Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Nyttig

Nyttig

Les dette på bokmål.

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med svartenesta til Språkrådet.


Språkressursar på nettet

Språksamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen har ei rekkje språkressursar, mellom anna om ordbøker:


Språkrådet har mange språkressursar samla under menyen Språkhjelp. Gå til Skrivereglar, Praktisk grammatikk eller Skriveråd.


Andre fritt tilgjengelige norske språkressursar:


Nordiske språkressurser: