Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
for|sett n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet forsett
(fra lavtysk, opprinnelig med betydning 'noe som en setter seg fore')
1 noe en akter å foreta seg; hensikt, formål (1), intensjon
fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
: fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
1 noe en akter å foreta seg; hensikt, formål (1), intensjon
fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
: fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
2 i jus: det at en tiltalt har vært klar over konsekvensene av sine handlinger; til forskjell fra uaktsomhet
påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
: påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
//
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
2 i jus: det at en tiltalt har vært klar over konsekvensene av sine handlinger; til forskjell fra uaktsomhet
påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
: påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
//
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
1 noe en akter å foreta seg; hensikt, formål (1), intensjon
fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
: fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
1 noe en akter å foreta seg; hensikt, formål (1), intensjon
fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
: fullføre forsettet sittfullføre forsettet sitt / med gode forsettermed gode forsetter / ha et urokkelig forsettha et urokkelig forsett
2 i jus: det at en tiltalt har vært klar over konsekvensene av sine handlinger; til forskjell fra uaktsomhet
påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
: påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
//
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
2 i jus: det at en tiltalt har vært klar over konsekvensene av sine handlinger; til forskjell fra uaktsomhet
påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
: påvise tiltaltes forsettpåvise tiltaltes forsett
//
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med forsett med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
med klar hensikt eller med bevissthet om følgene
handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / begå en forbrytelse med forsettbegå en forbrytelse med forsett

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I for|sett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forsett
(frå lågtysk, opphavleg med tyding 'noko som ein set seg føre')
1 noko ein tenkjer å gjere; føremål (1), plan
gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
: gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
1 noko ein tenkjer å gjere; føremål (1), plan
gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
: gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
2 i jus: det at ein tiltala har vore klar over konsekvensane av handlingane sine; til skilnad frå aktløyse
//
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
2 i jus: det at ein tiltala har vore klar over konsekvensane av handlingane sine; til skilnad frå aktløyse
//
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
1 noko ein tenkjer å gjere; føremål (1), plan
gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
: gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
1 noko ein tenkjer å gjere; føremål (1), plan
gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
: gje opp forsettet sittgje opp forsettet sitt
2 i jus: det at ein tiltala har vore klar over konsekvensane av handlingane sine; til skilnad frå aktløyse
//
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
2 i jus: det at ein tiltala har vore klar over konsekvensane av handlingane sine; til skilnad frå aktløyse
//
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med forsett med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
med vitende og vilje
handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
: handle med forsetthandle med forsett / gjere brotsverk med forsettgjere brotsverk med forsett
II for|sett a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet forsett
(perfektum partisipp av forsetje) lei (III), utgjord, forbaska
forsett (til) vêrforsett (til) vêr
: forsett (til) vêrforsett (til) vêr
lei (III), utgjord, forbaska
forsett (til) vêrforsett (til) vêr
: forsett (til) vêrforsett (til) vêr

 

Resultat pr. side