Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk » Om ordbøkene » Forord 2. utgave

Forord til 2. utgave

I denne nye utgaven av Bokmålsordboka er oppslagsord og bøyninger ajourført i samsvar med rettskrivningsvedtakene i Norsk språkråd. Det er tatt med en rekke nye ord, både ord som er kommet inn i norsk etter at den forrige utgaven kom ut, og andre ord som redaksjonen mener bør være med i ordboka. Det er tatt med mange nye betydninger av ord, og det er tatt med flere eksempler som viser hvordan ordene brukes. Mange av tilføyelsene er gjort etter henvendelser fra brukere av 1.-utgaven. Redaksjonen vil takke alle som har tatt seg bryet med å melde fra om feil og mangler, og den vil sette pris på at de fortsetter med det.

Arbeidet med denne utgaven er utført ved Avdeling for leksikografi ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. Sekretariatet i Norsk språkråd har gått gjennom manuskriptet og kommet med mange nyttige merknader og ellers bistått med råd og hjelp i arbeidet.

 

Oslo i mai 1993
Boye Wangensteen