Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Hjelp

Hvorfor får du ikke tilslag?

Les dette på nynorsk.

Vanlige årsaker til at du ikke finner et ord

Ordet du søker på kan:

  • være feilskrevet etter den offisielle normen
  • finnes bare på nynorsk eller bokmål, og søket har gått i feil ordbok
  • mangle i ordboka fordi det regnes som en selvforklarende avledning eller sammensetning
  • være et flerordig uttrykk som må skrives med mellomrom
  • være en sammensetning som må skrives uten mellomrom

For at du skal få treff, må ordet du søker etter, staves riktig. Du kan bruke trunkert søk med % eller * i stedet for en bokstav du er usikker på.

Du får f.eks. ikke treff på "desverre" siden ordet staves med to s-er. Prøv derfor med flere stavemåter om du ikke får treff på det ordet du søker etter. Hold gjerne øye med forslagslista i søkefeltet for å se hvilke ord som finnes i ordboka.

Skrives ordet med bindestrek, må bindestreken inngå i søkeordet ("TV-antenne" gir treff, "TVantenne" gir ikke treff).

Mange uttrykk som skal skrives i to eller flere ord, må du søke på med særskriving. For eksempel gir "i går" treff, men ikke "igår". Du kan også finne uttrykket under "går", som er hovedordet i uttrykket.

Sammensetninger er laget av selvstendige ord, for eksempel "løpegutt" av "løpe" og "gutt". De er sammenskrevet, og dette svarer til uttalen som ett ord. De må skrives i ett når du søker i ordbøkene. For eksempel gir "salonggevær" treff, mens "salong gevær" ikke gir treff. Sett inn trunkeringstegn (% eller *) dersom du er usikker på om ordet skal særskrives eller samskrives!

Ordtilfang

Ikke alle ord står i ordboka, men det betyr ikke at de er "ulovlige"!

I norsk er det lett å lage nye avledninger og sammensetninger, og det er ikke mulig å få plass til alle i ordbøkene. Det er heller ikke nødvendig, for vi forstår som regel uten videre betydningen av dem. Mange selvforklarende avledninger og sammensetninger er derfor ikke er tatt med i ordbøkene. Det gjelder for eksempel de fleste substantivavledninger med "-ing", som betyr "det å + verbet" (derfor er "løpe" oppslagsord, mens "løping" ikke er det). Mange mulige substantiv på for eksempel "-het" eller "-skap" er ikke selv oppslagsord, fordi de er vanlige avledninger av adjektiv. De betyr "det å være + adjektivet". Slik er "hardhjertet" et oppslagsord, men ikke "hardhjertethet".

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.