Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'UNDR' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
undre  
(undr) 
II undre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet undre
(norrønt undra; beslektet med I under)
1 gjøre forundret
det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
: det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
1 gjøre forundret
det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
: det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
2 tenke spent over, fundere, undres (1)
han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
: han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
2 tenke spent over, fundere, undres (1)
han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
: han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
3 refleksivt: være forundret, undres (2)
de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet
: de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet
3 refleksivt: være forundret, undres (2)
de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet
: de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet
1 gjøre forundret
det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
: det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
1 gjøre forundret
det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
: det skulle ikke undre meg om du ble sykdet skulle ikke undre meg om du ble syk
2 tenke spent over, fundere, undres (1)
han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
: han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
2 tenke spent over, fundere, undres (1)
han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
: han undret på hva som ville skjehan undret på hva som ville skje
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
// ofte refleksivt:
hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
: hun undret seg på om de ville kommehun undret seg på om de ville komme
3 refleksivt: være forundret, undres (2)
de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet
: de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet
3 refleksivt: være forundret, undres (2)
de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet
: de undrer seg over fenomenetde undrer seg over fenomenet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'UNDR' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
undre  
(undr) 
     
     
II undre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet undre
(norrønt undra; samanheng med I under)
1 gjere undren; forundre, overraske
det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
: det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
//
undre seg undrast (1) undrast (1)
undre seg undrast (1) undrast (1)
1 gjere undren; forundre, overraske
det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
: det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
//
undre seg undrast (1) undrast (1)
undre seg undrast (1) undrast (1)
2
undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
: undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
//
undre seg undrast (2) undrast (2)
undre seg undrast (2) undrast (2)
2
undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
: undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
//
undre seg undrast (2) undrast (2)
undre seg undrast (2) undrast (2)
1 gjere undren; forundre, overraske
det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
: det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
//
undre seg undrast (1) undrast (1)
undre seg undrast (1) undrast (1)
1 gjere undren; forundre, overraske
det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
: det undrar meg at han gjorde dettedet undrar meg at han gjorde dette / det skulle ikkje undre megdet skulle ikkje undre meg
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
// refleksivt:
undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
: undre seg på el. over slik framferdundre seg på el. over slik framferd
//
undre seg undrast (1) undrast (1)
undre seg undrast (1) undrast (1)
2
undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
: undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
//
undre seg undrast (2) undrast (2)
undre seg undrast (2) undrast (2)
2
undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
: undre seg på korleis det heng samanundre seg på korleis det heng saman
//
undre seg undrast (2) undrast (2)
undre seg undrast (2) undrast (2)

 

Resultat pr. side