Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'TYKTE' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
tykke  
(tykte) 
III tykke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tykke
(norrønt þykkja; beslektet med tenke, betydning 2 etter svensk, jamfør tykkes) i dialekt eller arkaiserende:
1 synes
gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
: gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
1 synes
gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
: gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
2
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt
2
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt
i dialekt eller arkaiserende:
1 synes
gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
: gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
1 synes
gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
: gutten tykte alt så så underlig utgutten tykte alt så så underlig ut
2
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt
2
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt
i forbindelsen tykke om like; jamfør omtykt like; jamfør omtykt

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II grann adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet grann
(norrønt grannr; samanheng med gran)
1 tynn, slank, sped, smal (II), fin
grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
: grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
1 tynn, slank, sped, smal (II), fin
grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
: grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
2 nøyen
ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
: ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
2 nøyen
ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
: ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
1 tynn, slank, sped, smal (II), fin
grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
: grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
1 tynn, slank, sped, smal (II), fin
grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
: grann tråd, midje, legggrann tråd, midje, legg / vere grann i røystavere grann i røysta
2 nøyen
ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
: ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
2 nøyen
ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
: ikkje vere så grann om detikkje vere så grann om det
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
// tydeleg
eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
: eg tykte så grant at ...eg tykte så grant at ...
tydeleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet tydeleg
1 lett å tyde eller skjøne; (lett)forståeleg, grei
tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
: tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
1 lett å tyde eller skjøne; (lett)forståeleg, grei
tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
: tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
2 lett å skilje; skarp (II), klar (I), markert, merkande
tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
: tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
2 lett å skilje; skarp (II), klar (I), markert, merkande
tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
: tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
1 lett å tyde eller skjøne; (lett)forståeleg, grei
tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
: tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
1 lett å tyde eller skjøne; (lett)forståeleg, grei
tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
: tydeleg skrift, tale, framstillingtydeleg skrift, tale, framstilling / skrive, snakke tydelegskrive, snakke tydeleg
2 lett å skilje; skarp (II), klar (I), markert, merkande
tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
: tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
2 lett å skilje; skarp (II), klar (I), markert, merkande
tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
: tydelege konturar, grensertydelege konturar, grenser / sjå, høyre, hugse noko tydelegsjå, høyre, hugse noko tydeleg / eg tykte så tydeleg at ...eg tykte så tydeleg at ... / ein tydeleg aukeein tydeleg auke / bli tydeleg rørtbli tydeleg rørt / tydeleg sant heilt sant, sikkerttydeleg sant heilt sant, sikkert
II tykke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tykke
; el. tykkje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tykkje
(norrønt þykkja; samanheng med tenke)
1 ha som kjensle, inntrykk eller meining; synast, meine, tenke, føle (II)
eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
: eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
1 ha som kjensle, inntrykk eller meining; synast, meine, tenke, føle (II)
eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
: eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
2 i uttrykk
eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
: eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
//
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
2 i uttrykk
eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
: eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
//
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
3 bli tykken, kjenne seg krenkt, bli arg
tykke på ein for nokotykke på ein for noko
: tykke på ein for nokotykke på ein for noko
3 bli tykken, kjenne seg krenkt, bli arg
tykke på ein for nokotykke på ein for noko
: tykke på ein for nokotykke på ein for noko
1 ha som kjensle, inntrykk eller meining; synast, meine, tenke, føle (II)
eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
: eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
1 ha som kjensle, inntrykk eller meining; synast, meine, tenke, føle (II)
eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
: eg tykker du er så bleikeg tykker du er så bleik / maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du?maten er god, tykker eg. Kva tykkjer du? / dei tykker ikkje det er rettferdigdei tykker ikkje det er rettferdig / kva tykker du om boka?kva tykker du om boka? / eg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg degeg tykte eg såg deg i går eg meiner eg såg deg / tykke vel, ille om noko(n) like, misliketykke vel, ille om noko(n) like, mislike / tykke leitt om vere lei seg for, angretykke leitt om vere lei seg for, angre / tykke synd i el. på nokontykke synd i el. på nokon / tykke gaman i nokotykke gaman i noko
2 i uttrykk
eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
: eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
//
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
2 i uttrykk
eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
: eg tykker om degeg tykker om deg / eg tykker ikkje om øleg tykker ikkje om øl
//
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
tykke om vere glad i, like vere glad i, like
3 bli tykken, kjenne seg krenkt, bli arg
tykke på ein for nokotykke på ein for noko
: tykke på ein for nokotykke på ein for noko
3 bli tykken, kjenne seg krenkt, bli arg
tykke på ein for nokotykke på ein for noko
: tykke på ein for nokotykke på ein for noko

 

Resultat pr. side