Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Hjelp

Hjelp

Les dette på nynorsk.

Gå til Tegnforklaringer og forkortinger.

Gå til Bøyingskodene i Bokmålsordboka.

Finner du ikke et ord? Gå til Når du ikke får tilslag.

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Enkelt søk

Når du åpner ordboka i nettleseren, kommer du automatisk inn i standardsøket "enkelt søk". Skriv et ord i søkefeltet og trykk på en av søkeknappene til høyre for å sette i gang søket. Les mer.

Skjul. Når du skriver inn søkeordet, får du en forslagsliste som henger ned fra søkefeltet. For hver ny bokstav du skriver, blir søket mer spesifikt og lista kortere. I lista er ordene merket med (bm) for bokmål og (nn) for nynorsk. Dersom ordet kan brukes i begge målformene, står det (bm, nn). Du må klikke først på forslaget og så på en søkeknapp for å faktisk søke på et av de foreslåtte ordene.

Søkeknappene:Du kan søke i bare en av ordbøkene ved å velge Bokmåls- eller Nynorsk-knappen. Du klikker på knappen "Begge" for å søke i begge ordbøkene samtidig. Du kan også bruke Enter på tastaturet, da går søket til den ordboka som sist var aktivert.

Du kan søke med både store og små bokstaver, og du kan sløyfe aksenter. Les mer.

Skjul. Aksenter er små tegn over bokstavene som markerer uttalen av den bokstaven aksenten står til, f.eks. "´" i ordet "kafé", som markerer at e-en er trang og at trykket ligg der i ordet.

Trunkering: Du kan bruke %-tegnet eller *-tegnet i stedet for en eller flere bokstaver (trunkeringstegn). Les mer.

Skjul. For eksempel gir "bok%" treff på alle oppslagsord som begynner med "bok", mens "%bok" gir treff på alle oppslagsord som slutter på "bok". Er du usikker på skrivemåten, går det an å bruke trunkert søk med % eller * som uspesifiserte bokstaver også inne i ordet. For eksempel gir "salon%gevær" tilslaget "salonggevær","des%verre" eller "%verre" gir "dessverre", "tv%antenne" eller "%antenne" gir "TV-antenne" eller "tv-antenne" og så videre.

Rekkefølge på søket: I enkelt søk går søket først til oppslagsordene i ordboka, og så videre til bøyde former av oppslagsordene. Deretter går søket til all tekst i ordboka. Søket stopper ved første tilslag i enkelt søk, men ved å bruke Avansert søk kan du gå rett til søk på bøyingsformer eller i fritekst. Les mer.

Skjul. Et oppslagsord er et ord i grunnform (for eksempel infinitiv for verb og ubestemt form entall for substantiv), slik du ser dem i den alfabetiske lista i søkeresultatet. Har du skrevet inn en bøyingsform, blir søket automatisk ledet til grunnordet for det bøyde søkeordet, og du får opp ordbokartikkelen til det. Søket etter bøyingsformer skjer ved hjelp av fullformsordlista Norsk ordbank. Finnes det ikke der, går søket videre til hele ordboka, i et fritekstsøk. Om det ordet du leter etter, er brukt i ordboka uten å være et eget oppslagsord, for eksempel i en ordforklaring eller et brukseksempel, vil det vises som søkeresultat. Slik kan du også få treff på sammensetninger og avledninger som ikke er oppført som egne oppslagsord.

Norsk ordbank og normering av ordtilfanget

Søket etter bøyingsformer skjer ved hjelp av fullformsordlista Norsk ordbank. Vær oppmerksom på at bøyingsformene i Norsk ordbank er automatisk generert. Dette innebærer at du kan få tilslag på former som er tenkelige, men ikke vanlige å bruke. For eksempel vil du få tilslag på bøyingsformen "optimistiskere" selv om "mer optimistisk" er den vanlige komparative formen av adjektivet "optimistisk" i norsk. Les mer.

Skjul. I lista til Norsk ordbank er de fleste vanlige ordene som brukes i norsk tatt med. Også bøyingsformer som ikke (lenger) følger offisiell rettskriving er registrerte i denne lista. I noen grad kan du da få tilslag i ordbøkene på ordformer som ikke er korrekte etter den offisielle språknormen - dette forekommer oftest i Bokmålsordboka. Ordforma kommer da opp i en parentes i kolonnen Oppslagsord til venstre for artikkelteksten. Disse ordene er merket som "* unormert" eller med et forbuds-symbol, for å vise at ordet eller stavemåten ikke er tillatt i offisiell rettskriving. Du bør vurdere om du kan eller vil bruke slike former. Som privatperson kan du velge å bruke andre former enn de du finner i ordboka. Skriver du på vegne av en offentlig institusjon, skal du bare bruke offisielle former.

Søkeresultat

Søkeresultatet kommer opp nedenfor søkeboksen. Hver artikkel inneholder oppslagsordet, opplysninger om ordklasse og bøying, og en kort forklaring på hva ordet betyr. Opplysninger om uttale og ordhistorie står i en parentes mellom oppslagsordet og forklaringen, men ikke alle ord har dette.

I mange artikler finner du også eksempler på bruken av ordet. Slike eksempler står i kursiv etter ordforklaringen. Dersom ordet har flere betydninger, er hver betydning nummerert med sin egen forklaring og eventuelle brukseksempler.

Bøying

Alle oppslagsord har et ordklassemerke eller bøyingskode etter seg i artikkelen. Ved å klikke på bøyingskoden får du opp en boks med bøyingen av ordet. Det spiller ingen rolle om bøyingen er regelrett eller uregelrett. Klikk på det lille krysset øverst til høyre for å fjerne boksen.

Bøyingsskjemaet for intetkjønnsordet "hus n1 " ser slik ut når en klikker på n1:

Bøyingsskjema for hus n1

 

Her finner du en oversikt over bøyingskoder som er brukt i Bokmålsordboka.

I ordartikkelen ellers er det brukt ulike tegn og forkortinger, noen vanlige og noen som særlig blir brukt i ordbøker.

Se oversikten over tegnforklaringer og forkortinger her.

Alfabetisk liste

Oppslagsordet vises på to måter i søkeresultatet. Det står med svart, halvfeit skrift i kolonnen Ordbokartikkel. Det står også som klikkbar lenke (uthevet i blått med understreking) i kolonnen Oppslagsord. Når du klikker her, kommer det fram en alfabetisk liste over ordene før og etter det du har søkt på. Les mer.

Skjul. I den alfabetiske lista er det ordet du har søkt på, uthevet med halvfeit skrift. Slik er det lettere å orientere seg om det er andre ord som ligner eller hører sammen med det du søker på. Klikker du på et ord i den alfabetiske lista, kommer du rett inn i ordbokartikkelen for ordet. Klikker du på opp- eller nedpila i lista (som står øverst og nederst), blar du deg framover eller bakover i ordlista. Ønsker du å fjerne den alfabetiske lista, må du trykke på den lille ruta over bla-pila ovenfor i lista.

Avansert søk

Klikk på lenken Avansert søk til høyre for søkeknappene.

Avansert søk gjør samme søk som i enkelt søk, men her kan du selv bestemme hvilke søkekriterier som skal gjelde. Du kan velge om du vil søke etter bøyingsformer av ordet eller kun etter oppslagsord. Du kan også velge "fritekst" og søke etter forekomster av søkeordet i all teksten i ordboka. Du kan velge om aksenter i søkeordet må være med eller ikke for å få tilslag. Dessuten kan du velge om du vil bruke norsk alfabet eller en annen skrivemåte for tegnene "æ", "ø" og "å". Dette er praktisk om du må bruke et tastatur uten de norske tegnene. (Ved enkelt søk er ’uten/utan aksent’ og ’norsk alfabet’ forhåndsvalgt.)

 

Avansert søk

Nettleser

Det er viktig med en forholdsvis ny versjon av den nettleseren du bruker, for at søk i ordbøkene skal fungere bra. Internet Explorer og Google Chrome fungerer som regel godt, særlig i de nyere versjonene. Dersom du bruker Firefox, bør du klikke vekk forstørring bare av teksten. Dette valget finner du i menyen øverst i nettleseren under "Vis" ved å velge "Skalering", og under der igjen "Forstørr bare tekst". Da er du i en modus som gir best resultat ved søk i ordbøkene våre.