: setning som sier det motsatte av en annen setning som er framsatt først; negativ motsetning
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
2 i filosofi: setning som sier det motsatte av en annen setning som er framsatt først; negativ motsetning
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
antons|mess m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antonsmess
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet antonsmess
; el. antons|messe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antonsmesse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet antonsmesse
(se -messe) katolsk minnedag til ære for St. Antonius, 17. januar katolsk minnedag til ære for St. Antonius, 17. januar
anvendelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anvendelse
bruk (I,1), nytte (I)
anvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldiganvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldig / komme til anvendelsekomme til anvendelse / finne anvendelse for noefinne anvendelse for noe
: anvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldiganvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldig / komme til anvendelsekomme til anvendelse / finne anvendelse for noefinne anvendelse for noe
bruk (I,1), nytte (I)
anvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldiganvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldig / komme til anvendelsekomme til anvendelse / finne anvendelse for noefinne anvendelse for noe
: anvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldiganvendelsen av ordet 'såkalt' var uheldig / komme til anvendelsekomme til anvendelse / finne anvendelse for noefinne anvendelse for noe
anvise v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet anvise
(etter tysk, lavtysk; av I an-)
1 vise, peke på
som anvistsom anvist
: som anvistsom anvist
1 vise, peke på
som anvistsom anvist
: som anvistsom anvist
2 tildele
få anvist plassfå anvist plass
: få anvist plassfå anvist plass
//
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
2 tildele
få anvist plassfå anvist plass
: få anvist plassfå anvist plass
//
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
3 gi ordre til utbetaling
anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
: anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
3 gi ordre til utbetaling
anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
: anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
4 mil. vise treff på skyteskive
4 mil. vise treff på skyteskive
1 vise, peke på
som anvistsom anvist
: som anvistsom anvist
1 vise, peke på
som anvistsom anvist
: som anvistsom anvist
2 tildele
få anvist plassfå anvist plass
: få anvist plassfå anvist plass
//
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
2 tildele
få anvist plassfå anvist plass
: få anvist plassfå anvist plass
//
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
ekspedisjonen anviser i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte i annonser for kjøp, salg og lignende: ekspedisjonen har, og formidler, kontaktinformasjon til interesserte
3 gi ordre til utbetaling
anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
: anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
3 gi ordre til utbetaling
anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
: anvise en regning, et beløpanvise en regning, et beløp
4 mil. vise treff på skyteskive
4 mil. vise treff på skyteskive
apokalypse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet apokalypse
(-lyp`se el. -lyp´se; av gresk kalyptein 'dekke', egentlig 'avsløring') (jødisk eller kristent) skrift som inneholder en åpenbaring om de siste tider og verdens undergang
Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)
: Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)
(jødisk eller kristent) skrift som inneholder en åpenbaring om de siste tider og verdens undergang
Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)
: Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)Akopalypsen Johannes' åpenbaring (skrift i Det nye testamente)
aposiopese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aposiopese
(fra gresk 'det å tie med noe') talefigur der en setning blir avbrutt slik at en må tenke seg til resten talefigur der en setning blir avbrutt slik at en må tenke seg til resten
apoteose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet apoteose
(fra gresk av apo- og theos 'gud') et menneskes opphøyelse til guddom; i overført betydning: forherligelse et menneskes opphøyelse til guddom; i overført betydning: forherligelse
arbeider|bevegelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeiderbevegelse
oftest i bestemt form: faglig og politisk bevegelse for å hevde interessene og bedre kårene til arbeiderne oftest i bestemt form: faglig og politisk bevegelse for å hevde interessene og bedre kårene til arbeiderne
arbeider|klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeiderklasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet arbeiderklasse
arbeiderne som samfunnsklasse arbeiderne som samfunnsklasse
arbeider|presse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeiderpresse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet arbeiderpresse
presse (I,3) som er organ for den politiske og faglige arbeiderbevegelse presse (I,3) som er organ for den politiske og faglige arbeiderbevegelse
arbeids|beskrivelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidsbeskrivelse
arbeids|hypotese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidshypotese
hypotese som tjener som foreløpig rettesnor for et arbeid, en undersøkelse hypotese som tjener som foreløpig rettesnor for et arbeid, en undersøkelse
arbeids|løyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidsløyse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet arbeidsløyse
arbeidsløshet arbeidsløshet
arbeids|nedleggelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidsnedleggelse
streik
arbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningenearbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningene
: arbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningenearbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningene
streik
arbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningenearbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningene
: arbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningenearbeidsnedleggelse i protest mot innskrenkningene
arbeids|tillatelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidstillatelse
tillatelse som utlendinger må ha for å kunne arbeide i Norge
søke om arbeids- og oppholdstillatelsesøke om arbeids- og oppholdstillatelse
: søke om arbeids- og oppholdstillatelsesøke om arbeids- og oppholdstillatelse
tillatelse som utlendinger må ha for å kunne arbeide i Norge
søke om arbeids- og oppholdstillatelsesøke om arbeids- og oppholdstillatelse
: søke om arbeids- og oppholdstillatelsesøke om arbeids- og oppholdstillatelse
arkebuse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arkebuse
(-by´s; fra fransk) børsetype fra gammel tid børsetype fra gammel tid
arroganse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arroganse
(gjennom fransk, fra latin av arrogare 'kreve for seg selv') selvgod oppførsel, hovmod
de viste en utrolig arrogansede viste en utrolig arroganse
: de viste en utrolig arrogansede viste en utrolig arroganse
selvgod oppførsel, hovmod
de viste en utrolig arrogansede viste en utrolig arroganse
: de viste en utrolig arrogansede viste en utrolig arroganse
arteriosklerose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arteriosklerose
(se sklerose) åreforkalking åreforkalking
artrose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet artrose
kronisk leddlidelse, slitasjegikt kronisk leddlidelse, slitasjegikt
asbestose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet asbestose
(se II -ose) lungesykdom som skyldes innånding av asbeststøv lungesykdom som skyldes innånding av asbeststøv
ase v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ase
(trolig av foreldet asne 'slite', påvirket av lavtysk asen 'utføre smussig arbeid')
1 ståke, støye
1 ståke, støye
2 slite
ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
: ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
2 slite
ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
: ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
3 gjære (II,4)
3 gjære (II,4)
1 ståke, støye
1 ståke, støye
2 slite
ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
: ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
2 slite
ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
: ase og masease og mase / ase og kjasease og kjase
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
// refleksivt:
ase seg utase seg ut
: ase seg utase seg ut
3 gjære (II,4)
3 gjære (II,4)
askese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet askese
(greskaskesis, egentlig 'øvelse') øvelse i selvtukt ved streng avholdenhet fra materielle nytelser, ofte av religiøse grunner øvelse i selvtukt ved streng avholdenhet fra materielle nytelser, ofte av religiøse grunner
assistanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet assistanse
(-an´se el. -an´gse; fra fransk, av senlatin assistere) hjelp, bistand, medvirkning
med velvillig assistanse av naboenmed velvillig assistanse av naboen / de måtte be om assistanse fra politietde måtte be om assistanse fra politiet / assistanseassistanse
: med velvillig assistanse av naboenmed velvillig assistanse av naboen / de måtte be om assistanse fra politietde måtte be om assistanse fra politiet / assistanseassistanse
hjelp, bistand, medvirkning
med velvillig assistanse av naboenmed velvillig assistanse av naboen / de måtte be om assistanse fra politietde måtte be om assistanse fra politiet / assistanseassistanse
: med velvillig assistanse av naboenmed velvillig assistanse av naboen / de måtte be om assistanse fra politietde måtte be om assistanse fra politiet / assistanseassistanse
assuranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet assuranse
(-an´se el. -an´gse; fra fransk; se assurere) forsikring
få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen
: få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen
forsikring
få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen
: få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen
asyndese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet asyndese
(av II a- og syndese) mangel på bindeord mellom setninger, setningsledd eller ord mangel på bindeord mellom setninger, setningsledd eller ord
aterosklerose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aterosklerose
(av gresk athere 'velling' og sklerose) fettavleiring i åreveggen (som kan føre til åreforkalkning); jamfør arteriosklerose fettavleiring i åreveggen (som kan føre til åreforkalkning); jamfør arteriosklerose
atferds|forstyrrelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atferdsforstyrrelse
; el. adferds|forstyrrelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adferdsforstyrrelse
atferd som avviker fra det som blir ansett som normalt for en bestemt aldersgruppe i en bestemt kultur atferd som avviker fra det som blir ansett som normalt for en bestemt aldersgruppe i en bestemt kultur
atom|masse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atommasse
masse av et nøytralt atom, som oftest angitt i masseenheter; jamfør atomær 1 masse av et nøytralt atom, som oftest angitt i masseenheter; jamfør atomær 1
at|skillelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atskillelse
; el. ad|skillelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adskillelse
det å være, bli adskilt, separasjon
atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
: atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
det å være, bli adskilt, separasjon
atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
: atskillelsen fra Danmark i 1814atskillelsen fra Danmark i 1814 / møtes igjen etter en langvarig atskillelsemøtes igjen etter en langvarig atskillelse
at|spredelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atspredelse
; el. ad|spredelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adspredelse
1 underholdning, forlystelse
1 underholdning, forlystelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
1 underholdning, forlystelse
1 underholdning, forlystelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
2 det å glemme sorger og bekymringer
søke atspredelsesøke atspredelse
: søke atspredelsesøke atspredelse
attenårs|grense m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet attenårsgrense
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet attenårsgrense
det er attenårsgrense på filmendet er attenårsgrense på filmen
: det er attenårsgrense på filmendet er attenårsgrense på filmen
det er attenårsgrense på filmendet er attenårsgrense på filmen
: det er attenårsgrense på filmendet er attenårsgrense på filmen
I øse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet øse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet øse
; el. I ause m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ause
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ause
(norrønt ausa) beholder eller skål med håndtak som brukes til å ta opp væske med
suppeøse, vannøsesuppeøse, vannøse
: suppeøse, vannøsesuppeøse, vannøse
beholder eller skål med håndtak som brukes til å ta opp væske med
suppeøse, vannøsesuppeøse, vannøse
: suppeøse, vannøsesuppeøse, vannøse
IV øse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet øse
; el. II ause v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ause
(norrønt ausa)
1 ta opp væske eller løs masse med øse eller lignende
øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
: øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
1 ta opp væske eller løs masse med øse eller lignende
øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
: øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
2 styrte, strømme
regnet øste nedregnet øste ned
: regnet øste nedregnet øste ned
2 styrte, strømme
regnet øste nedregnet øste ned
: regnet øste nedregnet øste ned
1 ta opp væske eller løs masse med øse eller lignende
øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
: øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
1 ta opp væske eller løs masse med øse eller lignende
øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
: øse opp suppeøse opp suppe / øse vann over barnets hode i dåpenøse vann over barnets hode i dåpen / øse båtenøse båten
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
// i overført betydning:
ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
: ha rike kilder å øse avha rike kilder å øse av / øse inn, ut pengerøse inn, ut penger
2 styrte, strømme
regnet øste nedregnet øste ned
: regnet øste nedregnet øste ned
2 styrte, strømme
regnet øste nedregnet øste ned
: regnet øste nedregnet øste ned
autolyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet autolyse
(se -lyse) selvdeling; selvoppløsning av celler og vev selvdeling; selvoppløsning av celler og vev
avanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avanse
(-an´gse; fra fransk; se avansere) salgspris minus inntakskost, (brutto)fortjeneste
beregne høy avanse på visse vareslagberegne høy avanse på visse vareslag / en ublu avanseen ublu avanse / 30 % avanse30 % avanse
: beregne høy avanse på visse vareslagberegne høy avanse på visse vareslag / en ublu avanseen ublu avanse / 30 % avanse30 % avanse
salgspris minus inntakskost, (brutto)fortjeneste
beregne høy avanse på visse vareslagberegne høy avanse på visse vareslag / en ublu avanseen ublu avanse / 30 % avanse30 % avanse
: beregne høy avanse på visse vareslagberegne høy avanse på visse vareslag / en ublu avanseen ublu avanse / 30 % avanse30 % avanse
av|benyttelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avbenyttelse
(av foreldet avbenytte) bruk (I)
overlate en noe til fri avbenyttelseoverlate en noe til fri avbenyttelse / til alminnelig avbenyttelsetil alminnelig avbenyttelse
: overlate en noe til fri avbenyttelseoverlate en noe til fri avbenyttelse / til alminnelig avbenyttelsetil alminnelig avbenyttelse
bruk (I)
overlate en noe til fri avbenyttelseoverlate en noe til fri avbenyttelse / til alminnelig avbenyttelsetil alminnelig avbenyttelse
: overlate en noe til fri avbenyttelseoverlate en noe til fri avbenyttelse / til alminnelig avbenyttelsetil alminnelig avbenyttelse
av|blåse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet avblåse
stanse (II), avslutte (egentlig med signal på blåseinstrument)
han ble avblåst for offsidehan ble avblåst for offside / la oss avblåse stridenla oss avblåse striden / streiken er avblåststreiken er avblåst / avblåse en kampavblåse en kamp
: han ble avblåst for offsidehan ble avblåst for offside / la oss avblåse stridenla oss avblåse striden / streiken er avblåststreiken er avblåst / avblåse en kampavblåse en kamp
stanse (II), avslutte (egentlig med signal på blåseinstrument)
han ble avblåst for offsidehan ble avblåst for offside / la oss avblåse stridenla oss avblåse striden / streiken er avblåststreiken er avblåst / avblåse en kampavblåse en kamp
: han ble avblåst for offsidehan ble avblåst for offside / la oss avblåse stridenla oss avblåse striden / streiken er avblåststreiken er avblåst / avblåse en kampavblåse en kamp
av|brytelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avbrytelse
avbrudd, opphold
komme med avbrytelserkomme med avbrytelser / stadige avbrytelserstadige avbrytelser / unnskyld avbrytelsenunnskyld avbrytelsen / uten avbrytelse uten stansuten avbrytelse uten stans
: komme med avbrytelserkomme med avbrytelser / stadige avbrytelserstadige avbrytelser / unnskyld avbrytelsenunnskyld avbrytelsen / uten avbrytelse uten stansuten avbrytelse uten stans
avbrudd, opphold
komme med avbrytelserkomme med avbrytelser / stadige avbrytelserstadige avbrytelser / unnskyld avbrytelsenunnskyld avbrytelsen / uten avbrytelse uten stansuten avbrytelse uten stans
: komme med avbrytelserkomme med avbrytelser / stadige avbrytelserstadige avbrytelser / unnskyld avbrytelsenunnskyld avbrytelsen / uten avbrytelse uten stansuten avbrytelse uten stans
avgangs|klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avgangsklasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avgangsklasse
av|gjørelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avgjørelse
1 det å avgjøre(s), beslutning, bestemmelse, vedtak
stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
: stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
1 det å avgjøre(s), beslutning, bestemmelse, vedtak
stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
: stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
2 rett, fullmakt til å avgjøre noe
Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
: Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
2 rett, fullmakt til å avgjøre noe
Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
: Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
1 det å avgjøre(s), beslutning, bestemmelse, vedtak
stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
: stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
1 det å avgjøre(s), beslutning, bestemmelse, vedtak
stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
: stå foran en viktig avgjørelsestå foran en viktig avgjørelse / en vanskelig avgjørelseen vanskelig avgjørelse / treffe en avgjørelsetreffe en avgjørelse / sende saken til styret til avgjørelsesende saken til styret til avgjørelse / en rettslig avgjørelseen rettslig avgjørelse
2 rett, fullmakt til å avgjøre noe
Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
: Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
2 rett, fullmakt til å avgjøre noe
Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
: Stortinget har den endelige avgjørelseStortinget har den endelige avgjørelse
av|grense v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avgrense
1 være grense for
landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
: landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
1 være grense for
landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
: landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
2 definere; bestemme omfanget av; skille ut med grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
2 definere; bestemme omfanget av; skille ut med grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
1 være grense for
landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
: landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
1 være grense for
landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
: landet er i sør avgrenset av en fjellkjedelandet er i sør avgrenset av en fjellkjede / gjerdet avgrenser eiendommengjerdet avgrenser eiendommen
2 definere; bestemme omfanget av; skille ut med grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
2 definere; bestemme omfanget av; skille ut med grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgavenavgrense emnet for oppgaven
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// refleksivt:
avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
: avgrense seg begrense segavgrense seg begrense seg
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
// som adjektiv i perfektum partisipp:
avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
: avgrenset taletid begrensetavgrenset taletid begrenset
avguds|dyrkelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avgudsdyrkelse
tilbedelse av avguder tilbedelse av avguder
avholds|bevegelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avholdsbevegelse
av|ise v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet avise
fjerne islag fra
avise dypfryserenavise dypfryseren
: avise dypfryserenavise dypfryseren
fjerne islag fra
avise dypfryserenavise dypfryseren
: avise dypfryserenavise dypfryseren
avlednings|endelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avledningsendelse
; el. avleiings|endelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avleiingsendelse
til forskjell fra bøyningsendelse; endelse som danner nye ord
'-ing' og '-else' er avledningsendelser'-ing' og '-else' er avledningsendelser
: '-ing' og '-else' er avledningsendelser'-ing' og '-else' er avledningsendelser
til forskjell fra bøyningsendelse; endelse som danner nye ord
'-ing' og '-else' er avledningsendelser'-ing' og '-else' er avledningsendelser
: '-ing' og '-else' er avledningsendelser'-ing' og '-else' er avledningsendelser

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abbedisse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet abbedisse
(mellomalderlatin abbatissa, jamfør norrønt abbatissa, abbadís) kvinne som styrer eit kloster (2) for nonner kvinne som styrer eit kloster (2) for nonner
abscisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abscisse
(absis`se; latin abscissa (linea) 'avskoren (linje)') x-verdien til eit punkt i eit koordinatsystem; jamfør ordinat x-verdien til eit punkt i eit koordinatsystem; jamfør ordinat
abscisse|akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abscisseakse
den vassrette aksen i eit plant koordinatsystem; x-akse den vassrette aksen i eit plant koordinatsystem; x-akse
adjunkt|kompetanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adjunktkompetanse
stillingskompetanse som ein oppnår anten med cand.mag.-eksamen eller eksamen frå pedagogisk høgskule og godkjend tilleggsutdanning stillingskompetanse som ein oppnår anten med cand.mag.-eksamen eller eksamen frå pedagogisk høgskule og godkjend tilleggsutdanning
adresse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet adresse
(fransk)
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
age|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ageløyse
(sjå -løyse)
1 det å vere agelaus; styrløyse, vyrdløyse
1 det å vere agelaus; styrløyse, vyrdløyse
2 person som er agelaus
2 person som er agelaus
1 det å vere agelaus; styrløyse, vyrdløyse
1 det å vere agelaus; styrløyse, vyrdløyse
2 person som er agelaus
2 person som er agelaus
akkuratesse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet akkuratesse
(frå tysk) det å vere (overdrive) nøyaktig det å vere (overdrive) nøyaktig
akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akse
(tysk Achse; samanheng med II aksel)
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
; som etterledd i kroppsakse, lengdeakse, midtakse
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
; som etterledd i kroppsakse, lengdeakse, midtakse
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
1 (tenkt) midtlinje som noko sviv ikring
dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse
: dreie seg rundt sin eigen aksedreie seg rundt sin eigen akse; som etterledd i jordakse
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
; som etterledd i kroppsakse, lengdeakse, midtakse
2 midtlinje som noko grupperer seg (symmetrisk) om
aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
: aksane i eit koordinatsystemaksane i eit koordinatsystem
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
// i overført tyding: samband mellom to aktørar
aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
: aksen Berlin–Romaaksen Berlin–Roma
; som etterledd i kroppsakse, lengdeakse, midtakse
akt|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet aktløyse
(av II akt og -løyse) aktlaus handling; tankeløyse
vise grov aktløysevise grov aktløyse / mange ulykker skjer på grunn av aktløysemange ulykker skjer på grunn av aktløyse
: vise grov aktløysevise grov aktløyse / mange ulykker skjer på grunn av aktløysemange ulykker skjer på grunn av aktløyse
aktlaus handling; tankeløyse
vise grov aktløysevise grov aktløyse / mange ulykker skjer på grunn av aktløysemange ulykker skjer på grunn av aktløyse
: vise grov aktløysevise grov aktløyse / mange ulykker skjer på grunn av aktløysemange ulykker skjer på grunn av aktløyse
alders|grense f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet aldersgrense
øvre eller nedre grense når det gjeld alder; alder da ein fastlønt person må slutte i stillinga si, som regel med rett til pensjon
el.falle for aldersgrensael.falle for aldersgrensa / filmen hadde ei aldersgrense på 18 årfilmen hadde ei aldersgrense på 18 år
: el.falle for aldersgrensael.falle for aldersgrensa / filmen hadde ei aldersgrense på 18 årfilmen hadde ei aldersgrense på 18 år
øvre eller nedre grense når det gjeld alder; alder da ein fastlønt person må slutte i stillinga si, som regel med rett til pensjon
el.falle for aldersgrensael.falle for aldersgrensa / filmen hadde ei aldersgrense på 18 årfilmen hadde ei aldersgrense på 18 år
: el.falle for aldersgrensael.falle for aldersgrensa / filmen hadde ei aldersgrense på 18 årfilmen hadde ei aldersgrense på 18 år
alders|klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aldersklasse
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet aldersklasse
årsklasse årsklasse
allianse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allianse
(-an´se el. -an´gse; frå fransk; av alliere) samband (5); avtale om gjensidig stønad
alliansen mellom Hitler og Mussolinialliansen mellom Hitler og Mussolini / ein allianse mellom bønder og fiskararein allianse mellom bønder og fiskarar
: alliansen mellom Hitler og Mussolinialliansen mellom Hitler og Mussolini / ein allianse mellom bønder og fiskararein allianse mellom bønder og fiskarar; som etterledd i trippelallianse, valallianse
samband (5); avtale om gjensidig stønad
alliansen mellom Hitler og Mussolinialliansen mellom Hitler og Mussolini / ein allianse mellom bønder og fiskararein allianse mellom bønder og fiskarar
: alliansen mellom Hitler og Mussolinialliansen mellom Hitler og Mussolini / ein allianse mellom bønder og fiskararein allianse mellom bønder og fiskarar; som etterledd i trippelallianse, valallianse
allmenn|interesse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allmenninteresse
; el. ålmenn|interesse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ålmenninteresse
særleg i fleirtal:
ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
: ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
særleg i fleirtal:
ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
: ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
allround|klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allroundklasse
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allroundklasse
(å´lraund-) klasse for allroundløparar klasse for allroundløparar
almisse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet almisse
(gjennom lågtysk og, mellomalderlatin, frå gresk eleemosyne 'miskunn') gåve til trengande; olmose
gje almissergje almisser
: gje almissergje almisser
gåve til trengande; olmose
gje almissergje almisser
: gje almissergje almisser
alpe|rose f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet alperose
slekt i lyngfamilien; Rhododendron slekt i lyngfamilien; Rhododendron
als|okse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alsokse
okse (1) som ein el unna okse (1) som ein el unna
ambulanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ambulanse
(òg -lan´gse; frå fransk, av latin; sjå ambulere) transportmiddel (særleg bil) for sjuke, skadde eller omkomne;
òg i sms som ambulanse-bil, -båt, -fly, -helikopter
transportmiddel (særleg bil) for sjuke, skadde eller omkomne;
òg i sms som ambulanse-bil, -båt, -fly, -helikopter
amylase m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet amylase
(av amylum og -ase) enzym i spytt, bukspytt, groande korn og mjølk som kløyver stive til maltose og glukose enzym i spytt, bukspytt, groande korn og mjølk som kløyver stive til maltose og glukose
analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet analyse
(gresk analysis 'oppløysing')
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar (og forstå samanhengen mellom dei); motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse; som etterledd i elektroanalyse, frekvensanalyse, klanganalyse, titreranalyse
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar (og forstå samanhengen mellom dei); motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse; som etterledd i elektroanalyse, frekvensanalyse, klanganalyse, titreranalyse
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar (og forstå samanhengen mellom dei); motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse; som etterledd i elektroanalyse, frekvensanalyse, klanganalyse, titreranalyse
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar (og forstå samanhengen mellom dei); motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse; som etterledd i elektroanalyse, frekvensanalyse, klanganalyse, titreranalyse
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
andreas|mess f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet andreasmess
; el. andreas|messe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet andreasmesse
(sjå -mess) kyrk, høgtid 30. november vigd til apostelen Andreas kyrk, høgtid 30. november vigd til apostelen Andreas
angst|nevrose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet angstnevrose
sjukleg sinnstilstand prega av sterk angst utan at pasienten er seg medviten om årsaka sjukleg sinnstilstand prega av sterk angst utan at pasienten er seg medviten om årsaka
annonse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet annonse
(-nån´se el. -nån´gse; fransk; sjå annonsere) betalt lysing (I,1), kunngjering i avis, blad o.l.; avertissement
setje, rykkje inn ein annonse i lokalbladetsetje, rykkje inn ein annonse i lokalbladet / annonse for på nettet billegsal i januarannonse for på nettet billegsal i januar
: setje, rykkje inn ein annonse i lokalbladetsetje, rykkje inn ein annonse i lokalbladet / annonse for på nettet billegsal i januarannonse for på nettet billegsal i januar; òg i sms som annonse-akkvisitør, -spalte
betalt lysing (I,1), kunngjering i avis, blad o.l.; avertissement
setje, rykkje inn ein annonse i lokalbladetsetje, rykkje inn ein annonse i lokalbladet / annonse for på nettet billegsal i januarannonse for på nettet billegsal i januar
: setje, rykkje inn ein annonse i lokalbladetsetje, rykkje inn ein annonse i lokalbladet / annonse for på nettet billegsal i januarannonse for på nettet billegsal i januar; òg i sms som annonse-akkvisitør, -spalte
-anse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -anse
(-an´gse el. -an´se; fransk -ance, latin -antia) i abstrakte substantiv; til dømes balanse og toleranse; jamfør -ans og og -ens i abstrakte substantiv; til dømes balanse og toleranse; jamfør -ans og og -ens
anse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet anse
(norrønt ansa, anza)
1 gje akt (på), leggje merke (til), ense
//
anse etter halde auge med halde auge med
anse etter halde auge med halde auge med
1 gje akt (på), leggje merke (til), ense
//
anse etter halde auge med halde auge med
anse etter halde auge med halde auge med
2 vyrde (II)
2 vyrde (II)
1 gje akt (på), leggje merke (til), ense
//
anse etter halde auge med halde auge med
anse etter halde auge med halde auge med
1 gje akt (på), leggje merke (til), ense
//
anse etter halde auge med halde auge med
anse etter halde auge med halde auge med
2 vyrde (II)
2 vyrde (II)
ansvars|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ansvarsløyse
(sjå -løyse) det å vere ansvarslaus det å vere ansvarslaus
antitese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antitese
(frå gresk av anti- og tese)
1 i retorikk: talefigur der motsette omgrep er sette skarpt opp mot kvarandre
1 i retorikk: talefigur der motsette omgrep er sette skarpt opp mot kvarandre
2 i filosofi: setning som seier det motsette av ei anna setning (tese) som er framsett først; negasjon, motsetnad
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
2 i filosofi: setning som seier det motsette av ei anna setning (tese) som er framsett først; negasjon, motsetnad
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
1 i retorikk: talefigur der motsette omgrep er sette skarpt opp mot kvarandre
1 i retorikk: talefigur der motsette omgrep er sette skarpt opp mot kvarandre
2 i filosofi: setning som seier det motsette av ei anna setning (tese) som er framsett først; negasjon, motsetnad
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
2 i filosofi: setning som seier det motsette av ei anna setning (tese) som er framsett først; negasjon, motsetnad
tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
: tese, antitese og syntesetese, antitese og syntese
antons|mess f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet antonsmess
; el. antons|messe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet antonsmesse
(sjå -mess) i eldre tid: kyrkjeleg høgtidsdag 17. januar, vigd til den heilage Antonius i eldre tid: kyrkjeleg høgtidsdag 17. januar, vigd til den heilage Antonius
an|vise v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet anvise
(gjennom bokmål, frå tysk; av I an- og III vise) vise treff på skyteskive vise treff på skyteskive
apokalypse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet apokalypse
(frå gresk eigenleg 'avsløring') (jødisk eller kristen) skrift som gjev ei openberring av dei siste tider og verdsundergangen
Apokalypsen Johannes' openberringApokalypsen Johannes' openberring
: Apokalypsen Johannes' openberringApokalypsen Johannes' openberring
(jødisk eller kristen) skrift som gjev ei openberring av dei siste tider og verdsundergangen
Apokalypsen Johannes' openberringApokalypsen Johannes' openberring
: Apokalypsen Johannes' openberringApokalypsen Johannes' openberring
aposiopese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aposiopese
(gresk aposiopesis, av gresk apo- og siope 'stille, togn'; jamfør apo-) talefigur der ei setning blir avbroten slik at ein må tenkje seg til resten talefigur der ei setning blir avbroten slik at ein må tenkje seg til resten
apoteose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet apoteose
(av gresk apo- og theos 'gud'; jamfør apo-)
1 det å høgje eit menneske til ein guddom
1 det å høgje eit menneske til ein guddom
2 herleggjering i biletframstilling
2 herleggjering i biletframstilling
1 det å høgje eit menneske til ein guddom
1 det å høgje eit menneske til ein guddom
2 herleggjering i biletframstilling
2 herleggjering i biletframstilling
arbeidar|klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidarklasse
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet arbeidarklasse
særleg i bunden form eintal: arbeidarane som samfunnsklasse særleg i bunden form eintal: arbeidarane som samfunnsklasse
arbeidar|presse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet arbeidarpresse
presse (I,3) som er organ for den politiske og faglege arbeidarrørsla presse (I,3) som er organ for den politiske og faglege arbeidarrørsla
arbeids|hypotese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidshypotese
hypotese til førebels rettesnor for ei (vitskapleg) undersøking hypotese til førebels rettesnor for ei (vitskapleg) undersøking
arbeids|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet arbeidsløyse
(sjå -løyse) det å vere arbeidslaus det å vere arbeidslaus
arbeids|reise f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet arbeidsreise
; el. arbeids|reis f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet arbeidsreis
reise (I,1) til og frå arbeidsstaden reise (I,1) til og frå arbeidsstaden
arkebuse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arkebuse
(arkeby´s; gjennom fransk, frå mellomhøgtysk hakenbühse 'hakebørse') eldre nemning på børse eldre nemning på børse
arkitekt|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arkitektkonkurranse
arroganse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arroganse
(-ganse el. -gang´se; gjennom fransk, frå latin arrogantia av arrogans, presens partisipp av arrogare 'krevje for seg sjølv') sjølvgod åtferd, ovmot; hovenskap sjølvgod åtferd, ovmot; hovenskap
arteriosklerose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arteriosklerose
(av arterie og sklerose) åreforkalking åreforkalking
artrose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet artrose
kronisk leddliding, slitasjegikt kronisk leddliding, slitasjegikt
asbestose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet asbestose
lungesjukdom som kjem av at ein pustar inn asbeststøv lungesjukdom som kjem av at ein pustar inn asbeststøv
I ase verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ase
(samanheng med jest) bruse opp, gjære; ese, svelle (opp, ut); gøyse (II)
deigen stod og os i bakstetrauetdeigen stod og os i bakstetrauet
: deigen stod og os i bakstetrauetdeigen stod og os i bakstetrauet
bruse opp, gjære; ese, svelle (opp, ut); gøyse (II)
deigen stod og os i bakstetrauetdeigen stod og os i bakstetrauet
: deigen stod og os i bakstetrauetdeigen stod og os i bakstetrauet
II ase v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ase
(i tyding 2 truleg innverknad frå lågtysk asen 'gjere sulkete arbeid'; same opphav som I ase)
1 ståke, bråke (II); mase
1 ståke, bråke (II); mase
2 streve, kave (III); mase
2 streve, kave (III); mase
1 ståke, bråke (II); mase
1 ståke, bråke (II); mase
2 streve, kave (III); mase
2 streve, kave (III); mase
askese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet askese
(frå gresk 'øving' av askein 'øve') sjølvtukt, sjølvplaging til å døyve kjøtslystene sjølvtukt, sjølvplaging til å døyve kjøtslystene
assistanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet assistanse
(-an´se el. -an´gse; frå fransk, seinlatin; sjå assistere) hjelp; medverknad
arrangørane ba om assistanse frå politietarrangørane ba om assistanse frå politiet / programmet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolketprogrammet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolket
: arrangørane ba om assistanse frå politietarrangørane ba om assistanse frå politiet / programmet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolketprogrammet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolket
hjelp; medverknad
arrangørane ba om assistanse frå politietarrangørane ba om assistanse frå politiet / programmet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolketprogrammet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolket
: arrangørane ba om assistanse frå politietarrangørane ba om assistanse frå politiet / programmet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolketprogrammet er laga av NRK med assistanse frå bygdefolket
assuranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet assuranse
(an´se el. an´gse; frå fransk; sjå assurere) trygding
få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen
: få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen; òg i sms som assuranse-premie, -selskap, -svik
trygding
få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen
: få utbetalt assuransenfå utbetalt assuransen; òg i sms som assuranse-premie, -selskap, -svik
asyndese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet asyndese
(av III a-) i grammatikk: mangel på bindeord mellom setningar, setningsledd eller ord i grammatikk: mangel på bindeord mellom setningar, setningsledd eller ord
aterosklerose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aterosklerose
(av gresk athere 'velling' og sklerose; sjå sklerose) slags åreforkalking; jamfør arteriosklerose slags åreforkalking; jamfør arteriosklerose
atom|masse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atommasse
masse til eit atom i høve til den atomære masseeininga; sjå atomær 1 masse til eit atom i høve til den atomære masseeininga; sjå atomær 1
atter|løyse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet atterløyse
løyse att; fri ut, frelse løyse att; fri ut, frelse
atter|reise v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet atterreise
1 reise, byggje opp att
1 reise, byggje opp att
2 i overført tyding: få i stand på nytt, nye opp att
2 i overført tyding: få i stand på nytt, nye opp att
1 reise, byggje opp att
1 reise, byggje opp att
2 i overført tyding: få i stand på nytt, nye opp att
2 i overført tyding: få i stand på nytt, nye opp att
I ause f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ause
(norrønt ausa; av II ause)
1 rundvoren kopp med skaft
suppeausesuppeause / vassausevassause
: suppeausesuppeause / vassausevassause
1 rundvoren kopp med skaft
suppeausesuppeause / vassausevassause
: suppeausesuppeause / vassausevassause
2 innhald i ei ause (I,1)
to auser vatnto auser vatn
: to auser vatnto auser vatn
2 innhald i ei ause (I,1)
to auser vatnto auser vatn
: to auser vatnto auser vatn
1 rundvoren kopp med skaft
suppeausesuppeause / vassausevassause
: suppeausesuppeause / vassausevassause
1 rundvoren kopp med skaft
suppeausesuppeause / vassausevassause
: suppeausesuppeause / vassausevassause
2 innhald i ei ause (I,1)
to auser vatnto auser vatn
: to auser vatnto auser vatn
2 innhald i ei ause (I,1)
to auser vatnto auser vatn
: to auser vatnto auser vatn
II ause v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ause
(norrønt ausa)
1 ta opp ei væske eller laus masse med ei ause eller liknande
ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
: ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
1 ta opp ei væske eller laus masse med ei ause eller liknande
ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
: ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
2 hølje
regnet auste nedregnet auste ned
: regnet auste nedregnet auste ned
2 hølje
regnet auste nedregnet auste ned
: regnet auste nedregnet auste ned
3 kome med ein flaum av ord
ause or segause or seg
: ause or segause or seg
3 kome med ein flaum av ord
ause or segause or seg
: ause or segause or seg
1 ta opp ei væske eller laus masse med ei ause eller liknande
ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
: ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
1 ta opp ei væske eller laus masse med ei ause eller liknande
ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
: ause båtenause båten / ause or ei gryteause or ei gryte / ause opp suppaause opp suppa / ause full, tom ei tønneause full, tom ei tønne
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
// i overført tyding:
ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
: ause inn, ut pengarause inn, ut pengar
2 hølje
regnet auste nedregnet auste ned
: regnet auste nedregnet auste ned
2 hølje
regnet auste nedregnet auste ned
: regnet auste nedregnet auste ned
3 kome med ein flaum av ord
ause or segause or seg
: ause or segause or seg
3 kome med ein flaum av ord
ause or segause or seg
: ause or segause or seg
autolyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet autolyse
(sjå -lyse) sjølvkløyving; sjølvoppløysing av celler og vev sjølvkløyving; sjølvoppløysing av celler og vev
av rein rase om dyr: avla av individ som høyrer til same rasen om dyr: avla av individ som høyrer til same rasen
avanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avanse
(-an´se el. -an´gse; frå fransk; sjå avansere) i handel: salspris minus inntakskost; (brutto)forteneste
30 prosent avanse30 prosent avanse / avansen dekkjer fortenesta og ekstrautgifteneavansen dekkjer fortenesta og ekstrautgiftene
: 30 prosent avanse30 prosent avanse / avansen dekkjer fortenesta og ekstrautgifteneavansen dekkjer fortenesta og ekstrautgiftene
i handel: salspris minus inntakskost; (brutto)forteneste
30 prosent avanse30 prosent avanse / avansen dekkjer fortenesta og ekstrautgifteneavansen dekkjer fortenesta og ekstrautgiftene
: 30 prosent avanse30 prosent avanse / avansen dekkjer fortenesta og ekstrautgifteneavansen dekkjer fortenesta og ekstrautgiftene
avgangs|klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avgangsklasse
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet avgangsklasse
øvste klasse på ein skule øvste klasse på ein skule
av|grense v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avgrense
1 vere grense for
gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
: gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
1 vere grense for
gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
: gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
2 skilje ut med grenser; finne grensene for; halde innanfor visse grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
2 skilje ut med grenser; finne grensene for; halde innanfor visse grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
1 vere grense for
gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
: gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
1 vere grense for
gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
: gjerdet avgrensar eigedomengjerdet avgrensar eigedomen
2 skilje ut med grenser; finne grensene for; halde innanfor visse grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
2 skilje ut med grenser; finne grensene for; halde innanfor visse grenser
avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
: avgrense jaktområdetavgrense jaktområdet / avgrense skogbrannenavgrense skogbrannen / avgrense emnet for oppgåvaavgrense emnet for oppgåva / avgrense segavgrense seg
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
// i perfektum partisipp:
avgrensa taletidavgrensa taletid
: avgrensa taletidavgrensa taletid
av|ise v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avise
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet avise
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet avise
(etter engelsk defrost; av ise og II av) fjerne is(lag) frå
avise djupfrysarenavise djupfrysaren
: avise djupfrysarenavise djupfrysaren
fjerne is(lag) frå
avise djupfrysarenavise djupfrysaren
: avise djupfrysarenavise djupfrysaren
avls|okse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avlsokse
alsokse alsokse
av|luse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avluse
(etter tysk) reinske for lus eller anna utøy reinske for lus eller anna utøy
av|lyse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet avlyse
(av IV lyse (4))
1 setje (ei lov, eit påbod o.l.) ut av kraft
1 setje (ei lov, eit påbod o.l.) ut av kraft
2 ta attende ei tillysing eller innbyding til (eit møte eller liknande)
avlyse møtetavlyse møtet
: avlyse møtetavlyse møtet
2 ta attende ei tillysing eller innbyding til (eit møte eller liknande)
avlyse møtetavlyse møtet
: avlyse møtetavlyse møtet
1 setje (ei lov, eit påbod o.l.) ut av kraft
1 setje (ei lov, eit påbod o.l.) ut av kraft
2 ta attende ei tillysing eller innbyding til (eit møte eller liknande)
avlyse møtetavlyse møtet
: avlyse møtetavlyse møtet
2 ta attende ei tillysing eller innbyding til (eit møte eller liknande)
avlyse møtetavlyse møtet
: avlyse møtetavlyse møtet
av|løyse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet avløyse
1 løyse av; kome i staden for
vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
: vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
1 løyse av; kome i staden for
vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
: vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
2 gje syndsforlating
2 gje syndsforlating
1 løyse av; kome i staden for
vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
: vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
1 løyse av; kome i staden for
vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
: vaktpostane avløyser kvarandre kvar timevaktpostane avløyser kvarandre kvar time / den eine regnbya avløyste den andreden eine regnbya avløyste den andre
2 gje syndsforlating
2 gje syndsforlating
av|passe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avpasse
få til å passe, høve med; måte til
avpasse farten etter tilhøvaavpasse farten etter tilhøva
: avpasse farten etter tilhøvaavpasse farten etter tilhøva
få til å passe, høve med; måte til
avpasse farten etter tilhøvaavpasse farten etter tilhøva
: avpasse farten etter tilhøvaavpasse farten etter tilhøva
av|reise f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet avreise
; el. av|reis f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avreis
avferd (1) avferd (1)
av|ruse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avruse
gjere edru gjere edru
av|stresse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avstresse
gjere fri for stress; stresse ned gjere fri for stress; stresse ned
av|vise v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet avvise
vise attende; vise bort; seie nei til
bli avvist i dørabli avvist i døra / avvise eit kravavvise eit krav / ha ei avvisande haldning til nokoha ei avvisande haldning til noko
: bli avvist i dørabli avvist i døra / avvise eit kravavvise eit krav / ha ei avvisande haldning til nokoha ei avvisande haldning til noko
// i jus: ikkje vilje handsame
retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
: retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
// i jus: ikkje vilje handsame
retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
: retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
// om transplantasjon: støyte vekk
kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
: kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
// om transplantasjon: støyte vekk
kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
: kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
vise attende; vise bort; seie nei til
bli avvist i dørabli avvist i døra / avvise eit kravavvise eit krav / ha ei avvisande haldning til nokoha ei avvisande haldning til noko
: bli avvist i dørabli avvist i døra / avvise eit kravavvise eit krav / ha ei avvisande haldning til nokoha ei avvisande haldning til noko
// i jus: ikkje vilje handsame
retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
: retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
// i jus: ikkje vilje handsame
retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
: retten avviste saka, ankenretten avviste saka, anken
// om transplantasjon: støyte vekk
kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
: kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
// om transplantasjon: støyte vekk
kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
: kroppen avviste den nye nyrakroppen avviste den nye nyra
baby|pose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet babypose
tjukk pose av ull eller skinn til å ha småbarn i når dei skal vere ute i kaldt vêr tjukk pose av ull eller skinn til å ha småbarn i når dei skal vere ute i kaldt vêr
bade|bukse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet badebukse
kort, ettersitjande bukse til å bade i kort, ettersitjande bukse til å bade i
I baisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet baisse
(bess; fransk av baisser 'gjere lågare') (sterkt) kursfall på verdipapir; motsett I hausse (sterkt) kursfall på verdipapir; motsett I hausse
II baisse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet baisse
(bes`se; nylaging av I baisse) spekulere (2) i kursfall spekulere (2) i kursfall
bakkels m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bakkels
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bakkels
; el. bakkelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bakkelse
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bakkelse
(frå lågtysk) smått bakverk, ofte kokt i smult smått bakverk, ofte kokt i smult
bakladings|børse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet bakladingsbørse
; el. bakladnings|børse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet bakladningsbørse
bak|lekse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet baklekse
lekse (I,1) som må gjerast om att; ugjort arbeid
//
kome i bakleksa bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.) bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.)
kome i bakleksa bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.) bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.)
lekse (I,1) som må gjerast om att; ugjort arbeid
//
kome i bakleksa bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.) bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.)
kome i bakleksa bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.) bli liggjande etter (i arbeid, utvikling o.l.)
bakse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bakse
(frå tysk 'tumle med') flytte, skuve, velte (noko tungt) med slit og strev; streve, bale
bakse med ein stor steinbakse med ein stor stein
: bakse med ein stor steinbakse med ein stor stein
//
bakse på streve med streve med
bakse på streve med streve med
flytte, skuve, velte (noko tungt) med slit og strev; streve, bale
bakse med ein stor steinbakse med ein stor stein
: bakse med ein stor steinbakse med ein stor stein
//
bakse på streve med streve med
bakse på streve med streve med
balanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet balanse
(-an´se el. -an´gse; frå fransk, av latin bilanx 'med to skåler')
1 vektstong(system) til å halde noko i jamvekt, til å overføre rørsler o.l.
balansen i eit urbalansen i eit ur
: balansen i eit urbalansen i eit ur
1 vektstong(system) til å halde noko i jamvekt, til å overføre rørsler o.l.
balansen i eit urbalansen i eit ur
: balansen i eit urbalansen i eit ur
2 jamvekt; likevekt
halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
: halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
2 jamvekt; likevekt
halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
: halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
3 forretn, oversyn (2) over rekneskap (1) som viser den økonomiske stoda for ein person eller eit tiltak på eit visst tidspunkt
i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
: i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
3 forretn, oversyn (2) over rekneskap (1) som viser den økonomiske stoda for ein person eller eit tiltak på eit visst tidspunkt
i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
: i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
4 saldo
4 saldo
1 vektstong(system) til å halde noko i jamvekt, til å overføre rørsler o.l.
balansen i eit urbalansen i eit ur
: balansen i eit urbalansen i eit ur
1 vektstong(system) til å halde noko i jamvekt, til å overføre rørsler o.l.
balansen i eit urbalansen i eit ur
: balansen i eit urbalansen i eit ur
2 jamvekt; likevekt
halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
: halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
2 jamvekt; likevekt
halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
: halde, miste balansenhalde, miste balansen / vere ute av balansevere ute av balanse / balansen mellom tilbod og etterspurnadbalansen mellom tilbod og etterspurnad / sjeleleg balansesjeleleg balanse / økologisk balanseøkologisk balanse
3 forretn, oversyn (2) over rekneskap (1) som viser den økonomiske stoda for ein person eller eit tiltak på eit visst tidspunkt
i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
: i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
3 forretn, oversyn (2) over rekneskap (1) som viser den økonomiske stoda for ein person eller eit tiltak på eit visst tidspunkt
i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
: i ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasidai ein balanse fører ein realkapital på aktivasida og samla gjeld og eigenkapital på passivasida / setje opp balanse ved årsskiftetsetje opp balanse ved årsskiftet
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
// jamvekt mellom inntekter og utgifter (mellom kreditsider og debetsider) i ein rekneskap
rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
: rekneskapen viser balanserekneskapen viser balanse
4 saldo
4 saldo
balkong|kasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet balkongkasse
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet balkongkasse
verandakasse verandakasse
bamse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bamse
(truleg samanheng med bangse)
1 noko stort og tjukt; opphavleg godnamn på (hann)bjørn
bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
: bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
1 noko stort og tjukt; opphavleg godnamn på (hann)bjørn
bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
: bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
2 leikebjørn i mjukt materiale
kose med bamsenkose med bamsen
: kose med bamsenkose med bamsen
2 leikebjørn i mjukt materiale
kose med bamsenkose med bamsen
: kose med bamsenkose med bamsen
3 i overført tyding: stor, røsleg kar
ein bamse av ein karein bamse av ein kar
: ein bamse av ein karein bamse av ein kar
3 i overført tyding: stor, røsleg kar
ein bamse av ein karein bamse av ein kar
: ein bamse av ein karein bamse av ein kar
1 noko stort og tjukt; opphavleg godnamn på (hann)bjørn
bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
: bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
1 noko stort og tjukt; opphavleg godnamn på (hann)bjørn
bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
: bamsen i blåbærliabamsen i blåbærlia / bamse brakarbamse brakar
2 leikebjørn i mjukt materiale
kose med bamsenkose med bamsen
: kose med bamsenkose med bamsen
2 leikebjørn i mjukt materiale
kose med bamsenkose med bamsen
: kose med bamsenkose med bamsen
3 i overført tyding: stor, røsleg kar
ein bamse av ein karein bamse av ein kar
: ein bamse av ein karein bamse av ein kar
3 i overført tyding: stor, røsleg kar
ein bamse av ein karein bamse av ein kar
: ein bamse av ein karein bamse av ein kar
bann|lyse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet bannlyse
1 lyse i bann
1 lyse i bann
2 vise bort; forby på det strengaste
bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
: bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
2 vise bort; forby på det strengaste
bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
: bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
1 lyse i bann
1 lyse i bann
2 vise bort; forby på det strengaste
bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
: bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
2 vise bort; forby på det strengaste
bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
: bannlyse røyking på soverommetbannlyse røyking på soverommet
barbro|mess f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet barbromess
; el. barbro|messe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet barbromesse
(etter namnet til den heilage Barbara; sjå -mess) merkedag på primstaven for 4. desember merkedag på primstaven for 4. desember
barkasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet barkasse
(frå fransk, italiensk av, seinlatin barca; sjå bark) stor skipsbåt stor skipsbåt
barn|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet barnløyse
(sjå -løyse) det å vere barnlaus det å vere barnlaus
baronesse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet baronesse
kone eller dotter til ein baron kone eller dotter til ein baron
I base m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet base
(engelsk; same opphav som basis)
1 militært anlegg som tener som støttepunkt og utgangspunkt for militære operasjonar
flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
: flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
1 militært anlegg som tener som støttepunkt og utgangspunkt for militære operasjonar
flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
: flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
2 grunndel
2 grunndel
1 militært anlegg som tener som støttepunkt og utgangspunkt for militære operasjonar
flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
: flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
1 militært anlegg som tener som støttepunkt og utgangspunkt for militære operasjonar
flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
: flybaseflybase / flåtebaseflåtebase / USA har basar i mange landUSA har basar i mange land
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
// utgangspunkt; sentrum
Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
: Ålesund er ein base for havfiskeflåtenÅlesund er ein base for havfiskeflåten
2 grunndel
2 grunndel
II base m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet base
(fransk; same opphav som basis)
1 stoff som nøytraliserer syre
ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
: ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
1 stoff som nøytraliserer syre
ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
: ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
2 meir eller mindre sterk løysning av base (II,1)
2 meir eller mindre sterk løysning av base (II,1)
1 stoff som nøytraliserer syre
ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
: ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
1 stoff som nøytraliserer syre
ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
: ein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blåttein base gjev hydroksylion i løysning og fargar raudt lakmuspapir blått / ein base har evne til å ta opp proton og lage syreein base har evne til å ta opp proton og lage syre
2 meir eller mindre sterk løysning av base (II,1)
2 meir eller mindre sterk løysning av base (II,1)
III base v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet base
(samanheng med bade)
1 smørje, kline tjukt på
base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
: base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
1 smørje, kline tjukt på
base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
: base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
2 somle, sløse (bort); bruke mykje
2 somle, sløse (bort); bruke mykje
1 smørje, kline tjukt på
base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
: base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
1 smørje, kline tjukt på
base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
: base utoverbase utover / base på mykje smørbase på mykje smør
2 somle, sløse (bort); bruke mykje
2 somle, sløse (bort); bruke mykje
IV base v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet base
(samanheng med lågtysk basen 'bere seg tankelaust åt' med innverknad frå III base)
1 streve, slite (II)
1 streve, slite (II)
2 i uttrykk:
//
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
2 i uttrykk:
//
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
3 tumle, baske, leike seg
base i snøenbase i snøen
: base i snøenbase i snøen
3 tumle, baske, leike seg
base i snøenbase i snøen
: base i snøenbase i snøen
1 streve, slite (II)
1 streve, slite (II)
2 i uttrykk:
//
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
2 i uttrykk:
//
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
base i seg ete grådig og stygt ete grådig og stygt
3 tumle, baske, leike seg
base i snøenbase i snøen
: base i snøenbase i snøen
3 tumle, baske, leike seg
base i snøenbase i snøen
: base i snøenbase i snøen
basse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet basse
(norrønt bassi 'bjørn')
1 stor, sterk kar
1 stor, sterk kar
2 uroleg, ustyrleg person
brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
: brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
2 uroleg, ustyrleg person
brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
: brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
1 stor, sterk kar
1 stor, sterk kar
2 uroleg, ustyrleg person
brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
: brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
2 uroleg, ustyrleg person
brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
: brumlebassebrumlebasse / villbassevillbasse
I bause m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bause
stormann, storkar; byrg og ovmodig person stormann, storkar; byrg og ovmodig person
II bause v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bause
(samanheng med II buse) fare snøgt og uvarleg eller omsynslaust i veg fare snøgt og uvarleg eller omsynslaust i veg
beise v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet beise
(tysk beizen 'tære', eigenleg 'la bite')
1 farge tre med visse tynne væsker slik at årer og voksterteikningar kjem fram
beise husetbeise huset
: beise husetbeise huset
1 farge tre med visse tynne væsker slik at årer og voksterteikningar kjem fram
beise husetbeise huset
: beise husetbeise huset
2 setje inn tøy, garn med visse kjemiske stoff i vassløysning for at fargestoffet skal feste seg til trådfibrane
2 setje inn tøy, garn med visse kjemiske stoff i vassløysning for at fargestoffet skal feste seg til trådfibrane
3 reinse (metall) med syre
3 reinse (metall) med syre
4 fri såvare frå smittestoff eller verne frø mot skadedyr med hjelp av varmt vatn eller kjemikal (i løysning eller pulverform)
4 fri såvare frå smittestoff eller verne frø mot skadedyr med hjelp av varmt vatn eller kjemikal (i løysning eller pulverform)
1 farge tre med visse tynne væsker slik at årer og voksterteikningar kjem fram
beise husetbeise huset
: beise husetbeise huset
1 farge tre med visse tynne væsker slik at årer og voksterteikningar kjem fram
beise husetbeise huset
: beise husetbeise huset
2 setje inn tøy, garn med visse kjemiske stoff i vassløysning for at fargestoffet skal feste seg til trådfibrane
2 setje inn tøy, garn med visse kjemiske stoff i vassløysning for at fargestoffet skal feste seg til trådfibrane
3 reinse (metall) med syre
3 reinse (metall) med syre
4 fri såvare frå smittestoff eller verne frø mot skadedyr med hjelp av varmt vatn eller kjemikal (i løysning eller pulverform)
4 fri såvare frå smittestoff eller verne frø mot skadedyr med hjelp av varmt vatn eller kjemikal (i løysning eller pulverform)
belyse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet belyse
1 lyse opp, vende lys(kastar) mot
1 lyse opp, vende lys(kastar) mot
2 i overført tyding: kaste lys over, klargjere
2 i overført tyding: kaste lys over, klargjere
1 lyse opp, vende lys(kastar) mot
1 lyse opp, vende lys(kastar) mot
2 i overført tyding: kaste lys over, klargjere
2 i overført tyding: kaste lys over, klargjere
berceuse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet berceuse
(bærsø´s; fransk av bercer 'vogge' av berceau 'barneseng, vogge') voggevise; (melodi til) voggesong voggevise; (melodi til) voggesong
bere|pose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet berepose
pose av papir eller plast med handtak i pose av papir eller plast med handtak i
berg|rise m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bergrise
(norrønt bergrisi) i folketrua: jutul som lever i berg i folketrua: jutul som lever i berg
berg|tuss m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bergtuss
; el. berg|tusse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bergtusse
i folketrua: vette som held til i berget i folketrua: vette som held til i berget
bese v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bese
1 vase (III), slarve; fisle, smiske
1 vase (III), slarve; fisle, smiske
2 forkjæle; flikre, kurtisere
2 forkjæle; flikre, kurtisere
3 klage og syte (grunnlaust) på ein masande måte
3 klage og syte (grunnlaust) på ein masande måte
1 vase (III), slarve; fisle, smiske
1 vase (III), slarve; fisle, smiske
2 forkjæle; flikre, kurtisere
2 forkjæle; flikre, kurtisere
3 klage og syte (grunnlaust) på ein masande måte
3 klage og syte (grunnlaust) på ein masande måte

 

Resultat pr. side