Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'TYKTES' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
tykkes  
(tyktes) 
tykkes verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tykkes
(norrønt þykkjast; av III tykke) foreldet: synes, se ut (for)
det tykkes meg så underligdet tykkes meg så underlig / jenta tyktes stor for alderenjenta tyktes stor for alderen
: det tykkes meg så underligdet tykkes meg så underlig / jenta tyktes stor for alderenjenta tyktes stor for alderen
foreldet: synes, se ut (for)
det tykkes meg så underligdet tykkes meg så underlig / jenta tyktes stor for alderenjenta tyktes stor for alderen
: det tykkes meg så underligdet tykkes meg så underlig / jenta tyktes stor for alderenjenta tyktes stor for alderen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'TYKTES' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
tykkast  
(tyktes ) 
     
     
     
tykkast verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tykkast
; el. tykkjast verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tykkjast
(norrønt þykkjast; av II tykke)
1 tykkje (at ein er), rekne seg for, meine (seg), tru (seg)
tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
: tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
1 tykkje (at ein er), rekne seg for, meine (seg), tru (seg)
tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
: tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
2 tykke (II,1), synast
eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
: eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
2 tykke (II,1), synast
eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
: eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
3 sjå ut til (å), synast, verke
det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting
: det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting
3 sjå ut til (å), synast, verke
det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting
: det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting
1 tykkje (at ein er), rekne seg for, meine (seg), tru (seg)
tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
: tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
1 tykkje (at ein er), rekne seg for, meine (seg), tru (seg)
tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
: tykkast vere viss på noko meine at ein er visstykkast vere viss på noko meine at ein er viss
2 tykke (II,1), synast
eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
: eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
2 tykke (II,1), synast
eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
: eg tykkjest det er galeeg tykkjest det er gale
3 sjå ut til (å), synast, verke
det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting
: det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting
3 sjå ut til (å), synast, verke
det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting
: det tykkjest (meg) vere slikdet tykkjest (meg) vere slik / dei tykkjest ikkje greie nokon tingdei tykkjest ikkje greie nokon ting

 

Resultat pr. side