Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
agrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet agrafi
(gresk; av II a- og -grafi) tap av skriveevnen hos en tidligere skrivefør person tap av skriveevnen hos en tidligere skrivefør person
amfi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet amfi
(forkorting for amfiteater)
1 øverste, bakerste og billigste tilskuerplasser i et teater
sitte i amfisitte i amfi
: sitte i amfisitte i amfi
1 øverste, bakerste og billigste tilskuerplasser i et teater
sitte i amfisitte i amfi
: sitte i amfisitte i amfi
2 tilskuerne i amfi (1)
2 tilskuerne i amfi (1)
3 amfiteater
3 amfiteater
1 øverste, bakerste og billigste tilskuerplasser i et teater
sitte i amfisitte i amfi
: sitte i amfisitte i amfi
1 øverste, bakerste og billigste tilskuerplasser i et teater
sitte i amfisitte i amfi
: sitte i amfisitte i amfi
2 tilskuerne i amfi (1)
2 tilskuerne i amfi (1)
3 amfiteater
3 amfiteater
antroposofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antroposofi
(se -sofi; egentlig 'visdom om mennesket') teosofisk retning som er grunnlagt av Rudolf Steiner teosofisk retning som er grunnlagt av Rudolf Steiner
atrofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atrofi
(atrofi´; av gresk atrophia 'mangel på føde; avmagring', av atrophos 'underernært') svinn av kroppsvev, for eksempel bindevev, visse celletyper eller hele organer; jamfør muskelsvinn svinn av kroppsvev, for eksempel bindevev, visse celletyper eller hele organer; jamfør muskelsvinn
auto|biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet autobiografi
selvbiografi selvbiografi
bibliografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bibliografi
(se -grafi)
1 gren av litteraturvitenskapen som omfatter beskrivelse og klassifisering av bøker og tidsskrifter
1 gren av litteraturvitenskapen som omfatter beskrivelse og klassifisering av bøker og tidsskrifter
2 systematisk bokfortegnelse
Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
: Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
2 systematisk bokfortegnelse
Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
: Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
1 gren av litteraturvitenskapen som omfatter beskrivelse og klassifisering av bøker og tidsskrifter
1 gren av litteraturvitenskapen som omfatter beskrivelse og klassifisering av bøker og tidsskrifter
2 systematisk bokfortegnelse
Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
: Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
2 systematisk bokfortegnelse
Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
: Ibsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verkIbsen-bibliografi fortegnelse over litteratur om Ibsen; fortegnelse over Ibsens verk
billed|telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet billedtelegrafi
; el. bilde|telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bildetelegrafi
bio|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet biogeografi
vitenskapen om utbredelsen av planter og dyr på jorden vitenskapen om utbredelsen av planter og dyr på jorden
biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet biografi
(se -grafi) livsskildring livsskildring
demografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet demografi
(fra gresk av demos 'folk' og -grafi) befolkningslære; (statistisk) beskrivelse av (utviklingen i) en befolkning befolkningslære; (statistisk) beskrivelse av (utviklingen i) en befolkning
dimorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dimorfi
(gresk nydanning) det at det fins to forskjellige former av et stoff eller av en plante- eller dyreart
kjønnsdimorfi det at to kjønn er ulikekjønnsdimorfi det at to kjønn er ulike / sesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstidensesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstiden
: kjønnsdimorfi det at to kjønn er ulikekjønnsdimorfi det at to kjønn er ulike / sesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstidensesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstiden
det at det fins to forskjellige former av et stoff eller av en plante- eller dyreart
kjønnsdimorfi det at to kjønn er ulikekjønnsdimorfi det at to kjønn er ulike / sesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstidensesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstiden
: kjønnsdimorfi det at to kjønn er ulikekjønnsdimorfi det at to kjønn er ulike / sesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstidensesongdimorfi det at en dyreart skifter utseende etter årstiden
diskografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet diskografi
(fra fransk, av disque 'grammofonplate'; samme opphav som I disk og I -grafi) klassifisering av grammofonplater; liste over plateinnspillinger (av samme komponist eller med samme utøver) klassifisering av grammofonplater; liste over plateinnspillinger (av samme komponist eller med samme utøver)
dupleks|telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet duplekstelegrafi
duplekstelegrafering duplekstelegrafering
elektro|kardiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elektrokardiografi
(se -grafi) elektrisk registrering av hjertets virksomhet elektrisk registrering av hjertets virksomhet
etnografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet etnografi
(se -grafi) studium av kulturen og lignende hos (nålevende) folkegrupper, særlig hos naturfolk; jamfør sosialantropologi studium av kulturen og lignende hos (nålevende) folkegrupper, særlig hos naturfolk; jamfør sosialantropologi
farge|fotografi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet fargefotografi
filmografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet filmografi
(se -grafi) systematisk fortegnelse over filmer, for eksempel fra et bestemt land, med en bestemt skuespiller eller innenfor en bestemt sjanger systematisk fortegnelse over filmer, for eksempel fra et bestemt land, med en bestemt skuespiller eller innenfor en bestemt sjanger
filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet filosofi
(se -sofi; egentlig 'kjærlighet til visdom')
1 vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen
1 vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen
2 filosofisk system
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
2 filosofisk system
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
3 læren om grunnprinsippene for en vitenskap, vitenskapsfilosofi
religionsfilosofireligionsfilosofi
: religionsfilosofireligionsfilosofi
3 læren om grunnprinsippene for en vitenskap, vitenskapsfilosofi
religionsfilosofireligionsfilosofi
: religionsfilosofireligionsfilosofi
4 prinsipp, tankegang, resonnement
filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
: filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
4 prinsipp, tankegang, resonnement
filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
: filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
1 vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen
1 vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen
2 filosofisk system
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
2 filosofisk system
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
3 læren om grunnprinsippene for en vitenskap, vitenskapsfilosofi
religionsfilosofireligionsfilosofi
: religionsfilosofireligionsfilosofi
3 læren om grunnprinsippene for en vitenskap, vitenskapsfilosofi
religionsfilosofireligionsfilosofi
: religionsfilosofireligionsfilosofi
4 prinsipp, tankegang, resonnement
filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
: filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
4 prinsipp, tankegang, resonnement
filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
: filosofien bak kriminalmeldingenfilosofien bak kriminalmeldingen
fly|foto n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet flyfoto
; el. fly|fotografi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet flyfotografi
fotografi tatt fra fly fotografi tatt fra fly
I fotografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fotografi
(se -grafi; egentlig 'lystegning')
1 metode til å få bilde av et motiv ved hjelp av lys og lysømfintlig papir
1 metode til å få bilde av et motiv ved hjelp av lys og lysømfintlig papir
2 fotograferingskunst
2 fotograferingskunst
1 metode til å få bilde av et motiv ved hjelp av lys og lysømfintlig papir
1 metode til å få bilde av et motiv ved hjelp av lys og lysømfintlig papir
2 fotograferingskunst
2 fotograferingskunst
II fotografi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet fotografi
bilde som er framkalt ved fotografi (I,1)
forstørre et fotografiforstørre et fotografi
: forstørre et fotografiforstørre et fotografi
bilde som er framkalt ved fotografi (I,1)
forstørre et fotografiforstørre et fotografi
: forstørre et fotografiforstørre et fotografi
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet geografi
(se -grafi) læren om (deler av) jordens overflate, fysiske egenskaper, klima, produksjon og befolkning
studere geografistudere geografi
: studere geografistudere geografi
//
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda //
politisk geografi lære om stater, maktforhold og politiske enheter lære om stater, maktforhold og politiske enheter
politisk geografi lære om stater, maktforhold og politiske enheter lære om stater, maktforhold og politiske enheter //
økonomisk geografi lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn
økonomisk geografi lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn
læren om (deler av) jordens overflate, fysiske egenskaper, klima, produksjon og befolkning
studere geografistudere geografi
: studere geografistudere geografi
//
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda //
politisk geografi lære om stater, maktforhold og politiske enheter lære om stater, maktforhold og politiske enheter
politisk geografi lære om stater, maktforhold og politiske enheter lære om stater, maktforhold og politiske enheter //
økonomisk geografi lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn
økonomisk geografi lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn
-grafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -grafi
(gresk-graphia, av graphein 'skrive') noe skrevet; noe som beskriver, i ord som monografi, biografi, fotografi, geografi, litografi noe skrevet; noe som beskriver, i ord som monografi, biografi, fotografi, geografi, litografi
hagiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hagiografi
skildring av en helgens liv skildring av en helgens liv
handels|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet handelsgeografi
del av geografien som behandler handelsveiene og vareomsetningen mellom landene; økonomisk geografi del av geografien som behandler handelsveiene og vareomsetningen mellom landene; økonomisk geografi
heteromorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet heteromorfi
det at samme stoff under forskjellige forutsetninger krystalliserer i former som har forskjellig indre struktur eller bygning det at samme stoff under forskjellige forutsetninger krystalliserer i former som har forskjellig indre struktur eller bygning
Hi-Fi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet Hi-Fi
; el. hi-fi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hi-fi
(utt haifi) forkorting for high fidelity forkorting for high fidelity
historie|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet historiefilosofi
filosofisk disiplin som analyserer grunnleggende begreper og metoder i historieforskningen; teorier om de drivende krefter i historien filosofisk disiplin som analyserer grunnleggende begreper og metoder i historieforskningen; teorier om de drivende krefter i historien
historiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet historiografi
1 historieskrivning, særlig om kritisk, vitenskapelig historieskrivning
1 historieskrivning, særlig om kritisk, vitenskapelig historieskrivning
2 (beskrivelse av) den historiske vitenskapens historie
2 (beskrivelse av) den historiske vitenskapens historie
1 historieskrivning, særlig om kritisk, vitenskapelig historieskrivning
1 historieskrivning, særlig om kritisk, vitenskapelig historieskrivning
2 (beskrivelse av) den historiske vitenskapens historie
2 (beskrivelse av) den historiske vitenskapens historie
holografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet holografi
(se -grafi) tredimensjonal fotografering av gjenstander, særlig med laserlys tredimensjonal fotografering av gjenstander, særlig med laserlys
homografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet homografi
(se -grafi) sammenfall i skrivemåte sammenfall i skrivemåte
hydrografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hydrografi
(se -grafi)
1 den delen av havforskningen som behandler havvannets saltholdighet, temperatur, sirkulasjon og lignende
1 den delen av havforskningen som behandler havvannets saltholdighet, temperatur, sirkulasjon og lignende
2 studier og oppmålinger som ligger til grunn for at sjøkart, farvannsbeskrivelser, tidevannstabeller og lignende kan utarbeides
2 studier og oppmålinger som ligger til grunn for at sjøkart, farvannsbeskrivelser, tidevannstabeller og lignende kan utarbeides
1 den delen av havforskningen som behandler havvannets saltholdighet, temperatur, sirkulasjon og lignende
1 den delen av havforskningen som behandler havvannets saltholdighet, temperatur, sirkulasjon og lignende
2 studier og oppmålinger som ligger til grunn for at sjøkart, farvannsbeskrivelser, tidevannstabeller og lignende kan utarbeides
2 studier og oppmålinger som ligger til grunn for at sjøkart, farvannsbeskrivelser, tidevannstabeller og lignende kan utarbeides
ideografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideografi
(av idé og -grafi) skriftsystem som bygger på ideogrammer skriftsystem som bygger på ideogrammer
ikonografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ikonografi
(se -grafi) vitenskapen om et kunstverks innhold og betydning, bildelære vitenskapen om et kunstverks innhold og betydning, bildelære
isomorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet isomorfi
formlikhet; i kjemi: det at stoffer med lik sammensetning krystalliserer i like former formlikhet; i kjemi: det at stoffer med lik sammensetning krystalliserer i like former
kalligrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kalligrafi
(se -grafi) skjønnskrift skjønnskrift
kartografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kartografi
(se -grafi) (læren om) karttegning (læren om) karttegning
kirografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kirografi
(fra gresk av kheir 'hånd' og -grafi) læren om håndskrifter læren om håndskrifter
kjemigrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjemigrafi
(se -grafi) framstilling av klisjeer ved fotografiering og etsing framstilling av klisjeer ved fotografiering og etsing
koreografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet koreografi
(nydanning av gresk khoreia 'dans' og -grafi)
1 opptegnelse og beskrivelse av dans (ved hjelp av et bestemt tegnsystem)
1 opptegnelse og beskrivelse av dans (ved hjelp av et bestemt tegnsystem)
2 det å arrangere ballett(innslag)
2 det å arrangere ballett(innslag)
1 opptegnelse og beskrivelse av dans (ved hjelp av et bestemt tegnsystem)
1 opptegnelse og beskrivelse av dans (ved hjelp av et bestemt tegnsystem)
2 det å arrangere ballett(innslag)
2 det å arrangere ballett(innslag)
kryptografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kryptografi
(se I -grafi) vitenskapen om prinsipper og teknikker for å skjule informasjon; jamfør kryptologi og kryptoanalyse vitenskapen om prinsipper og teknikker for å skjule informasjon; jamfør kryptologi og kryptoanalyse
krystallografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet krystallografi
(se -grafi) læren om krystaller læren om krystaller
kvasi|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvasifilosofi
leksikografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet leksikografi
(se -grafi)
1 vitenskapelig gransking av ordforrådet
1 vitenskapelig gransking av ordforrådet
2 ordbok- eller leksikonarbeid
2 ordbok- eller leksikonarbeid
1 vitenskapelig gransking av ordforrådet
1 vitenskapelig gransking av ordforrådet
2 ordbok- eller leksikonarbeid
2 ordbok- eller leksikonarbeid
I litografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet litografi
(se -grafi) flattrykkmetode til mangfoldiggjøring av bilder ved hjelp av stein- eller metallplater, steintrykk flattrykkmetode til mangfoldiggjøring av bilder ved hjelp av stein- eller metallplater, steintrykk
II litografi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet litografi
(av I litografi) grafisk bilde som er framstilt ved litografi (I), steintrykk
kjøpe et litografikjøpe et litografi
: kjøpe et litografikjøpe et litografi
grafisk bilde som er framstilt ved litografi (I), steintrykk
kjøpe et litografikjøpe et litografi
: kjøpe et litografikjøpe et litografi
livs|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet livsfilosofi
1 filosofi som gjelder menneskelivet
1 filosofi som gjelder menneskelivet
2 personlig livssyn som bygger på egne erfaringer og egen tenkning
2 personlig livssyn som bygger på egne erfaringer og egen tenkning
1 filosofi som gjelder menneskelivet
1 filosofi som gjelder menneskelivet
2 personlig livssyn som bygger på egne erfaringer og egen tenkning
2 personlig livssyn som bygger på egne erfaringer og egen tenkning
mammografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mammografi
(av latin mamma 'bryst' og -grafi) brystkreftundersøkelse ved hjelp av røntgen brystkreftundersøkelse ved hjelp av røntgen
metallografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet metallografi
(se -grafi) læren om metallers og legeringers struktur læren om metallers og legeringers struktur
monografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet monografi
(se -grafi) (bok, avhandling med) beskrivelse av et avgrenset emne (bok, avhandling med) beskrivelse av et avgrenset emne
muskel|atrofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet muskelatrofi
det at muskler svinner inn på grunn av manglende bruk, skade eller sykdom; muskelsvinn det at muskler svinner inn på grunn av manglende bruk, skade eller sykdom; muskelsvinn
natur|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet naturfilosofi
den delen av filosofien som dels arbeider med naturvitenskapelige grunnbegreper og metoder, dels søker å forene de naturvitenskapelige resultatene til et helhetssyn på natur (2) den delen av filosofien som dels arbeider med naturvitenskapelige grunnbegreper og metoder, dels søker å forene de naturvitenskapelige resultatene til et helhetssyn på natur (2)
ord|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ordgeografi
den delen av dialektforskningen som behandler ordenes geografiske utbredelse den delen av dialektforskningen som behandler ordenes geografiske utbredelse
ortografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ortografi
(fra gresk; se -grafi) rettskriving, stavemåte rettskriving, stavemåte
oseanografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet oseanografi
(se -grafi) havforsking havforsking
paleografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet paleografi
(se -grafi) vitenskapen om eldre tiders skrift og skrivekunst vitenskapen om eldre tiders skrift og skrivekunst
patografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet patografi
(se -grafi) sykdomsbeskrivelse sykdomsbeskrivelse
petrografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet petrografi
(av gresk petra 'stein' og -grafi) læren om bergartene læren om bergartene
piktografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet piktografi
(av latin pictus 'malt' og -grafi) bildeskrift bildeskrift
politisk geografi lære om stater, maktforhold og politiske enheter lære om stater, maktforhold og politiske enheter
polymorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet polymorfi
mangeformethet, det at noe opptrer i forskjellige former mangeformethet, det at noe opptrer i forskjellige former
pornografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pornografi
(fra fransk, av gresk porne 'hore' og -grafi) framstilling i skrift eller bilder som har som formål å virke seksuelt opphissende framstilling i skrift eller bilder som har som formål å virke seksuelt opphissende
radiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet radiografi
(se -grafi)
1 stråleterapi og diagnostisering av sykdommer med røntgenstråler og innsprøyting av radioaktive isotoper i blodet
1 stråleterapi og diagnostisering av sykdommer med røntgenstråler og innsprøyting av radioaktive isotoper i blodet
2 framstilling av radiogram
2 framstilling av radiogram
1 stråleterapi og diagnostisering av sykdommer med røntgenstråler og innsprøyting av radioaktive isotoper i blodet
1 stråleterapi og diagnostisering av sykdommer med røntgenstråler og innsprøyting av radioaktive isotoper i blodet
2 framstilling av radiogram
2 framstilling av radiogram
radio|telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet radiotelegrafi
trådløs telegrafi trådløs telegrafi
religions|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet religionsfilosofi
den delen av filosofien som behandler religionens vesen og egenart den delen av filosofien som behandler religionens vesen og egenart
scenografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet scenografi
; el. senografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet senografi
(se -grafi) dekorasjon, kostymer og belysning i en teaterforestilling dekorasjon, kostymer og belysning i en teaterforestilling
selenografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selenografi
(se -grafi) månenes topografi månenes topografi
selv|biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selvbiografi
; el. sjøl|biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjølbiografi
biografi om forfatterens eget liv biografi om forfatterens eget liv
I serigrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet serigrafi
(av latin sericus 'av silke' og -grafi) silketrykk (1) silketrykk (1)
II serigrafi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet serigrafi
silketrykk (2) silketrykk (2)
sigillografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sigillografi
(se -grafi) vitenskapen om segl, sfragistikk vitenskapen om segl, sfragistikk
-sofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -sofi
(av gresk sophia 'visdom'; jamfør -sof) suffiks brukt til å danne substantiv som betegner åndsretning, lære eller lignende, i ord som
antroposofi, filosofi, teosofiantroposofi, filosofi, teosofi
: antroposofi, filosofi, teosofiantroposofi, filosofi, teosofi
suffiks brukt til å danne substantiv som betegner åndsretning, lære eller lignende, i ord som
antroposofi, filosofi, teosofiantroposofi, filosofi, teosofi
: antroposofi, filosofi, teosofiantroposofi, filosofi, teosofi
språk|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet språkgeografi
det å granske den geografiske utbredelsen av språklige fenomener det å granske den geografiske utbredelsen av språklige fenomener
stenografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stenografi
(gresk nydanning, av stenos 'sammentrengt' og -grafi) hurtigskrift basert på enkle skrifttegn og sterk forkorting hurtigskrift basert på enkle skrifttegn og sterk forkorting
stereografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stereografi
(se -grafi) det å avtegne legemer på plan flate det å avtegne legemer på plan flate
telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet telegrafi
(fransk) (framgangsmåte for) overføring av budskap ved hjelp av signaler eller kodesystem (framgangsmåte for) overføring av budskap ved hjelp av signaler eller kodesystem
teosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet teosofi
(se -sofi) panteistisk tankeretning (bygd på buddhistiske og kristne forestillinger) panteistisk tankeretning (bygd på buddhistiske og kristne forestillinger)
termografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet termografi
(se -grafi) grafisk framstilling av (endring i) temperatur grafisk framstilling av (endring i) temperatur
tomografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tomografi
(av gresk tome 'snitt' og -grafi) med. avbildning av et snitt igjennom et legeme med. avbildning av et snitt igjennom et legeme
topografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet topografi
(gresk av topos 'sted' og -grafi) (detaljert beskrivelse av) terrengforhold, bebyggelse, kommunikasjoner og lignende i et geografisk område (detaljert beskrivelse av) terrengforhold, bebyggelse, kommunikasjoner og lignende i et geografisk område
typografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet typografi
(se -grafi) boktrykkerfag
bokas typografi typografiske utseendebokas typografi typografiske utseende
: bokas typografi typografiske utseendebokas typografi typografiske utseende
boktrykkerfag
bokas typografi typografiske utseendebokas typografi typografiske utseende
: bokas typografi typografiske utseendebokas typografi typografiske utseende
uranografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet uranografi
(av gresk uranos 'himmel' og -grafi) beskrivelse av stjernehimmelen beskrivelse av stjernehimmelen
xerografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet xerografi
(se -grafi)
1 kopieringsmetode der bildet dannes ved at tørt pulver fester seg til elektrisk ladede felter i belyst papir, elektrostatisk fotografering
1 kopieringsmetode der bildet dannes ved at tørt pulver fester seg til elektrisk ladede felter i belyst papir, elektrostatisk fotografering
2 kopi som er laget ved xerografi (1)
2 kopi som er laget ved xerografi (1)
1 kopieringsmetode der bildet dannes ved at tørt pulver fester seg til elektrisk ladede felter i belyst papir, elektrostatisk fotografering
1 kopieringsmetode der bildet dannes ved at tørt pulver fester seg til elektrisk ladede felter i belyst papir, elektrostatisk fotografering
2 kopi som er laget ved xerografi (1)
2 kopi som er laget ved xerografi (1)
I xylografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet xylografi
(se -grafi) grafisk metode der trykkplaten blir laget ved at en risser med nål i endeved grafisk metode der trykkplaten blir laget ved at en risser med nål i endeved
II xylografi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet xylografi
bilde, tresnitt laget ved xylografi (I) bilde, tresnitt laget ved xylografi (I)
zoo|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet zoogeografi
læren om dyrs geografiske utbredelse læren om dyrs geografiske utbredelse
zoografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet zoografi
(se -grafi) beskrivelse og avbildning av dyr beskrivelse og avbildning av dyr
øko|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet økofilosofi
filosofi som tar opp økologiske forhold og problemstillinger filosofi som tar opp økologiske forhold og problemstillinger
økonomisk geografi lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn lære om (utviklingen av) næringsvirksomhet og sysselsetting i ulike samfunn

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aftans|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aftanskaffi
; el. eftans|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eftanskaffi
; el. eftas|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eftaskaffi
ettermiddagskaffi ettermiddagskaffi
agrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet agrafi
(gresk; av III a- og I -grafi) tap av skriveevna hos ein tidlegare skrivefør person tap av skriveevna hos ein tidlegare skrivefør person
amatør|fotografi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet amatørfotografi
amfi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet amfi
(forkorting for amfiteater)
1 nemning på dei øvste og bakarste tilskodarplassane i eit vanleg teater
sitje i amfisitje i amfi
: sitje i amfisitje i amfi
1 nemning på dei øvste og bakarste tilskodarplassane i eit vanleg teater
sitje i amfisitje i amfi
: sitje i amfisitje i amfi
2 tilskodarane i amfi (1)
2 tilskodarane i amfi (1)
1 nemning på dei øvste og bakarste tilskodarplassane i eit vanleg teater
sitje i amfisitje i amfi
: sitje i amfisitje i amfi
1 nemning på dei øvste og bakarste tilskodarplassane i eit vanleg teater
sitje i amfisitje i amfi
: sitje i amfisitje i amfi
2 tilskodarane i amfi (1)
2 tilskodarane i amfi (1)
antroposofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antroposofi
(sjå -sofi) tru på oversanseleg kunnskapstileigning som vil gje svar på alle spørsmåla i metafysikk og vitskap
Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
: Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
tru på oversanseleg kunnskapstileigning som vil gje svar på alle spørsmåla i metafysikk og vitskap
Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
: Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
atrofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet atrofi
(atrofi´; av gresk atrophia 'mangel på føde; avmagring', av atrophos 'underernært') svinn av kroppsvev, til dømes bindevev, visse celletypar eller heile organ; jamfør muskelsvinn svinn av kroppsvev, til dømes bindevev, visse celletypar eller heile organ; jamfør muskelsvinn
auto|biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet autobiografi
sjølvbiografi sjølvbiografi
bibliografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bibliografi
(sjå I -grafi)
1 utgreiing om og klassifisering av bøker
1 utgreiing om og klassifisering av bøker
2 systematisk bokliste (til dømes over ein viss forfattarskap eller på eit visst fagområde)
setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
: setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
2 systematisk bokliste (til dømes over ein viss forfattarskap eller på eit visst fagområde)
setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
: setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
1 utgreiing om og klassifisering av bøker
1 utgreiing om og klassifisering av bøker
2 systematisk bokliste (til dømes over ein viss forfattarskap eller på eit visst fagområde)
setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
: setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
2 systematisk bokliste (til dømes over ein viss forfattarskap eller på eit visst fagområde)
setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
: setje opp ein Aasen-bibliografisetje opp ein Aasen-bibliografi
bio|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet biogeografi
vitskap om utbreiinga av planter og dyr på jorda vitskap om utbreiinga av planter og dyr på jorda
biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet biografi
(sjå I -grafi) livsskildring
Aasens biografiAasens biografi
: Aasens biografiAasens biografi
livsskildring
Aasens biografiAasens biografi
: Aasens biografiAasens biografi
demografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet demografi
(av gresk demos 'folk' og -grafi) (statistisk) skildring av (utviklinga i) folkemengda (statistisk) skildring av (utviklinga i) folkemengda
dimorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dimorfi
(gresk nylaging) det at det finst to ulike former av eit stoff eller av ei plante- eller dyreart
eit døme på dimorfi er at haren byter fargeeit døme på dimorfi er at haren byter farge
: eit døme på dimorfi er at haren byter fargeeit døme på dimorfi er at haren byter farge
det at det finst to ulike former av eit stoff eller av ei plante- eller dyreart
eit døme på dimorfi er at haren byter fargeeit døme på dimorfi er at haren byter farge
: eit døme på dimorfi er at haren byter fargeeit døme på dimorfi er at haren byter farge
diskografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet diskografi
(frå fransk av disque 'grammofonplate'; jamfør II disk og I -grafi) klassifisering av grammofonplater; liste over plateinnspelingar (av same komponist eller med same utøvar) klassifisering av grammofonplater; liste over plateinnspelingar (av same komponist eller med same utøvar)
dupleks|telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet duplekstelegrafi
duplekstelegrafering duplekstelegrafering
aftans|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aftanskaffi
; el. eftans|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eftanskaffi
; el. eftas|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eftaskaffi
ettermiddagskaffi ettermiddagskaffi
eksistens|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eksistensfilosofi
eksistensialisme eksistensialisme
elektro|encefalografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elektroencefalografi
elektrisk registrering av hjerneverksemda elektrisk registrering av hjerneverksemda
elektro|kardiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elektrokardiografi
elektrisk registrering av hjarteverksemda elektrisk registrering av hjarteverksemda
espresso|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet espressokaffi
etnografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet etnografi
(sjå I -grafi) vitskap om, studium av kultur o.l. hos (nolevande) folkegrupper, særleg naturfolk vitskap om, studium av kultur o.l. hos (nolevande) folkegrupper, særleg naturfolk
ettermiddags|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ettermiddagskaffi
kaffimåltid om ettermiddagen kaffimåltid om ettermiddagen
farge|fotografi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fargefotografi
filmografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet filmografi
(sjå I -grafi) systematisk oversyn over filmar, til dømes frå eit visst land, med ein viss skodespelar eller innanfor ein viss sjanger systematisk oversyn over filmar, til dømes frå eit visst land, med ein viss skodespelar eller innanfor ein viss sjanger
filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet filosofi
(sjå -sofi)
1 vitskap som vil finne samanhengen og grunnprinsippa i tilværet
1 vitskap som vil finne samanhengen og grunnprinsippa i tilværet
2 einskild lære, system innanfor filosofien sjå filosofi 1
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
2 einskild lære, system innanfor filosofien sjå filosofi 1
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
3 (lære om) grunnprinsipp for ein vitskap
filosofien i språketfilosofien i språket
: filosofien i språketfilosofien i språket
3 (lære om) grunnprinsipp for ein vitskap
filosofien i språketfilosofien i språket
: filosofien i språketfilosofien i språket
4 grunnprinsipp; tankebygnad; heilskapssyn
livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
: livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
4 grunnprinsipp; tankebygnad; heilskapssyn
livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
: livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
1 vitskap som vil finne samanhengen og grunnprinsippa i tilværet
1 vitskap som vil finne samanhengen og grunnprinsippa i tilværet
2 einskild lære, system innanfor filosofien sjå filosofi 1
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
2 einskild lære, system innanfor filosofien sjå filosofi 1
Spinozas filosofiSpinozas filosofi
: Spinozas filosofiSpinozas filosofi
3 (lære om) grunnprinsipp for ein vitskap
filosofien i språketfilosofien i språket
: filosofien i språketfilosofien i språket
3 (lære om) grunnprinsipp for ein vitskap
filosofien i språketfilosofien i språket
: filosofien i språketfilosofien i språket
4 grunnprinsipp; tankebygnad; heilskapssyn
livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
: livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
4 grunnprinsipp; tankebygnad; heilskapssyn
livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
: livsfilosofilivsfilosofi / det er min filosofi at ...det er min filosofi at ... / filosofien bak skulepolitikkenfilosofien bak skulepolitikken
fly|foto n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet flyfoto
; el. fly|fotografi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet flyfotografi
foto teke frå fly
flyfoto av byenflyfoto av byen
: flyfoto av byenflyfoto av byen
foto teke frå fly
flyfoto av byenflyfoto av byen
: flyfoto av byenflyfoto av byen
føremiddags|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet føremiddagskaffi
; el. formiddags|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet formiddagskaffi
I fotografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fotografi
(av fransk photographie 'lysteikning'; sjå I -grafi) metode til å få bilete av eit motiv ved hjelp av lyset og lysvart papir; fotofag, fotokunst metode til å få bilete av eit motiv ved hjelp av lyset og lysvart papir; fotofag, fotokunst
II fotografi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fotografi
(sjå II -grafi, same opphav som I fotografi) bilete skapt ved fotografi (I); foto
ta eit fotografita eit fotografi / ha fine fotografi på veggeneha fine fotografi på veggene
: ta eit fotografita eit fotografi / ha fine fotografi på veggeneha fine fotografi på veggene
bilete skapt ved fotografi (I); foto
ta eit fotografita eit fotografi / ha fine fotografi på veggeneha fine fotografi på veggene
: ta eit fotografita eit fotografi / ha fine fotografi på veggeneha fine fotografi på veggene
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda el. om naturtilhøve på jorda i det heile lære om form og utvikling av landjorda el. om naturtilhøve på jorda i det heile
geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet geografi
(sjå I -grafi)
1 vitskap om jordoverflata og forholda der (fysiske forhold, form og storleik, klima, resursar, produksjon, folkesetnad, levemåte); jordskildring, landkunne
1 vitskap om jordoverflata og forholda der (fysiske forhold, form og storleik, klima, resursar, produksjon, folkesetnad, levemåte); jordskildring, landkunne
2 lærebok i geografi (1)
2 lærebok i geografi (1)
1 vitskap om jordoverflata og forholda der (fysiske forhold, form og storleik, klima, resursar, produksjon, folkesetnad, levemåte); jordskildring, landkunne
1 vitskap om jordoverflata og forholda der (fysiske forhold, form og storleik, klima, resursar, produksjon, folkesetnad, levemåte); jordskildring, landkunne
2 lærebok i geografi (1)
2 lærebok i geografi (1)
I -grafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -grafi
(samanheng med -graf) noko som er oppskrive eller oppteikna; vitskap eller verk som skildrar former for oppskriving eller oppteikning; til dømes i biografi, I fotografi, geografi og monografi noko som er oppskrive eller oppteikna; vitskap eller verk som skildrar former for oppskriving eller oppteikning; til dømes i biografi, I fotografi, geografi og monografi
II -grafi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -grafi
(same opphav som I -grafi) bilete som er laga med -grafi (I); til dømes II fotografi, II litografi og II xylografi bilete som er laga med -grafi (I); til dømes II fotografi, II litografi og II xylografi
hagiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hagiografi
(sjå I -grafi) livsskildring av heilagmenne livsskildring av heilagmenne
handels|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet handelsgeografi
del, grein av geografien som tek for seg handelsvegane og vareomsetninga mellom landa; økonomisk geografi del, grein av geografien som tek for seg handelsvegane og vareomsetninga mellom landa; økonomisk geografi
heteromorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet heteromorfi
(sjå -morfi) i kjemi: prosess der eit emne kan syne seg med ulik krystallstruktur i kjemi: prosess der eit emne kan syne seg med ulik krystallstruktur
hi-fi m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet hi-fi
(utt hai´fi) forkorting for high fidelity forkorting for high fidelity
historie|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet historiefilosofi
(etter franskphilosophie de l'histoire, skapt av Voltaire) filosofisk disiplin som analyserer grunnleggjande omgrep og metodar i historiegranskinga; teoriar om dei drivande kreftene i historia filosofisk disiplin som analyserer grunnleggjande omgrep og metodar i historiegranskinga; teoriar om dei drivande kreftene i historia
holografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet holografi
(sjå II -grafi) tredimensjonal fotografering av ting, særleg med laserlys tredimensjonal fotografering av ting, særleg med laserlys
homografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet homografi
(sjå I -grafi) samanfall i skrivemåte samanfall i skrivemåte
hydrografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hydrografi
(sjå I -grafi)
1 del av havforskinga som tek for seg kjemiske og fysiske tilhøve ved havvatn, til dømes saltinnhald, temperatur, sirkulasjon osv.
1 del av havforskinga som tek for seg kjemiske og fysiske tilhøve ved havvatn, til dømes saltinnhald, temperatur, sirkulasjon osv.
2 oppmåling for og utarbeiding av sjøkart
2 oppmåling for og utarbeiding av sjøkart
1 del av havforskinga som tek for seg kjemiske og fysiske tilhøve ved havvatn, til dømes saltinnhald, temperatur, sirkulasjon osv.
1 del av havforskinga som tek for seg kjemiske og fysiske tilhøve ved havvatn, til dømes saltinnhald, temperatur, sirkulasjon osv.
2 oppmåling for og utarbeiding av sjøkart
2 oppmåling for og utarbeiding av sjøkart
ideografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideografi
(sjå I -grafi) skriftsystem av ideogram; bildeskrift skriftsystem av ideogram; bildeskrift
ikkjevalds|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ikkjevaldsfilosofi
filosofi om ikkjevald filosofi om ikkjevald
ikonografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ikonografi
(sjå I -grafi) grein av kunsthistoria som legg vekt på innhaldet, opphavet og utviklinga til eit bilete grein av kunsthistoria som legg vekt på innhaldet, opphavet og utviklinga til eit bilete
isomorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet isomorfi
(sjå -morfi) likskap i form; i krystallografi: det at to eller fleire mineral med analog kjemisk samansetjing har same krystallform og kan lage blandingskrystall likskap i form; i krystallografi: det at to eller fleire mineral med analog kjemisk samansetjing har same krystallform og kan lage blandingskrystall
jordmor|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jordmorkaffi
sterk kaffi sterk kaffi
kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kaffi
(gjennom fransk café, tysk Kaffee av tyrkisk qahvé frå arabisk qahwa)
1 (heile eller malne) bønner frå kaffitreet
rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
: rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
1 (heile eller malne) bønner frå kaffitreet
rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
: rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
2 drikk av brend kaffi og kokande vatn
mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
: mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
2 drikk av brend kaffi og kokande vatn
mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
: mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
3 kaffidrikking (med småkaker eller liknande)
vere beden til kaffivere beden til kaffi
: vere beden til kaffivere beden til kaffi
3 kaffidrikking (med småkaker eller liknande)
vere beden til kaffivere beden til kaffi
: vere beden til kaffivere beden til kaffi
1 (heile eller malne) bønner frå kaffitreet
rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
: rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
1 (heile eller malne) bønner frå kaffitreet
rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
: rå kaffirå kaffi / brend kaffibrend kaffi / male kaffimale kaffi
2 drikk av brend kaffi og kokande vatn
mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
: mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
2 drikk av brend kaffi og kokande vatn
mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
: mokkakaffimokkakaffi / pulverkaffipulverkaffi / trektekaffitrektekaffi / ein kopp kaffiein kopp kaffi / kaffi med sukker og fløytekaffi med sukker og fløyte / koke, trekte kaffikoke, trekte kaffi / kaffi og kakerkaffi og kaker
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
// porsjon
be om to kaffibe om to kaffi
: be om to kaffibe om to kaffi
3 kaffidrikking (med småkaker eller liknande)
vere beden til kaffivere beden til kaffi
: vere beden til kaffivere beden til kaffi
3 kaffidrikking (med småkaker eller liknande)
vere beden til kaffivere beden til kaffi
: vere beden til kaffivere beden til kaffi
kalligrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kalligrafi
(sjå I -grafi) skjønnskrift skjønnskrift
kardiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kardiografi
(sjå II -grafi)
elektrokardiografielektrokardiografi
: elektrokardiografielektrokardiografi
elektrokardiografielektrokardiografi
: elektrokardiografielektrokardiografi
kartografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kartografi
(sjå I -grafi) (lære om) kartteikning (lære om) kartteikning
kinematografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kinematografi
(sjå II -grafi) teknikk til å få fram rørlege bilete teknikk til å få fram rørlege bilete
kirografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kirografi
(frå gresk, av gresk kheir 'hand' og -grafi) lære om handskrifter lære om handskrifter
kjemigrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjemigrafi
(sjå II -grafi) det å framstille klisjear ved etsing det å framstille klisjear ved etsing
koke|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kokekaffi
(drikk av) kokmalen kaffi (1), til skilnad frå trektekaffi (drikk av) kokmalen kaffi (1), til skilnad frå trektekaffi
kondrodystrofi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kondrodystrofi
(nylaging av gresk khondros 'brusk' og dystrophe 'misvokster') medfødd, arveleg dvergvekst medfødd, arveleg dvergvekst
koreografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet koreografi
(nylaging av gresk khoreia '(kor)dansing' og av -grafi)
1 oppteikning og skildring av dans (med hjelp av eit særskilt teiknsystem)
1 oppteikning og skildring av dans (med hjelp av eit særskilt teiknsystem)
2 det å arrangere ballett(innslag)
2 det å arrangere ballett(innslag)
1 oppteikning og skildring av dans (med hjelp av eit særskilt teiknsystem)
1 oppteikning og skildring av dans (med hjelp av eit særskilt teiknsystem)
2 det å arrangere ballett(innslag)
2 det å arrangere ballett(innslag)
kryptografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kryptografi
(av krypto- og I -grafi) lære om sikre kommunikasjonssystem; jamfør kryptoanalyse og kryptologi lære om sikre kommunikasjonssystem; jamfør kryptoanalyse og kryptologi
krystallografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet krystallografi
(sjå I -grafi) lære om krystallar lære om krystallar
kvasi|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvasifilosofi
kyrkje|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kyrkjekaffi
samvære med traktering etter ei gudsteneste samvære med traktering etter ei gudsteneste
leksikografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet leksikografi
(sjå I -grafi)
1 vitskapleg gransking av ordtilfanget
1 vitskapleg gransking av ordtilfanget
2 ordbok- eller leksikonarbeid
2 ordbok- eller leksikonarbeid
1 vitskapleg gransking av ordtilfanget
1 vitskapleg gransking av ordtilfanget
2 ordbok- eller leksikonarbeid
2 ordbok- eller leksikonarbeid
I litografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet litografi
(sjå I -grafi) flattrykkmetode til å mangfalde bilete ved hjelp av stein- eller metallplater; steintrykk flattrykkmetode til å mangfalde bilete ved hjelp av stein- eller metallplater; steintrykk
II litografi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet litografi
(sjå II -grafi) grafisk bilete framstilt med litografi (I); steintrykk
kjøpe eit litografikjøpe eit litografi
: kjøpe eit litografikjøpe eit litografi
grafisk bilete framstilt med litografi (I); steintrykk
kjøpe eit litografikjøpe eit litografi
: kjøpe eit litografikjøpe eit litografi
livs|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet livsfilosofi
1 filosofi som gjeld (menneske)livet
1 filosofi som gjeld (menneske)livet
2 personleg livssyn som byggjer på eiga røynsle og tenking
2 personleg livssyn som byggjer på eiga røynsle og tenking
1 filosofi som gjeld (menneske)livet
1 filosofi som gjeld (menneske)livet
2 personleg livssyn som byggjer på eiga røynsle og tenking
2 personleg livssyn som byggjer på eiga røynsle og tenking
magnetresonans|tomografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet magnetresonanstomografi
tomografi, det å ta snittbilete, med teknikken magnetresonans tomografi, det å ta snittbilete, med teknikken magnetresonans
mammografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mammografi
(av latin mamma 'bryst' og I -grafi; sjå I -grafi) brystkreftundersøking med røntgen brystkreftundersøking med røntgen
metallografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet metallografi
(sjå I -grafi) lære om strukturen til metall og legeringar lære om strukturen til metall og legeringar
mokka|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mokkakaffi
mokka mokka
monografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet monografi
(sjå I -grafi) (bok, avhandling med) skildring av eit avgrensa emne (bok, avhandling med) skildring av eit avgrensa emne
-morfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -morfi
(av gresk morphe 'form') med slik form, skapnad som førsteleddet seier; til dømes i dimorfi og heteromorfi med slik form, skapnad som førsteleddet seier; til dømes i dimorfi og heteromorfi
morgon|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet morgonkaffi
muskel|atrofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet muskelatrofi
det at musklar skrumpar inn på grunn av manglande bruk, skade eller sjukdom; muskelsvinn det at musklar skrumpar inn på grunn av manglande bruk, skade eller sjukdom; muskelsvinn
natur|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet naturfilosofi
1 del av filosofien som granskar naturvitskaplege grunnomgrep og metodar
1 del av filosofien som granskar naturvitskaplege grunnomgrep og metodar
2 del av filosofien som freistar å sameine dei naturvitskaplege resultata til eit heilskapssyn på naturen; sjå natur 2
2 del av filosofien som freistar å sameine dei naturvitskaplege resultata til eit heilskapssyn på naturen; sjå natur 2
1 del av filosofien som granskar naturvitskaplege grunnomgrep og metodar
1 del av filosofien som granskar naturvitskaplege grunnomgrep og metodar
2 del av filosofien som freistar å sameine dei naturvitskaplege resultata til eit heilskapssyn på naturen; sjå natur 2
2 del av filosofien som freistar å sameine dei naturvitskaplege resultata til eit heilskapssyn på naturen; sjå natur 2
ord|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ordgeografi
del av målføregranskinga som undersøkjer den geografiske utbreiinga for orda del av målføregranskinga som undersøkjer den geografiske utbreiinga for orda
ortografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ortografi
(frå gresk; sjå I -grafi) rettskriving; stavemåte rettskriving; stavemåte
oseanografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet oseanografi
(sjå I -grafi) havforsking havforsking
paleografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet paleografi
(sjå I -grafi) vitskap om skrift og skrivekunst i eldre tid vitskap om skrift og skrivekunst i eldre tid
patografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet patografi
(sjå I -grafi) sjukdomsskildring sjukdomsskildring
petrografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet petrografi
(gresk petra 'stein' og I -grafi) lære om bergartene lære om bergartene
piktografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet piktografi
(av latin pictus 'måla' og I -grafi; sjå I -grafi) bildeskrift bildeskrift
polymorfi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet polymorfi
det at noko finst i to eller fleire ulike former; polymorfisme det at noko finst i to eller fleire ulike former; polymorfisme
pornografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pornografi
(frå fransk, av gresk porne 'hore'; sjå I -grafi og II -grafi) litteratur og bilete som skal verke seksuelt eggjande; smusslitteratur litteratur og bilete som skal verke seksuelt eggjande; smusslitteratur
portrett|fotografi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet portrettfotografi
pulver|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pulverkaffi
(drikk av) frysetørka eller innkokt kaffi i finmalen eller kornete og lett løyseleg form; snarkaffi (drikk av) frysetørka eller innkokt kaffi i finmalen eller kornete og lett løyseleg form; snarkaffi
radiografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet radiografi
(sjå I -grafi)
1 stråleterapi og diagnostisering av sjukdomar med røntgenstrålar og innsprøyting av isotopar i blodbana
1 stråleterapi og diagnostisering av sjukdomar med røntgenstrålar og innsprøyting av isotopar i blodbana
2 framstilling av radiogram
2 framstilling av radiogram
1 stråleterapi og diagnostisering av sjukdomar med røntgenstrålar og innsprøyting av isotopar i blodbana
1 stråleterapi og diagnostisering av sjukdomar med røntgenstrålar og innsprøyting av isotopar i blodbana
2 framstilling av radiogram
2 framstilling av radiogram
radio|telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet radiotelegrafi
trådlaus telegrafi trådlaus telegrafi
religions|filosofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet religionsfilosofi
del av filosofien som har religion (1) til emne del av filosofien som har religion (1) til emne
scenografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet scenografi
; el. senografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet senografi
(av I -grafi) visuell framstilling (1) på ei scene (som del av ei framsyning); særleg kulissar, kostyme og lys visuell framstilling (1) på ei scene (som del av ei framsyning); særleg kulissar, kostyme og lys
selenografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selenografi
(sjå I -grafi) månegeografi månegeografi
I serigrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet serigrafi
(av latin sericus 'av silke' og -grafi) silketrykk (1) silketrykk (1)
II serigrafi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet serigrafi
(av I serigrafi) silketrykkbilete silketrykkbilete
sigillografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sigillografi
(sjå I -grafi) vitskap om segl (I) vitskap om segl (I)
sikori|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sikorikaffi
sjølv|biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjølvbiografi
skildring av sitt eige liv; eiga livsskildring skildring av sitt eige liv; eiga livsskildring
snar|kaffi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet snarkaffi
kaffi som er snøgg å lage til; (drikk av) pulverkaffi
snarkaffi på glassnarkaffi på glas
: snarkaffi på glassnarkaffi på glas
kaffi som er snøgg å lage til; (drikk av) pulverkaffi
snarkaffi på glassnarkaffi på glas
: snarkaffi på glassnarkaffi på glas
-sofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -sofi
(av gresk sophia 'visdom' av sophos; sjå -sof) brukt til å lage substantiv som står for ei lære, åndsretning o.l.; til dømes antroposofi, filosofi og teosofi brukt til å lage substantiv som står for ei lære, åndsretning o.l.; til dømes antroposofi, filosofi og teosofi
språk|geografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet språkgeografi
det å granske den geografiske utbreiinga av språklege fenomen det å granske den geografiske utbreiinga av språklege fenomen
stenografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stenografi
(av gresk stenos 'samantrengd' og -grafi) skrift med særskilde teikn og forkortingar som gjer det mogleg å skrive om lag like snøgt som ein taler; snøggskrift skrift med særskilde teikn og forkortingar som gjer det mogleg å skrive om lag like snøgt som ein taler; snøggskrift
stereografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stereografi
(sjå II -grafi) det å teikne av figurar, lekamar på ei plan flate det å teikne av figurar, lekamar på ei plan flate
svart kaffi kaffi utan fløyte kaffi utan fløyte
telegrafi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet telegrafi
(frå fransk) (framgangsmåte for) fjernoverføring av bodskap gjennom signal eller kodesystem (framgangsmåte for) fjernoverføring av bodskap gjennom signal eller kodesystem

 

Resultat pr. side