Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'TEI' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

Ordet 'TEI' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
teie  
(tei) 
     
     
II teie verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet teie
(norrønt þegja)
1 bli tagal; slutte å snakke eller gje lyd frå seg
dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
: dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
1 bli tagal; slutte å snakke eller gje lyd frå seg
dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
: dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
2 vere tagal; la vere å snakke (om) eller gje lyd frå seg; ikkje tale eller uttale seg (om)
teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
: teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
//
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
2 vere tagal; la vere å snakke (om) eller gje lyd frå seg; ikkje tale eller uttale seg (om)
teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
: teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
//
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
3 vere fåmælt, ordknapp
3 vere fåmælt, ordknapp
4 halde tett, halde på ein løyndom, løyne
teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
: teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
4 halde tett, halde på ein løyndom, løyne
teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
: teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
1 bli tagal; slutte å snakke eller gje lyd frå seg
dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
: dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
1 bli tagal; slutte å snakke eller gje lyd frå seg
dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
: dei tagde brått, ei stunddei tagde brått, ei stund / tei still!tei still! / hunden, fela tagdehunden, fela tagde
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
// refleksivt:
teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
: teie segteie seg / teie dykk no!teie dykk no!
2 vere tagal; la vere å snakke (om) eller gje lyd frå seg; ikkje tale eller uttale seg (om)
teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
: teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
//
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
2 vere tagal; la vere å snakke (om) eller gje lyd frå seg; ikkje tale eller uttale seg (om)
teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
: teie om urettenteie om uretten / den som teier, han samtykkjerden som teier, han samtykkjer
//
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
teie i hel kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n) kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
3 vere fåmælt, ordknapp
3 vere fåmælt, ordknapp
4 halde tett, halde på ein løyndom, løyne
teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
: teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
4 halde tett, halde på ein løyndom, løyne
teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
: teie med det ein veitteie med det ein veit / teie om nokoteie om noko
teie  
(tei) 
     
     
III teie verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet teie
; el. verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tæ
(jamfør islandsk tæja; same opphav som III teie; truleg eigenleg 'rive, slite', samanheng med tong)
1 løyse opp, skilje (noko samanfløkt); trevle, rive (opp)
tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
: tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
1 løyse opp, skilje (noko samanfløkt); trevle, rive (opp)
tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
: tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
2 plukke
tæ opp bitanetæ opp bitane
: tæ opp bitanetæ opp bitane
2 plukke
tæ opp bitanetæ opp bitane
: tæ opp bitanetæ opp bitane
3 greie (ut), forklare
tæ ut alt samantæ ut alt saman
: tæ ut alt samantæ ut alt saman
3 greie (ut), forklare
tæ ut alt samantæ ut alt saman
: tæ ut alt samantæ ut alt saman
4 leite nøye
4 leite nøye
1 løyse opp, skilje (noko samanfløkt); trevle, rive (opp)
tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
: tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
1 løyse opp, skilje (noko samanfløkt); trevle, rive (opp)
tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
: tæ ulltæ ull / tæ hamptæ hamp / tæ fillertæ filler
2 plukke
tæ opp bitanetæ opp bitane
: tæ opp bitanetæ opp bitane
2 plukke
tæ opp bitanetæ opp bitane
: tæ opp bitanetæ opp bitane
3 greie (ut), forklare
tæ ut alt samantæ ut alt saman
: tæ ut alt samantæ ut alt saman
3 greie (ut), forklare
tæ ut alt samantæ ut alt saman
: tæ ut alt samantæ ut alt saman
4 leite nøye
4 leite nøye

 

Resultat pr. side