Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Nyttig

Nyttig

Les dette på nynorsk.

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådets svartjeneste.


Språkressurser på nettet

Språksamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen har en rekke språkressurser, blant annet:


Språkrådet har mange språkressurser samlet under menyen Språkhjelp, gå til Skriveregler, Praktisk grammatikk, eller Skriveråd.


Andre fritt tilgjengelige norske språkressurser:


Nordiske språkressurser: