Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
stat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stat
(gjennom lavtysk, fra latin status 'tilstand', nåværende betydning fra tysk og fransk)
1 land (I,1), rike
Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
: Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
1 land (I,1), rike
Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
: Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
2 de organer som organiserer, styrer et land
være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
: være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
2 de organer som organiserer, styrer et land
være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
: være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
1 land (I,1), rike
Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
: Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
1 land (I,1), rike
Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
: Europas staterEuropas stater / en fri og selvstendig staten fri og selvstendig stat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
// del av større land med en viss selvstendighet
De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
: De forente staterDe forente stater / forbundsstatforbundsstat
2 de organer som organiserer, styrer et land
være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
: være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
2 de organer som organiserer, styrer et land
være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
: være ansatt i statenvære ansatt i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten må støtte utsatte næringerstaten må støtte utsatte næringer
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
// sammenslutning, institusjon som har stor selvstendighet
i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten
: i middelalderen var kirken en stat i stateni middelalderen var kirken en stat i staten

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
stat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stat
(gjennom tysk, frå latin status 'tilstand')
1 land (I); (del av eit større) rike
sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
: sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
1 land (I); (del av eit større) rike
sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
: sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
2 nemning på dei organa som styrer eit land
vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
: vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten
2 nemning på dei organa som styrer eit land
vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
: vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten
1 land (I); (del av eit større) rike
sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
: sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
1 land (I); (del av eit større) rike
sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
: sambandsstatsambandsstat / ein fri og sjølvstendig statein fri og sjølvstendig stat / statane i Europastatane i Europa
2 nemning på dei organa som styrer eit land
vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
: vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten
2 nemning på dei organa som styrer eit land
vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
: vere tilsett i statenvere tilsett i staten / betale skatt til stat og kommunebetale skatt til stat og kommune / staten bør hjelpe næringane i utkantstrøkastaten bør hjelpe næringane i utkantstrøka
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten
// samskipnad, institusjon med (for) stor makt og sjølvstende
vere ein stat i statenvere ein stat i staten
: vere ein stat i statenvere ein stat i staten

 

Resultat pr. side