Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Nyttig

Nyttig

Les dette på bokmål.

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med svartenesta til Språkrådet.

Språkressursar på nettet

Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) ved Universitetet i Oslo har ei rekkje språkressursar. Du finn meir informasjon her:

Språkrådet har mange språkressursar samla under menyen Språkhjelp, gå til Skrivereglar, Praktisk grammatikk, eller Skriveråd.

Noko av innhaldet på Språkrådet sine sider dekkjer ordgrupper som ikkje står i Bokmålsordsboka og Nynorskordboka:

Sidene til Språkrådet inneheld også fakta om rettskrivingsreformer, og dokumenta til dei siste endringane i rettskrivinga for nynorsk og bokmål.

Andre fritt tilgjengelege norske språkressursar:

Nordiske språkressursar:

Andre: