Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
mandat n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet mandat
(fra latin av mandare 'pålegge, gi i oppdrag')
1 myndighet, fullmakt
ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
: ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
//
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
1 myndighet, fullmakt
ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
: ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
//
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
2 arbeidsoppgave, oppdrag
nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
: nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
2 arbeidsoppgave, oppdrag
nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
: nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
3 plass på Stortinget eller lignende; verv, ombud som representant i en folkevalgt forsamling
partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
: partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
3 plass på Stortinget eller lignende; verv, ombud som representant i en folkevalgt forsamling
partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
: partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
4 styring, forvaltning, overhøyhet, særlig over tidligere kolonier
4 styring, forvaltning, overhøyhet, særlig over tidligere kolonier
1 myndighet, fullmakt
ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
: ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
//
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
1 myndighet, fullmakt
ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
: ha mandat til å gjøre noeha mandat til å gjøre noe / ha mandat fra styretha mandat fra styret / møte med bundet mandatmøte med bundet mandat
//
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
bundet mandat stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd stemme, standpunkt som er avgjort på forhånd
2 arbeidsoppgave, oppdrag
nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
: nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
2 arbeidsoppgave, oppdrag
nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
: nemnda har fått et vidt mandatnemnda har fått et vidt mandat
3 plass på Stortinget eller lignende; verv, ombud som representant i en folkevalgt forsamling
partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
: partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
3 plass på Stortinget eller lignende; verv, ombud som representant i en folkevalgt forsamling
partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
: partiet tapte et mandat ved siste valgpartiet tapte et mandat ved siste valg / nedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sittnedlegge mandatet sitt si fra seg vervet sitt
4 styring, forvaltning, overhøyhet, særlig over tidligere kolonier
4 styring, forvaltning, overhøyhet, særlig over tidligere kolonier

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
mandat n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet mandat
(frå latin perfektum partisipp av mandare 'påleggje, gje i oppdrag')
1 fullmakt
ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
: ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
1 fullmakt
ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
: ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
2 arbeidsoppgåve, oppdrag
nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
: nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
2 arbeidsoppgåve, oppdrag
nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
: nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
3 verv, ombod som representant i ei folkevald forsamling; plass på Stortinget eller liknande
partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
: partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
3 verv, ombod som representant i ei folkevald forsamling; plass på Stortinget eller liknande
partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
: partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
4 styring, forvalting, overhøgd (særleg over tidlegare koloniar)
4 styring, forvalting, overhøgd (særleg over tidlegare koloniar)
1 fullmakt
ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
: ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
1 fullmakt
ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
: ha mandat til å gjere nokoha mandat til å gjere noko / ha mandat frå styretha mandat frå styret / bunde mandat standpunkt som er avgjort på førehandbunde mandat standpunkt som er avgjort på førehand
2 arbeidsoppgåve, oppdrag
nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
: nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
2 arbeidsoppgåve, oppdrag
nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
: nemnda har fått eit vidt mandatnemnda har fått eit vidt mandat
3 verv, ombod som representant i ei folkevald forsamling; plass på Stortinget eller liknande
partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
: partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
3 verv, ombod som representant i ei folkevald forsamling; plass på Stortinget eller liknande
partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
: partiet fekk to nye mandat ved valetpartiet fekk to nye mandat ved valet
4 styring, forvalting, overhøgd (særleg over tidlegare koloniar)
4 styring, forvalting, overhøgd (særleg over tidlegare koloniar)

 

Resultat pr. side