Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Om ordbøkene » Forord 3. utgave

Forord til 3. utgave

Denne 3. utgaven av Bokmålsordboka bygger på de to tidligere utgavene, som kom i 1986 og 1993 og var et samarbeid mellom Avdeling for leksikografi ved Universitetet i Oslo og Norsk språkråd. Oppslagsordenes skrivemåte og bøyning er ajourført i samsvar med de siste godkjente rettskrivningsendringene. Alle ord- og bøyningsformer som er tillatt i gjeldende rettskrivning for bokmål, er tatt med. Vi gjør oppmerksom på at et forslag til en omfattende rettskrivningsreform som Norsk språkråd vedtok i 2003, ennå ikke er godkjent av Kulturdepartementet. Disse reformforslagene er derfor ikke innarbeidd i denne utgaven.

Det er tatt med en rekke nye ord, både ord som er kommet inn i norsk etter den forrige utgaven, og andre ord som redaksjonen har funnet bør være med i ordboka. Det er også tatt inn mange nye betydninger av ord og flere eksempler som viser hvordan ordene brukes. Mange av tilleggene og endringene er gjort etter henvendelser fra brukere av de tidligere utgavene og ikke minst fra brukere av den versjonen av ordboka som er tilgjengelig på Internett. Redaksjonen vil takke alle som har tatt seg bryet med å tipse om nye ord og å melde fra om feil og mangler, og håper at de vil fortsette med det.

Arbeidet med denne utgaven er utført ved Seksjon for leksikografi og målføregransking ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. Ruth Vatvedt Fjeld har bistått redaksjonen med råd og vurderinger. Manuskriptet er lagt i database av Christian-Emil Ore ved Enhet for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo. I revisjonsarbeidet har redaksjonen hatt stor nytte av et nytt program for redigering av ordbøker, som er utviklet samme sted av Tone Adele Bjørnstad.

Redaksjonen vil til slutt minne om at Bokmålsordboka er en allmennspråklig ordbok der mer sjeldne fremmedord og spesielle fagord ikke er tatt med.

 

Oslo i desember 2004
Boye Wangensteen