Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I ve m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ve
(norrønt nøytrum, fra lavtysk substantivisk av IV ve)
1 periodisk smerte før en fødsel, fødselsri
kjenne veenekjenne veene
: kjenne veenekjenne veene
1 periodisk smerte før en fødsel, fødselsri
kjenne veenekjenne veene
: kjenne veenekjenne veene
2 (sjelelig) smerte, lengsel
2 (sjelelig) smerte, lengsel
1 periodisk smerte før en fødsel, fødselsri
kjenne veenekjenne veene
: kjenne veenekjenne veene
1 periodisk smerte før en fødsel, fødselsri
kjenne veenekjenne veene
: kjenne veenekjenne veene
2 (sjelelig) smerte, lengsel
2 (sjelelig) smerte, lengsel
II ve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ve
(samme opphav som I ve)
i uttrykket ve og vel velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
i uttrykket ve og vel velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
i uttrykket ve og vel velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
i uttrykket ve og vel velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
velferd
tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
: tenke på sitt eget, andres ve og veltenke på sitt eget, andres ve og vel
III ve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ve
(norrønt 'hjem, bolig') om norrøne forhold: fredhellig sted; offersted, blotsted; jamfør veum om norrøne forhold: fredhellig sted; offersted, blotsted; jamfør veum
IV ve interj.
I dette vinduet skal du finne tabell interj. for oppslagsordet ve
(norrønt vei, samme opphav som latin vae; beslektet med våle) i uttrykk for fortvilelse, sorg, fordømmelse og lignende:
akk og ve!akk og ve! / ve den som forråder en venn!ve den som forråder en venn!
: akk og ve!akk og ve! / ve den som forråder en venn!ve den som forråder en venn!
i uttrykk for fortvilelse, sorg, fordømmelse og lignende:
akk og ve!akk og ve! / ve den som forråder en venn!ve den som forråder en venn!
: akk og ve!akk og ve! / ve den som forråder en venn!ve den som forråder en venn!

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I ve m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ve
(norrønt n, frå lågtysk; substantivert av IV ve)
1 periodisk smerte som kjem før ein fødsel; fødselsri
kjenne veanekjenne veane
: kjenne veanekjenne veane
1 periodisk smerte som kjem før ein fødsel; fødselsri
kjenne veanekjenne veane
: kjenne veanekjenne veane
2 (sjeleleg) smerte, lengt
ve og verkve og verk
: ve og verkve og verk
2 (sjeleleg) smerte, lengt
ve og verkve og verk
: ve og verkve og verk
1 periodisk smerte som kjem før ein fødsel; fødselsri
kjenne veanekjenne veane
: kjenne veanekjenne veane
1 periodisk smerte som kjem før ein fødsel; fødselsri
kjenne veanekjenne veane
: kjenne veanekjenne veane
2 (sjeleleg) smerte, lengt
ve og verkve og verk
: ve og verkve og verk
2 (sjeleleg) smerte, lengt
ve og verkve og verk
: ve og verkve og verk
II ve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ve
(same opphav som I ve) i uttrykk
(tenkje på andres) ve og vel velferd(tenkje på andres) ve og vel velferd
: (tenkje på andres) ve og vel velferd(tenkje på andres) ve og vel velferd
i uttrykk
(tenkje på andres) ve og vel velferd(tenkje på andres) ve og vel velferd
: (tenkje på andres) ve og vel velferd(tenkje på andres) ve og vel velferd
III ve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ve
(norrønt 'heim, bustad') i norrønt tid: heilag stad, blotstad
varg i veum; sjå veumvarg i veum; sjå veum
: varg i veum; sjå veumvarg i veum; sjå veum
i norrønt tid: heilag stad, blotstad
varg i veum; sjå veumvarg i veum; sjå veum
: varg i veum; sjå veumvarg i veum; sjå veum
IV ve interj.
I dette vinduet skal du finne tabell interj. for oppslagsordet ve
(norrønt vei; samanheng med II våle) i uttrykk for fortviling, sorg, fordømming o.l.:
akk og ve!akk og ve! / ve deg om du gjer mistak!ve deg om du gjer mistak!
: akk og ve!akk og ve! / ve deg om du gjer mistak!ve deg om du gjer mistak!
i uttrykk for fortviling, sorg, fordømming o.l.:
akk og ve!akk og ve! / ve deg om du gjer mistak!ve deg om du gjer mistak!
: akk og ve!akk og ve! / ve deg om du gjer mistak!ve deg om du gjer mistak!

 

Resultat pr. side