Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'YVER' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

Ordet 'YVER' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
yve  
(yver) 
     
     
I yve verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet yve
(norrønt ýfa 'ruske opp, eggje, utfordre')
1 spreie, spile ut, reise
katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
: katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
//
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
1 spreie, spile ut, reise
katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
: katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
//
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
2 stå ut, sprikje
2 stå ut, sprikje
1 spreie, spile ut, reise
katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
: katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
//
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
1 spreie, spile ut, reise
katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
: katten yver hårakatten yver håra / småfuglane sat og yvde sprikte med fjørenesmåfuglane sat og yvde sprikte med fjørene
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// vide seg ut
leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
: leiven yvde litt når han vart dynkaleiven yvde litt når han vart dynka
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
// refleksivt:
håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
: håra yver seg opphåra yver seg opp / havet yvde seg ut, måtte ha meir romhavet yvde seg ut, måtte ha meir rom / du må ikkje yve deg opp såleisdu må ikkje yve deg opp såleis
//
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
yve seg spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1) spile seg ut, reise seg, vide seg (ut); òg: reise bust, byste seg, gjere seg brei eller morsk, bli sinna, yvast (II,1)
2 stå ut, sprikje
2 stå ut, sprikje
yve  
(yver) 
     
     
II yve verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet yve
(norrønt yfa, ifa; sjå III eve)
yve seg refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
yve seg refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
yve seg refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
yve seg refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
refleksivt: kvi seg, yvast (I)
yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko
: yve seg med (el. for) å gjere nokoyve seg med (el. for) å gjere noko

 

Resultat pr. side