Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'TØLE' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I tøle f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet tøle
1 i fleirtal: reiskapar; leiker; utstyr, saker
pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
: pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
1 i fleirtal: reiskapar; leiker; utstyr, saker
pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
: pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
2 toskete eller jålete menneske
2 toskete eller jålete menneske
1 i fleirtal: reiskapar; leiker; utstyr, saker
pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
: pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
1 i fleirtal: reiskapar; leiker; utstyr, saker
pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
: pakke saman tølene sinepakke saman tølene sine / ta tølene og gåta tølene og gå / eg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitteg skal sjå etter i tølene mine i sakene mine, i gøymet mitt
2 toskete eller jålete menneske
2 toskete eller jålete menneske
II tøle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet tøle
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet tøle
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet tøle
(av tøvle og tøve, med innverknad frå tøl og I tøle, i tyding 3 med innverknad frå I tylle)
1 stelle (II), pusle (I); leike (II)
tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
: tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
1 stelle (II), pusle (I); leike (II)
tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
: tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
2 ta seg tid, dryge, bie
du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
: du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
2 ta seg tid, dryge, bie
du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
: du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
3 så vidt nå (borti), røre lett borti, tylle, tæpe
tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
: tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
//
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok
3 så vidt nå (borti), røre lett borti, tylle, tæpe
tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
: tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
//
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok
1 stelle (II), pusle (I); leike (II)
tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
: tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
1 stelle (II), pusle (I); leike (II)
tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
: tøle med nokotøle med noko / tøle segtøle seg
2 ta seg tid, dryge, bie
du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
: du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
2 ta seg tid, dryge, bie
du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
: du må tøle litt ennodu må tøle litt enno
3 så vidt nå (borti), røre lett borti, tylle, tæpe
tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
: tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
//
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok
3 så vidt nå (borti), røre lett borti, tylle, tæpe
tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
: tøle borti, nedpå, i hoptøle borti, nedpå, i hop
//
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok
tøle til strekke til, vere (så vidt) nok strekke til, vere (så vidt) nok

 

Resultat pr. side