Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'YTT' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
yte  
(ytt) 
II yte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet yte
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet yte
(norrønt ýta 'skyve fram eller ut', av ut)
1 gjøre, klare (III), prestere
han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
: han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
1 gjøre, klare (III), prestere
han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
: han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
2 gi, bidra med
yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet
: yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet
2 gi, bidra med
yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet
: yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet
1 gjøre, klare (III), prestere
han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
: han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
1 gjøre, klare (III), prestere
han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
: han ytte sitt beste under konkurransenhan ytte sitt beste under konkurransen
2 gi, bidra med
yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet
: yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet
2 gi, bidra med
yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet
: yte hjelpyte hjelp / yte noen rettferdighetyte noen rettferdighet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'YTT' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
y  
(ytt) 
     
     
II y verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet y
(norrønt úa (eller kanskje ýja), berre kjent frå preteritum úði; bøyinga y, yr truleg etter III kry) særleg om små dyr: yrje (II), kry (III)
det ydde med makk inni fiskendet ydde med makk inni fisken
: det ydde med makk inni fiskendet ydde med makk inni fisken
// ofte i uttrykk med kry
dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
: dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
// ofte i uttrykk med kry
dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
: dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
særleg om små dyr: yrje (II), kry (III)
det ydde med makk inni fiskendet ydde med makk inni fisken
: det ydde med makk inni fiskendet ydde med makk inni fisken
// ofte i uttrykk med kry
dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
: dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
// ofte i uttrykk med kry
dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
: dette kjøtet kjem til å y og kry av makkdette kjøtet kjem til å y og kry av makk
yte  
(ytt) 
     
     
II yte v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet yte
(norrønt ýta 'skuve, setje ut'; av ut)
1 flytte; skuve, støyte
yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
: yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
1 flytte; skuve, støyte
yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
: yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
2 avhende, late frå seg, gje til nokon annan; selje (II)
yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
: yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med //
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
2 avhende, late frå seg, gje til nokon annan; selje (II)
yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
: yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med //
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
3 bruke; nytte ut
vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
: vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
3 bruke; nytte ut
vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
: vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
4 gjere, klare (III), prestere, utføre (II), gje
yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
: yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
4 gjere, klare (III), prestere, utføre (II), gje
yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
: yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
5 gje, gje tilskot til, svare, greie
yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt
: yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt
5 gje, gje tilskot til, svare, greie
yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt
: yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt
1 flytte; skuve, støyte
yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
: yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
1 flytte; skuve, støyte
yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
: yte på segyte på seg / han ytte seg fram med to stavarhan ytte seg fram med to stavar / han ytte meg mest i kollhan ytte meg mest i koll / han vart ytt av krakkenhan vart ytt av krakken
2 avhende, late frå seg, gje til nokon annan; selje (II)
yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
: yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med //
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
2 avhende, late frå seg, gje til nokon annan; selje (II)
yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
: yte frå seg gardenyte frå seg garden / har ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for dethar ein noko å yte, er det mest ingen ting å få for det
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// refleksivt:
han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
: han måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsahan måtte yte seg med dyra etter han vart kleinhelsa
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med
yte seg med kvitte seg med kvitte seg med //
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
ytt som bytt hipp som happ hipp som happ
3 bruke; nytte ut
vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
: vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
3 bruke; nytte ut
vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
: vi yter stokken betre når vi skjer han slikvi yter stokken betre når vi skjer han slik
4 gjere, klare (III), prestere, utføre (II), gje
yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
: yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
4 gjere, klare (III), prestere, utføre (II), gje
yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
: yte sitt beste i konkurransenyte sitt beste i konkurransen / han hadde ytt godt arbeid i lagethan hadde ytt godt arbeid i laget / motoren yter 70 hkmotoren yter 70 hk / han hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seiehan hadde ikkje eitt ord å yte han hadde ingen ting å seie
5 gje, gje tilskot til, svare, greie
yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt
: yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt
5 gje, gje tilskot til, svare, greie
yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt
: yte nokon rettferd, æreyte nokon rettferd, ære / yte lån, tilskotyte lån, tilskot / yte hjelpyte hjelp / yte skattyte skatt

 

Resultat pr. side