Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
(gresk '(måle)stang, rettesnor')
1 regel, forskrift (i den katolske kirke)
1 regel, forskrift (i den katolske kirke)
2 de skriftene i Bibelen som er regnet for ekte helt fra oldkirken; motsatt I apokryf
2 de skriftene i Bibelen som er regnet for ekte helt fra oldkirken; motsatt I apokryf
3 liste over helgener
3 liste over helgener
4 utvalg av litterære verker som er ansett for å være de beste gjennom tidene
norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
: norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
4 utvalg av litterære verker som er ansett for å være de beste gjennom tidene
norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
: norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
5 flerstemt sang der alle stemmene har samme melodi, men ikke begynner samtidig
'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
: 'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
5 flerstemt sang der alle stemmene har samme melodi, men ikke begynner samtidig
'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
: 'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
1 regel, forskrift (i den katolske kirke)
1 regel, forskrift (i den katolske kirke)
2 de skriftene i Bibelen som er regnet for ekte helt fra oldkirken; motsatt I apokryf
2 de skriftene i Bibelen som er regnet for ekte helt fra oldkirken; motsatt I apokryf
3 liste over helgener
3 liste over helgener
4 utvalg av litterære verker som er ansett for å være de beste gjennom tidene
norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
: norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
4 utvalg av litterære verker som er ansett for å være de beste gjennom tidene
norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
: norsk litteraturs kanonnorsk litteraturs kanon / verdenslitteraturens kanonverdenslitteraturens kanon
5 flerstemt sang der alle stemmene har samme melodi, men ikke begynner samtidig
'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
: 'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
5 flerstemt sang der alle stemmene har samme melodi, men ikke begynner samtidig
'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
: 'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon'Jeg gikk en tur på stien' kan synges som kanon
II kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
(fra italiensk, av latin canna 'rør')
1 artillerivåpen med langt ildrør som skyter med flat kulebane
fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
: fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
//
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart //
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
1 artillerivåpen med langt ildrør som skyter med flat kulebane
fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
: fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
//
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart //
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
2 apparat, maskin(del) som skyter ut noe
skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
: skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
2 apparat, maskin(del) som skyter ut noe
skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
: skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
3 hardt skudd i ballspill
sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
: sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
3 hardt skudd i ballspill
sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
: sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
4 toppfolk (for eksempel i idrett, politikk)
alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
: alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
4 toppfolk (for eksempel i idrett, politikk)
alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
: alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
1 artillerivåpen med langt ildrør som skyter med flat kulebane
fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
: fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
//
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart //
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
1 artillerivåpen med langt ildrør som skyter med flat kulebane
fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
: fyre av en kanonfyre av en kanon / luftvernkanonluftvernkanon
//
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart
som skutt ut av en kanon med svært stor fart med svært stor fart //
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
skyte spurv med kanoner bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak bruke for sterke midler mot en veik motstander eller i en liten sak
2 apparat, maskin(del) som skyter ut noe
skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
: skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
2 apparat, maskin(del) som skyter ut noe
skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
: skumkanon, snøkanon, vannkanonskumkanon, snøkanon, vannkanon
3 hardt skudd i ballspill
sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
: sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
3 hardt skudd i ballspill
sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
: sende inn en kanon oppe i vinkelensende inn en kanon oppe i vinkelen
4 toppfolk (for eksempel i idrett, politikk)
alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
: alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
4 toppfolk (for eksempel i idrett, politikk)
alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
: alle de store kanonene stilte til startalle de store kanonene stilte til start
III kanon adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet kanon
kanon full overstadig beruset overstadig beruset
kanon full overstadig beruset overstadig beruset
kanon full overstadig beruset overstadig beruset
kanon full overstadig beruset overstadig beruset

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
(ka`non; gresk '(måle)stong, rettesnor')
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
3 liste over helgenar
3 liste over helgenar
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
3 liste over helgenar
3 liste over helgenar
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
II kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
(kano´n; italiensk cannone eigenleg 'stort røyr', samanheng med kanal)
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
III kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
overlag (II)
drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full
: drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full
overlag (II)
drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full
: drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full

 

Resultat pr. side