Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Om ordbøkene » Føreord til 3. opplaget

Føreord til 1. utgåva, 3. opplaget

I tredje opplaget er det gjort ein del naudsynte rettingar som særleg gjeld rettskriving og bøying.

Etter at instituttskipnaden ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo vart omorganisert frå 1. januar 1990, har Avdeling for nynorsk ved Norsk leksikografisk institutt vorte Underavdeling for nynorsk i Avdeling for leksikografi ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.

Oslo, 3.4.1991

Dagfinn Worren