Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Om ordbøkene

Om ordbøkene

Les dette på nynorsk.

Read this in English.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er enspråklige ordbøker for henholdsvis nynorsk og bokmål. De viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. De ble utgitt første gang i 1986, produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet, og er siden kommet i flere utgaver.

I trykt form er Nynorskordboka og Bokmålsordboka store ettbinds ordbøker. For mer informasjon om hver ordbok se nedenfor.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka ble først redigert av leksikografer fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Språkrådet. I 2016 ble ansvaret for Nynorskordboka og Bokmålsordboka overført fra Universitetet i Oslo til Universitetet i Bergen, mens Språkrådet fortsatt er partner.

Enhet for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo utformet databaseformatet og tilpasset ordbøkene for nettpublisering (fra 1994). Dette ansvaret ligger nå hos Universitetsbiblioteket og IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka kom på nettet i 1994. Nåværende grensesnitt ble publisert i 2009. Ordbokportalen tillater både felles og separate søk, og ordbok.uib.no kan også nås gjennom dictionaryportal.eu.

Institusjonene bak ordbøkene

Universitetet i Bergen og Språkrådet eier og driver ordbokportalen for Nynorskordboka og Bokmålsordboka. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og har som oppgave å sette offisiell norsk språkpolitikk ut i livet på vegne av Kulturdepartementet. Språkrådet forvalter rettskrivningen for bokmål og nynorsk.

Universitetet i Bergen er ansvarlig for IKT og teknisk støtte og utvikling for ordboksportalen, og for redigering av ordbøkene i samsvar med de offisielle rettskrivningsnormene.

Opphavsrett

Innholdet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er beskyttet av opphavsrett, jf. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller avtale om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengselsstraff.

Ønsker du å sitere en artikkel i Bokmålsordboka eller Nynorskordboka, anbefaler vi å oppgi når artikkelen ble henta (lest), f.eks. slik:

«Hvordan». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <http://ordbok.uib.no> (henta 4.12.2019).

Begge eierne av ordboka, Språkrådet og Universitetet i Bergen, bør oppgis i referansen.


Bokmålsordboka

Ordboka kom ut første gang i 1986 og var utarbeidet av Avdeling for bokmål ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd. Den faste redaksjonen bestod av Marit Ingebjørg Landrø og Boye Wangensteen. Bokmålsordboka har om lag 65 000 oppslagsord. Disse var med på å utarbeide manuskriptet til Bokmålsordboka:

Marit Ingebjørg Landrø a–g
Boye Wangensteen h–hu
Øyvind Haaland hv–hå
Boye Wangensteen i–k
Nina Fritzner Skadberg l–m
Lars Anders Kulbrandstad n–o
Kåre V. Nilsen p–pa
Boye Wangensteen pe–pn
Lars Anders Kulbrandstad po–pr
Boye Wangensteen ps–s
Jan Engh t–tille
Øyvind Haaland tillegg–TNT
Marit Ingebjørg Landrø to–toårs
Nina Fritzner Skadberg tr–u
Kristin Aass v
Nina Fritzner Skadberg w–å
Marit Ingebjørg Landrø revisjon av l–m
Boye Wangensteen revisjon av n–o
Øyvind Haaland revisjon av to–tå
Boye Wangensteen revisjon av u–å
Håvard Hjulstad EDB-opplegg


Utgaver:

1. utgave 1986 Universitetsforlaget Forord
2. utgave 1993 Universitetsforlaget Forord
3. utgave 2004 Kunnskapsforlaget Forord
3. reviderte utgave 2005 Kunnskapsforlaget
Nettutgave 2016–2018 Bjørghild Kjelsvik, redaktør 2016–2018
Terje Svardal, redaktør 2017–2018
Christian-Emil Ore, UiO, IT-format.
Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka 2018–2023 Revisjonsprosjektet
Anne Engø, redaktør 2018–2023
Marita Kristiansen, redaktør 2020–2021
Marie Lund, redaktør 2020
Gunn Inger Lyse, redaktør 2018–2023
Mikkel Ekeland Paulsen, stipendiat 2019–2023
Margunn Rauset, prosjektleder 2018–2023
Bente Selback, redaktør 2018–2023
Kari-Anne Selvik, redaktør 2018–2023
Klara Sjo, redaktør 2020–2022
Terje Svardal, redaktør ved Språksamlingene

Kvalitetskontrollører i Språkrådet:
Sturla Berg-Olsen, seniorrådgiver
Knut E. Karlsen, seniorrådgiver
Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver

Nynorskordboka

Ordboka kom ut første gang i 1986 og var utarbeidet av Avdeling for nynorsk ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd. Redaksjonen bestod av Marit Hovdenak, Laurits Killingbergtrø, Arne Lauvhjell, Sigurd Nordlie, Magne Rommetveit og Dagfinn Worren. Nynorskordboka har om lag 90 000 oppslagsord.

Redigeringen av førsteutgaven var fordelt slik:

Magne Rommetveit Føreord, innleiing og brukarrettleiing
Sigurd Nordlie og Dagfinn Worren a–bowlingspelar
Dagfinn Worren br–cøliakisk
Laurits Killingbergtrø og Marit Hovdenak
Laurits Killingbergtrø e–g
Laurits Killingbergtrø og Sigurd Nordlie h
Sigurd Nordlie i
Laurits Killingbergtrø og Sigurd Nordlie j
Dagfinn Worren og Arne Lauvhjell k
Marit Hovdenak l–n
Dagfinn Worren o
Arne Lauvhjell og Magne Rommetveit p–r
Dagfinn Worren s
Arne Lauvhjell og Sigurd Nordlie t–toårskontrakt
Dagfinn Worren trabelere–triårs
Laurits Killingbergtrø tro–uåte
Dagfinn Worren v
Sigurd Nordlie w–å
Håvard Hjulstad EDB-opplegg


Utgaver:

1. utgåva 1986 Det Norske Samlaget Føreord
Innleiing
Føreord til 3. opplaget
2. utgåva 1993 Det Norske Samlaget Føreord
3. utgåva 2001 Det Norske Samlaget Føreord
4. utgåva 2006 Det Norske Samlaget Føreord
Nettutgåve 2012–2018 Føreord
Oddrun Grønvik, redaktør 2012–2018
Terje Svardal, redaktør 2017–2018
Christian-Emil Ore, UiO: IT-format
Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka 2018–2023 Revisjonsprosjektet
Anne Engø, redaktør 2018–2023
Marita Kristiansen, redaktør 2020–2021
Marie Lund, redaktør 2020
Gunn Inger Lyse, redaktør 2018–2023
Mikkel Ekeland Paulsen, stipendiat 2019–2023
Margunn Rauset, prosjektleiar 2018–2023
Bente Selback, redaktør 2018–2023
Kari-Anne Selvik, redaktør 2018–2023
Klara Sjo, redaktør 2020–2022
Terje Svardal, redaktør ved Språksamlingane

Kvalitetskontrollører i Språkrådet:
Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar
Knut E. Karlsen, seniorrådgjevar
Dagfinn Rødningen, seniorrådgjevar