Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Om ordbøkene

Om ordbøkene

Les dette på bokmål.

Read this in English.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål. Dei kom ut første gong i 1986 som eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Norsk språkråd.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er utarbeidde av leksikografar ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Språkrådet.

Eining for digital dokumentasjon (EDD) har laga det elektroniske formatet og lagt til rette for publisering av ordbøkene på nettet.

ILN deltek i arbeidet med å dokumentere og forske på norsk skrift- og talespråk, og lagar ordbøker og mange andre leksikografiske produkt. Meir om dette finn du under lenkja Nyttig.

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følgjer opp norsk språkpolitikk på oppdrag frå Kulturdepartementet. Språkrådet har m.a. ansvar for den offisielle norma for bokmål og nynorsk.

Innhaldet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er beskytta av åndsverklova.

Redaktør av Nynorskordboka på nett frå 2012: Oddrun Grønvik

Bokmålsordboka

Bokmålsordboka er ei definisjons- og rettskrivingsordbok for bokmål. Ordboka kom ut første gong i 1986 og var utarbeidd av Avdeling for bokmål ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd. Redaksjonen bestod av Marit Ingebjørg Landrø og Boye Wangensteen. Bokmålsordboka har om lag 65 000 oppslagsord. Desse var med på å utarbeide manuskriptet til Bokmålsordboka:

  • Jan Engh (t - tille)
  • Øyvind Haaland (hv - hå, tillegg - TNT, pluss revisjon av resten av t)
  • Lars Anders Kulbrandstad (n - o, po - pr)
  • Marit Ingebjørg Landrø (a - g, to - toårs, pluss revisjon av l - m)
  • Kåre V. Nilsen (p - pa
  • Nina Fritzner Skadberg (l - m, tr - u, w - å)
  • Boye Wangensteen (h - hu, i - k, pe - pn, ps - på, r - s, pluss revisjon av n - o, u - å)
  • Kristin Aass (v)

Edb-opplegg: Håvard Hjulstad

Utgåver:

1. utgave 1986 Universitetsforlaget Forord
2. utgave 1993 Universitetsforlaget Forord
3. utgave 2004 Kunnskapsforlaget Forord
3. reviderte utgave 2005 Kunnskapsforlaget
Revidert nettutgave 2016 Redaktør: Bjørghild Kjelsvik,
IT-format: Christian-Emil Ore, UiO.

Nynorskordboka

Nynorskordboka er ei definisjons- og rettskrivingsordbok for nynorsk. Ordboka kom ut første gong i 1986 og var utarbeidd av Avdeling for nynorsk ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd. Redaksjonen bestod av Marit Hovdenak, Laurits Killingbergtrø, Arne Lauvhjell, Sigurd Nordlie, Magne Rommetveit og Dagfinn Worren. Nynorskordboka har om lag 90 000 oppslagsord.

Redigeringa av førsteutgåva var fordelt slik:

Føreord, innleiing og brukarrettleiing Magne Rommetveit
a - bowlingspelar Sigurd Nordlie og Dagfinn Worren
br - cøliakisk Dagfinn Worren
d Laurits Killingbergtrø og Marit Hovdenak
e - g Laurits Killingbergtrø
h Laurits Killingbergtrø og Sigurd Nordlie
i Sigurd Nordlie
j Laurits Killingbergtrø og Sigurd Nordlie
k Dagfinn Worren og Arne Lauvhjell
l - n Marit Hovdenak
o Dagfinn Worren
p - r Arne Lauvhjell og Magne Rommetveit
s Dagfinn Worren
t - toårskontrakt Arne Lauvhjell og Sigurd Nordlie
trabelere - triårs Dagfinn Worren
tro - uåte Laurits Killingbergtrø
v Dagfinn Worren
w - å Sigurd Nordlie

Edb-opplegg: Håvard Hjulstad

Utgåver:

1. utgåva 1986 Det Norske Samlaget Føreord
Innleiing
Føreord til 3. opplaget
2. utgåva 1993 Det Norske Samlaget Føreord
3. utgåva 2001 Det Norske Samlaget Føreord
4. utgåva 2006 Det Norske Samlaget Føreord
Revidert nettutgåve 2012 Føreord
Redaktør: Oddrun Grønvik,
IT-format: Christian-Emil Ore, UiO.