Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kvalifikasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvalifikasjon
(av kvalifisere) egenskap, utdanning som gjør en skikket til en oppgave, et arbeid
ha de nødvendige kvalifikasjoner for jobbenha de nødvendige kvalifikasjoner for jobben
: ha de nødvendige kvalifikasjoner for jobbenha de nødvendige kvalifikasjoner for jobben
egenskap, utdanning som gjør en skikket til en oppgave, et arbeid
ha de nødvendige kvalifikasjoner for jobbenha de nødvendige kvalifikasjoner for jobben
: ha de nødvendige kvalifikasjoner for jobbenha de nødvendige kvalifikasjoner for jobben
kvalifisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kvalifisere
(fra middelalderlatin, av latin qualis 'hvordan' og -ficere 'gjøre')
1 gjøre skikket, skaffe de nødvendige forutsetninger
kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
: kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
//
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall //
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
1 gjøre skikket, skaffe de nødvendige forutsetninger
kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
: kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
//
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall //
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
2 i idrett: oppnå rett til å delta videre i en konkurranse
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
2 i idrett: oppnå rett til å delta videre i en konkurranse
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
1 gjøre skikket, skaffe de nødvendige forutsetninger
kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
: kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
//
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall //
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
1 gjøre skikket, skaffe de nødvendige forutsetninger
kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
: kvalifisere seg til et yrkekvalifisere seg til et yrke
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
// som adjektiv i perfektum partisipp:
være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
: være godt kvalifisertvære godt kvalifisert / kvalifiserte søkerekvalifiserte søkere
//
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall
kvalifisert flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall flertall etter vedtatte regler, oftest 2/3 flertall //
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
kvalifisert forbrytelse forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff forbrytelse der særlige forhold gir strengere straff
2 i idrett: oppnå rett til å delta videre i en konkurranse
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
2 i idrett: oppnå rett til å delta videre i en konkurranse
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
kvalifisering m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvalifisering
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kvalifisering
det å kvalifisere seg det å kvalifisere seg
kvalifiserings|kamp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvalifiseringskamp
kamp der vinneren går videre i en flerleddet konkurranse kamp der vinneren går videre i en flerleddet konkurranse
kvalifiserings|løp n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kvalifiseringsløp

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kvalifikasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvalifikasjon
(av kvalifisere) eigenskapar, utdanning som gjer ein skikka til ei oppgåve, eit arbeid
ha dei nødvendige kvalifikasjonaneha dei nødvendige kvalifikasjonane
: ha dei nødvendige kvalifikasjonaneha dei nødvendige kvalifikasjonane
eigenskapar, utdanning som gjer ein skikka til ei oppgåve, eit arbeid
ha dei nødvendige kvalifikasjonaneha dei nødvendige kvalifikasjonane
: ha dei nødvendige kvalifikasjonaneha dei nødvendige kvalifikasjonane
kvalifisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kvalifisere
(frå mellomalderlatin av, latin qualis 'korleis' og facere 'gjere')
1 gjere skikka; skaffe dei nødvendige føresetnadene
ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
: ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
//
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff //
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
1 gjere skikka; skaffe dei nødvendige føresetnadene
ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
: ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
//
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff //
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
2 i idrett: oppnå rett til å gå vidare i ei tevling
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
2 i idrett: oppnå rett til å gå vidare i ei tevling
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
1 gjere skikka; skaffe dei nødvendige føresetnadene
ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
: ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
//
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff //
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
1 gjere skikka; skaffe dei nødvendige føresetnadene
ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
: ho er godt kvalifisertho er godt kvalifisert / kvalifisere seg til eit yrkekvalifisere seg til eit yrke
//
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff
kvalifisert brotsverk brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff brotsverk med lovbrot som gjev særleg streng straff //
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
kvalifisert fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal fleirtal etter vedtekne reglar, oftast 2/3 fleirtal
2 i idrett: oppnå rett til å gå vidare i ei tevling
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
2 i idrett: oppnå rett til å gå vidare i ei tevling
kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
: kvalifisere seg til finalenkvalifisere seg til finalen
kvalifisering f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet kvalifisering
det å kvalifisere seg det å kvalifisere seg
kvalifiserings|kamp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvalifiseringskamp
kamp der vinnaren går vidare i ei fleirledda tevling kamp der vinnaren går vidare i ei fleirledda tevling
kvalifiserings|løp n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kvalifiseringsløp
; el. kvalifiserings|laup n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kvalifiseringslaup

 

Resultat pr. side