Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'YNDA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
ynde  
(ynda) 
II ynde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ynde
(beslektet med I ynde og unne)
1 like, være glad i
hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
: hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
1 like, være glad i
hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
: hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
2 refleksivt: innynde, i forbindelsen
ynde seg inn hosynde seg inn hos
: ynde seg inn hosynde seg inn hos
2 refleksivt: innynde, i forbindelsen
ynde seg inn hosynde seg inn hos
: ynde seg inn hosynde seg inn hos
1 like, være glad i
hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
: hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
1 like, være glad i
hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
: hun ynder ikke selskapelighethun ynder ikke selskapelighet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
: en yndet foredragsholderen yndet foredragsholder
2 refleksivt: innynde, i forbindelsen
ynde seg inn hosynde seg inn hos
: ynde seg inn hosynde seg inn hos
2 refleksivt: innynde, i forbindelsen
ynde seg inn hosynde seg inn hos
: ynde seg inn hosynde seg inn hos

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II ynde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ynde
(jamfør bokmål, dansk ynde; truleg samanheng med unne, eller omlaga av dette under påverknad av I ynde)
1 like særs godt
læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
: læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
1 like særs godt
læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
: læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
2 refleksivt, i uttrykk:
han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
: han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
//
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)
2 refleksivt, i uttrykk:
han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
: han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
//
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)
1 like særs godt
læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
: læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
1 like særs godt
læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
: læraren yndar Arne framfor dei andre barnalæraren yndar Arne framfor dei andre barna / han yndar å snakke om seg sjølvhan yndar å snakke om seg sjølv
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
// i perfektum partisipp:
ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
: ein ynda tilhaldsstadein ynda tilhaldsstad / dei mest ynda diktarane våredei mest ynda diktarane våre
2 refleksivt, i uttrykk:
han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
: han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
//
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)
2 refleksivt, i uttrykk:
han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
: han forstod å ynde seg inn hos sjefenhan forstod å ynde seg inn hos sjefen
//
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)
ynde seg inn hos prøve å bli likt av (nokon) prøve å bli likt av (nokon)

 

Resultat pr. side