Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
administrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet administrasjon
(administrasjo´n; fra latin; jamfør administrere)
1 ledelse, styre (I,2), forvaltning
god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
: god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
//
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
1 ledelse, styre (I,2), forvaltning
god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
: god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
//
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
2 personale i offentlig eller privat virksomhet som utfører administrativt arbeid
være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen
: være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen
2 personale i offentlig eller privat virksomhet som utfører administrativt arbeid
være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen
: være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen
1 ledelse, styre (I,2), forvaltning
god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
: god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
//
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
1 ledelse, styre (I,2), forvaltning
god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
: god administrasjongod administrasjon / stå for administrasjonen av en bedriftstå for administrasjonen av en bedrift
//
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
sette under administrasjon oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet oppnevne et spesielt styre som skal granske den økonomiske situasjonen i en offentlig eller privat virksomhet
2 personale i offentlig eller privat virksomhet som utfører administrativt arbeid
være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen
: være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen
2 personale i offentlig eller privat virksomhet som utfører administrativt arbeid
være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen
: være ansatt i administrasjonenvære ansatt i administrasjonen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
administrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet administrasjon
(administrasjo´n; frå latin; jamfør administrere)
1 det å administrere; styring, leiing (I), forvalting
stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
: stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
//
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
1 det å administrere; styring, leiing (I), forvalting
stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
: stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
//
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
2 personale i offentleg eller privat verksemd som utfører administrativt arbeid
arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen
: arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen
2 personale i offentleg eller privat verksemd som utfører administrativt arbeid
arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen
: arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen
1 det å administrere; styring, leiing (I), forvalting
stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
: stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
//
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
1 det å administrere; styring, leiing (I), forvalting
stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
: stå føre administrasjonen av ei verksemdstå føre administrasjonen av ei verksemd
//
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
setje under administrasjon nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd nemne opp eit særskilt styre som skal granske den økonomiske stoda i ei offentleg eller privat verksemd
2 personale i offentleg eller privat verksemd som utfører administrativt arbeid
arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen
: arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen
2 personale i offentleg eller privat verksemd som utfører administrativt arbeid
arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen
: arbeide i administrasjonenarbeide i administrasjonen

 

Resultat pr. side