Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Nyttig

Nyttig

Les dette på nynorsk.

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådets svartjeneste.

Språkressurser på nettet

Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo har en rekke språkressurser. Du finner mer informasjon her:

Språkrådet har mange språkressurser samlet under menyen Språkhjelp, gå til Skriveregler, Praktisk grammatikk, eller Skriveråd.

Noe av innholdet på Språkrådets sider dekker ordgrupper som ikke står i Bokmålsordsboka og Nynorskordboka:

Sidene til Språkrådet inneholder også fakta om rettskrivingsreformer, og dokumentene til de siste endringene i rettskrivinga for nynorsk og bokmål.

Andre fritt tilgjengelige norske språkressurser:

Nordiske språkressurser:

Andre: