Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet tekst
(norrønt textr, texti, fra latin textus 'sammenføyning, vev')
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet tekst
(norrønt textr m eller texti m, frå latin 'vev')
1 (skriftleg) samband av ord, setningar, avsnitt som oftast heng saman
filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
: filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
1 (skriftleg) samband av ord, setningar, avsnitt som oftast heng saman
filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
: filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
2 del, utsnitt av tekst (I,1)
kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
: kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
2 del, utsnitt av tekst (I,1)
kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
: kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
3 utdrag frå Bibelen, bibelstad som utgangspunkt for ei preike
teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
: teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
3 utdrag frå Bibelen, bibelstad som utgangspunkt for ei preike
teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
: teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
4 skriftleg framstilling, litterært verk i opphavleg språkform (til skilnad frå seinare endringar og omsetjingar)
grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
: grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
4 skriftleg framstilling, litterært verk i opphavleg språkform (til skilnad frå seinare endringar og omsetjingar)
grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
: grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
5 skriftleg framstilling som utgjer det originale eller eigenlege innhaldet (til skilnad frå notar, kommentarar, illustrasjonar o.l.)
ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
: ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
5 skriftleg framstilling som utgjer det originale eller eigenlege innhaldet (til skilnad frå notar, kommentarar, illustrasjonar o.l.)
ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
: ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
6 redaksjonelt stoff i avis; jamfør tekstreklame
6 redaksjonelt stoff i avis; jamfør tekstreklame
7 ord til ein melodi
operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
: operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
7 ord til ein melodi
operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
: operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
8 i typografi:
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
8 i typografi:
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
1 (skriftleg) samband av ord, setningar, avsnitt som oftast heng saman
filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
: filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
1 (skriftleg) samband av ord, setningar, avsnitt som oftast heng saman
filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
: filmtekstfilmtekst / lovtekstlovtekst / teksta er uleselegteksta er uleseleg / teksta til eit bileteteksta til eit bilete
2 del, utsnitt av tekst (I,1)
kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
: kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
2 del, utsnitt av tekst (I,1)
kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
: kommentere ei tekst til eksamenkommentere ei tekst til eksamen / gå vidare i tekstagå vidare i teksta / halde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnethalde seg til, gå ut over teksta det som gjeld emnet
3 utdrag frå Bibelen, bibelstad som utgangspunkt for ei preike
teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
: teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
3 utdrag frå Bibelen, bibelstad som utgangspunkt for ei preike
teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
: teksta i dag er frå Salmaneteksta i dag er frå Salmane / leggje ut tekstaleggje ut teksta
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
lese teksta irettesetje (nokon) irettesetje (nokon)
4 skriftleg framstilling, litterært verk i opphavleg språkform (til skilnad frå seinare endringar og omsetjingar)
grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
: grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
4 skriftleg framstilling, litterært verk i opphavleg språkform (til skilnad frå seinare endringar og omsetjingar)
grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
: grunntekstgrunntekst / originaltekstoriginaltekst / ei gresk tekst med omsetjingei gresk tekst med omsetjing
5 skriftleg framstilling som utgjer det originale eller eigenlege innhaldet (til skilnad frå notar, kommentarar, illustrasjonar o.l.)
ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
: ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
5 skriftleg framstilling som utgjer det originale eller eigenlege innhaldet (til skilnad frå notar, kommentarar, illustrasjonar o.l.)
ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
: ei bok med lite tekst og mykje bileteei bok med lite tekst og mykje bilete
6 redaksjonelt stoff i avis; jamfør tekstreklame
6 redaksjonelt stoff i avis; jamfør tekstreklame
7 ord til ein melodi
operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
: operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
7 ord til ein melodi
operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
: operettetekstoperettetekst / visetekstvisetekst / popmelodi med norsk tekstpopmelodi med norsk tekst
8 i typografi:
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
8 i typografi:
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
// stor skriftgrad; 20-punkts kegel
II tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tekst
(truleg av -tekt) lense for tømmer lense for tømmer

 

Resultat pr. side