Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sige verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet sige
(norrønt síga)
1 renne langsomt
det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
: det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
1 renne langsomt
det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
: det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
2 senke seg, komme på
mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
: mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
2 senke seg, komme på
mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
: mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
3 gli
strømpene siger nedstrømpene siger ned
: strømpene siger nedstrømpene siger ned
3 gli
strømpene siger nedstrømpene siger ned
: strømpene siger nedstrømpene siger ned
4 synke
sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
: sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
4 synke
sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
: sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
5 bevege seg langsomt
skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
: skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende
5 bevege seg langsomt
skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
: skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende
1 renne langsomt
det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
: det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
1 renne langsomt
det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
: det seig vann gjennom murendet seig vann gjennom muren / leira seig utleira seig ut
2 senke seg, komme på
mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
: mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
2 senke seg, komme på
mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
: mørket seig påmørket seig på / trettheten seig på hennetrettheten seig på henne / rusen siger på, av enrusen siger på, av en
3 gli
strømpene siger nedstrømpene siger ned
: strømpene siger nedstrømpene siger ned
3 gli
strømpene siger nedstrømpene siger ned
: strømpene siger nedstrømpene siger ned
4 synke
sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
: sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
4 synke
sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
: sige sammensige sammen / sige i knesige i kne / grunnmuren har segetgrunnmuren har seget
5 bevege seg langsomt
skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
: skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende
5 bevege seg langsomt
skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
: skipet seig inn på vågenskipet seig inn på vågen / det siger stadig folk inn dørenedet siger stadig folk inn dørene
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende
// i presens partisipp:
komme sigendekomme sigende
: komme sigendekomme sigende

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sige verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet sige
(norrønt síga)
1 renne seint
det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
: det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
1 renne seint
det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
: det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
2 leggje seg, kome på
mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
: mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
2 leggje seg, kome på
mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
: mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
3 gli
strømpene seig nedstrømpene seig ned
: strømpene seig nedstrømpene seig ned
3 gli
strømpene seig nedstrømpene seig ned
: strømpene seig nedstrømpene seig ned
4 bli lågare; gå i hop og lågne smått og umerkande; søkke (II)
grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
: grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
4 bli lågare; gå i hop og lågne smått og umerkande; søkke (II)
grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
: grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
5 flytte, røre seg seint frametter
skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til
: skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til
5 flytte, røre seg seint frametter
skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til
: skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til
1 renne seint
det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
: det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
1 renne seint
det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
: det sig vatn gjennom murendet sig vatn gjennom muren
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
// gli ut
leira seig utleira seig ut
: leira seig utleira seig ut
2 leggje seg, kome på
mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
: mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
2 leggje seg, kome på
mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
: mørkeret seig påmørkeret seig på / mismotet seig på hennemismotet seig på henne / rusen sig av han, på hanrusen sig av han, på han
3 gli
strømpene seig nedstrømpene seig ned
: strømpene seig nedstrømpene seig ned
3 gli
strømpene seig nedstrømpene seig ned
: strømpene seig nedstrømpene seig ned
4 bli lågare; gå i hop og lågne smått og umerkande; søkke (II)
grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
: grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
4 bli lågare; gå i hop og lågne smått og umerkande; søkke (II)
grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
: grunnmuren har sigegrunnmuren har sige / sige i hop, samansige i hop, saman / sige i knesige i kne
5 flytte, røre seg seint frametter
skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til
: skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til
5 flytte, røre seg seint frametter
skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til
: skipet seig inn på hamnaskipet seig inn på hamna / det seig stendig folk tildet seig stendig folk til

 

Resultat pr. side