Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
manipulasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet manipulasjon
(av manipulere)
1 (sykdomsbehandling ved) håndgrep
1 (sykdomsbehandling ved) håndgrep
2 tilslørende framgangsmåte, knep
tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
: tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
2 tilslørende framgangsmåte, knep
tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
: tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
1 (sykdomsbehandling ved) håndgrep
1 (sykdomsbehandling ved) håndgrep
2 tilslørende framgangsmåte, knep
tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
: tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
2 tilslørende framgangsmåte, knep
tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
: tjene en formue ved økonomiske manipulasjonertjene en formue ved økonomiske manipulasjoner
manipulator m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet manipulator
(i fl også utt -to´r-)
1 person som manipulerer
1 person som manipulerer
2 instrument til for eksempel å flytte på farlige stoffer eller tunge ting
2 instrument til for eksempel å flytte på farlige stoffer eller tunge ting
1 person som manipulerer
1 person som manipulerer
2 instrument til for eksempel å flytte på farlige stoffer eller tunge ting
2 instrument til for eksempel å flytte på farlige stoffer eller tunge ting
manipulatorisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet manipulatorisk
som bruker manipulasjon(er) som bruker manipulasjon(er)
manipulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet manipulere
(fra middelalderlatin, av latin manipulus 'håndfull', egentlig 'behandle med hånden')
1 håndtere, bruke hendene på en bestemt måte
1 håndtere, bruke hendene på en bestemt måte
2 tilpasse til et bestemt formål; føre bak lyset, manøvrere; (påvirke andre ved å) bruke knep
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk
2 tilpasse til et bestemt formål; føre bak lyset, manøvrere; (påvirke andre ved å) bruke knep
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk
1 håndtere, bruke hendene på en bestemt måte
1 håndtere, bruke hendene på en bestemt måte
2 tilpasse til et bestemt formål; føre bak lyset, manøvrere; (påvirke andre ved å) bruke knep
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk
2 tilpasse til et bestemt formål; føre bak lyset, manøvrere; (påvirke andre ved å) bruke knep
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / la seg manipulere av ekspertenela seg manipulere av ekspertene / manipulere med statistikkmanipulere med statistikk

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
manipulasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet manipulasjon
(av manipulere)
1 (sjukdomsbehandling med) handgrep, handfaring
1 (sjukdomsbehandling med) handgrep, handfaring
2 løynd, tilslørande framgangsmåte, kunstgrep, knep
tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
: tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
2 løynd, tilslørande framgangsmåte, kunstgrep, knep
tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
: tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
1 (sjukdomsbehandling med) handgrep, handfaring
1 (sjukdomsbehandling med) handgrep, handfaring
2 løynd, tilslørande framgangsmåte, kunstgrep, knep
tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
: tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
2 løynd, tilslørande framgangsmåte, kunstgrep, knep
tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
: tene ein formue ved økonomiske manipulasjonartene ein formue ved økonomiske manipulasjonar
manipulator m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet manipulator
(i fl òg utt -to´r-)
1 person som manipulerer
1 person som manipulerer
2 instrument brukt i staden for handkraft til dømes til å flytte på farlege stoff eller tunge ting
2 instrument brukt i staden for handkraft til dømes til å flytte på farlege stoff eller tunge ting
1 person som manipulerer
1 person som manipulerer
2 instrument brukt i staden for handkraft til dømes til å flytte på farlege stoff eller tunge ting
2 instrument brukt i staden for handkraft til dømes til å flytte på farlege stoff eller tunge ting
manipulatorisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet manipulatorisk
som bruker manipulasjon(ar) som bruker manipulasjon(ar)
manipulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet manipulere
(frå mellomalderlatin av, latin manipulus 'handfull')
1 handsame, bruke hendene på ein viss måte
1 handsame, bruke hendene på ein viss måte
2 (påverke andre ved å) bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tukle (med)
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
2 (påverke andre ved å) bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tukle (med)
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
1 handsame, bruke hendene på ein viss måte
1 handsame, bruke hendene på ein viss måte
2 (påverke andre ved å) bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tukle (med)
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
2 (påverke andre ved å) bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tukle (med)
manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
: manipulere opinionenmanipulere opinionen / bli manipulert av reklamenbli manipulert av reklamen / manipulere med galluptalamanipulere med galluptala
manipulering f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet manipulering
det å manipulere, manipulasjon det å manipulere, manipulasjon

 

Resultat pr. side