Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Om ordbøkene

Om ordbøkene

Les dette på nynorsk.

Read this in English.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål. De kom ut første gang i 1986 som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Norsk språkråd.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er utarbeidet av leksikografer ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Språkrådet.

Enhet for digital dokumentasjon (EDD) har laget det elektroniske formatet og lagt til rette for publisering av ordbøkene på nettet.

ILN deltar i arbeidet med å dokumentere og forske på norsk skrift- og talespråk, og lager ordbøker og mange andre leksikografiske produkter. Mer om dette finner du under lenken Nyttig.

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp norsk språkpolitikk på oppdrag fra Kulturdepartementet. Språkrådet har bl.a. ansvar for den offisielle normen for bokmål og nynorsk.

Innholdet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er beskyttet av åndsverkloven.

Redaktør av Nynorskordboka på nett fra 2012: Oddrun Grønvik

Bokmålsordboka

Bokmålsordboka er en definisjons- og rettskrivningsordbok for bokmål. Ordboka kom ut første gang i 1986 og var utarbeidet av Avdeling for bokmål ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd. Redaksjonen bestod av Marit Ingebjørg Landrø og Boye Wangensteen. Bokmålsordboka har om lag 65 000 oppslagsord. Disse var med på å utarbeide manuskriptet til Bokmålsordboka:

  • Jan Engh (t - tille)
  • Øyvind Haaland (hv - hå, tillegg - TNT, pluss revisjon av resten av t)
  • Lars Anders Kulbrandstad (n - o, po - pr)
  • Marit Ingebjørg Landrø (a - g, to - toårs, pluss revisjon av l - m)
  • Kåre V. Nilsen (p - pa)
  • Nina Fritzner Skadberg (l - m, tr - u, w - å)
  • Boye Wangensteen (h - hu, i - k, pe - pn, ps - på, r - s, pluss revisjon av n - o, u - å)
  • Kristin Aass (v)

Edb-opplegg: Håvard Hjulstad

Utgaver:

1. utgave 1986 Universitetsforlaget Forord
2. utgave 1993 Universitetsforlaget Forord
3. utgave 2004 Kunnskapsforlaget Forord
3. reviderte utgave 2005 Kunnskapsforlaget
Revidert nettutgave 2016 Redaktør: Bjørghild Kjelsvik,
IT-format: Christian-Emil Ore, UiO.

Nynorskordboka

Nynorskordboka er en definisjons- og rettskrivingsordbok for nynorsk. Ordboka kom ut første gang i 1986 og var utarbeidet av Avdeling for nynorsk ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd. Redaksjonen bestod av Marit Hovdenak, Laurits Killingbergtrø, Arne Lauvhjell, Sigurd Nordlie, Magne Rommetveit og Dagfinn Worren. Nynorskordboka har om lag 90 000 oppslagsord.

Redigeringen av førsteutgaven var fordelt slik:

Føreord, innleiing og brukarrettleiing Magne Rommetveit
a - bowlingspelar Sigurd Nordlie og Dagfinn Worren
br - cøliakisk Dagfinn Worren
d Laurits Killingbergtrø og Marit Hovdenak
e - g Laurits Killingbergtrø
h Laurits Killingbergtrø og Sigurd Nordlie
i Sigurd Nordlie
j Laurits Killingbergtrø og Sigurd Nordlie
k Dagfinn Worren og Arne Lauvhjell
l - n Marit Hovdenak
o Dagfinn Worren
p - r Arne Lauvhjell og Magne Rommetveit
s Dagfinn Worren
t - toårskontrakt Arne Lauvhjell og Sigurd Nordlie
trabelere - triårs Dagfinn Worren
tro - uåte Laurits Killingbergtrø
v Dagfinn Worren
w - å Sigurd Nordlie

Edb-opplegg: Håvard Hjulstad

Utgaver:

1. utgåva 1986 Det Norske Samlaget Føreord
Innleiing
Føreord til 3. opplaget
2. utgåva 1993 Det Norske Samlaget Føreord
3. utgåva 2001 Det Norske Samlaget Føreord
4. utgåva 2006 Det Norske Samlaget Føreord
Revidert nettutgåve 2012 Føreord
Redaktør: Oddrun Grønvik,
IT-format: Christian-Emil Ore, UiO.