Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'SLUR' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
slure  
(slur) 
slure v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet slure
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet slure
(kanskje lavtysk sluren 'være slapp') gli, ikke gripe
hjulene slurethjulene sluret / slure med clutchen ikke la den gripe skikkeligslure med clutchen ikke la den gripe skikkelig
: hjulene slurethjulene sluret / slure med clutchen ikke la den gripe skikkeligslure med clutchen ikke la den gripe skikkelig
gli, ikke gripe
hjulene slurethjulene sluret / slure med clutchen ikke la den gripe skikkeligslure med clutchen ikke la den gripe skikkelig
: hjulene slurethjulene sluret / slure med clutchen ikke la den gripe skikkeligslure med clutchen ikke la den gripe skikkelig

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'SLUR' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
slure  
(slur) 
     
     
slure v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet slure
(kanskje lågtysk sluren 'vere slapp')
// gli; ikkje gripe; slire (II)
hjula slurahjula slura
: hjula slurahjula slura
// gli; ikkje gripe; slire (II)
hjula slurahjula slura
: hjula slurahjula slura
// gå utan styring
kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg
: kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg
// gå utan styring
kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg
: kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg
// gli; ikkje gripe; slire (II)
hjula slurahjula slura
: hjula slurahjula slura
// gli; ikkje gripe; slire (II)
hjula slurahjula slura
: hjula slurahjula slura
// gå utan styring
kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg
: kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg
// gå utan styring
kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg
: kjelken slura på isenkjelken slura på isen / slure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkelegslure med clutchen ikkje la clutchen gripe skikkeleg

 

Resultat pr. side