Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
teig m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet teig
(norrønt teigr)
1 mindre (rektangulært eller kvadratisk) stykke jord, åker, eng eller skog som er utskiftet, utskilt, oftest i sammensetninger:
skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
: skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
1 mindre (rektangulært eller kvadratisk) stykke jord, åker, eng eller skog som er utskiftet, utskilt, oftest i sammensetninger:
skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
: skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
2 avgrenset del av avis- eller bokside, spalte (I,2)
han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen
: han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen
2 avgrenset del av avis- eller bokside, spalte (I,2)
han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen
: han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen
1 mindre (rektangulært eller kvadratisk) stykke jord, åker, eng eller skog som er utskiftet, utskilt, oftest i sammensetninger:
skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
: skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
1 mindre (rektangulært eller kvadratisk) stykke jord, åker, eng eller skog som er utskiftet, utskilt, oftest i sammensetninger:
skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
: skogteig, slåtteteigskogteig, slåtteteig
2 avgrenset del av avis- eller bokside, spalte (I,2)
han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen
: han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen
2 avgrenset del av avis- eller bokside, spalte (I,2)
han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen
: han redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisenhan redigerte sin faste teig på siste side i lokalavisen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
teig m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet teig
(norrønt teigr)
1 utskifta, avgrensa, mindre jordstykke i innmark eller utmark
skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
: skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
1 utskifta, avgrensa, mindre jordstykke i innmark eller utmark
skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
: skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
2 om eldre forhold: kvart av dei (like store) stykka som eit jordstykke er delt i (slik at kvar del ligg mellom delar som andre eig eller bruker); jamfør teigblanding
2 om eldre forhold: kvart av dei (like store) stykka som eit jordstykke er delt i (slik at kvar del ligg mellom delar som andre eig eller bruker); jamfør teigblanding
3 kvart av dei (rektangulære) stykka som eit åkerland er delt i, avgrensa med fòrer langs sidene (og høgast på midten)
3 kvart av dei (rektangulære) stykka som eit åkerland er delt i, avgrensa med fòrer langs sidene (og høgast på midten)
4 slåtteland som ein slåttekar slår på éin gong
4 slåtteland som ein slåttekar slår på éin gong
5 åkerstykke som gjev ei viss mengd korn
5 åkerstykke som gjev ei viss mengd korn
6 avgrensa del av ei flate; i overført tyding: del, sektor (av arbeid, verksemd, samfunnsliv)
dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
: dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
6 avgrensa del av ei flate; i overført tyding: del, sektor (av arbeid, verksemd, samfunnsliv)
dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
: dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
7 del av teksta på avis- eller bokside avgrensa av loddbeine mellomrom; spalte (I,2)
7 del av teksta på avis- eller bokside avgrensa av loddbeine mellomrom; spalte (I,2)
1 utskifta, avgrensa, mindre jordstykke i innmark eller utmark
skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
: skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
1 utskifta, avgrensa, mindre jordstykke i innmark eller utmark
skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
: skogteigskogteig / slåtteteigslåtteteig
2 om eldre forhold: kvart av dei (like store) stykka som eit jordstykke er delt i (slik at kvar del ligg mellom delar som andre eig eller bruker); jamfør teigblanding
2 om eldre forhold: kvart av dei (like store) stykka som eit jordstykke er delt i (slik at kvar del ligg mellom delar som andre eig eller bruker); jamfør teigblanding
3 kvart av dei (rektangulære) stykka som eit åkerland er delt i, avgrensa med fòrer langs sidene (og høgast på midten)
3 kvart av dei (rektangulære) stykka som eit åkerland er delt i, avgrensa med fòrer langs sidene (og høgast på midten)
4 slåtteland som ein slåttekar slår på éin gong
4 slåtteland som ein slåttekar slår på éin gong
5 åkerstykke som gjev ei viss mengd korn
5 åkerstykke som gjev ei viss mengd korn
6 avgrensa del av ei flate; i overført tyding: del, sektor (av arbeid, verksemd, samfunnsliv)
dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
: dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
6 avgrensa del av ei flate; i overført tyding: del, sektor (av arbeid, verksemd, samfunnsliv)
dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
: dette er ein uutforska teigdette er ein uutforska teig
7 del av teksta på avis- eller bokside avgrensa av loddbeine mellomrom; spalte (I,2)
7 del av teksta på avis- eller bokside avgrensa av loddbeine mellomrom; spalte (I,2)

 

Resultat pr. side