Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Grammatiske koder i Bokmålsordboka

Grammatiske koder i Bokmålsordboka

Se de grammatiske kodene for Nynorskordboka.

Alle oppslag i Bokmålsordboka har et bøyningsskjema som viser de bøyningsformene ordet har. Noen ord har ikke bøying, da har bøyingsskjemaet bare én celle. Bøyningsskjemaet kommer fram når du klikker på bøyningskode eller ordklasse uthevet i blått rett etter oppslagsordet.

Kodene nedenfor viser de regelrette bøyningene for substantiv, adjektiv og verb. Ord med med ufullstendige eller uregelrette bøyninger i disse ordklassene har koder uten tall. De er merket med f. (femininum, hunkjønn), m. (maskulinum, hankjønn), n. (nøytrum, intetkjønn), subst. (substantiv), adj. (adjektiv) eller v. (verb).

Tilbake til søk i Bokmålsordboka.

Substantiv

Kode Ubestemt form entall Bestemt form entall Ubestemt form flertall Bestemt form flertall
f1 bru brua bruer bruene
  pumpe pumpa pumper pumpene
m1 stol stolen stoler stolene
  bakke bakken bakker bakkene
  pumpe pumpen pumper pumpene
m2 lærer læreren lærere lærerne
  dommer dommeren dommere dommerne
m3 bever beveren bevere, bevrer el. bevre beverne el. bevrene
  sommer sommeren sommere, somrer el. somre sommerne el. somrene
n1 slott slottet slott slotta el. slottene
n2 salt saltet salter salta el. saltene
  eple eplet epler epla el. eplene
n3 kontor kontoret kontor el. kontorer kontora el. kontorene
  høve høvet høve el. høver høva el. høvene

Adjektiv

Kode Hankjønn og hunkjønn Intetkjønn Bestemt form Flertall
a1 god godt gode gode
a2 norsk norsk norske norske
a3 ekte ekte ekte ekte
  oppskjørta oppskjørta oppskjørta oppskjørta
a4 oppskjørtet oppskjørtet oppskjørtede el. oppskjørtete oppskjørtede el. oppskjørtete
a5 makaber makabert makabre makabre
  lunken lunkent lunkne lunkne

Verb

Kode Infinitiv Presens (Nåtid) Preteritum (Fortid) Perfektum partisipp (Supinum)
v1 kaste kaster kasta el. kastet kasta el. kastet
  bie bier bia el. biet bia el. biet
v2 lyse lyser lyste lyst
  lesse lesser lesste lesst
v3 leve lever levde levd
v4 når nådde nådd
  bie bier bidde bidd