Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sett
(av sette, betydning 5–7 fra engelsk)
1 det å sette noe, særlig fiskegarn og annen fangstredskap
det første sett av redskapendet første sett av redskapen
: det første sett av redskapendet første sett av redskapen
1 det å sette noe, særlig fiskegarn og annen fangstredskap
det første sett av redskapendet første sett av redskapen
: det første sett av redskapendet første sett av redskapen
2 noe som settes ut (på én gang); setning (1)
garnsett, linesettgarnsett, linesett
: garnsett, linesettgarnsett, linesett
2 noe som settes ut (på én gang); setning (1)
garnsett, linesettgarnsett, linesett
: garnsett, linesettgarnsett, linesett
3 samling av enkeltdeler som hører sammen
et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
: et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
3 samling av enkeltdeler som hører sammen
et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
: et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
4 måte (I,1), vis (I)
//
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
4 måte (I,1), vis (I)
//
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
5 omgang i ballspill som tennis og volleyball
vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
: vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
5 omgang i ballspill som tennis og volleyball
vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
: vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
6 gruppe melodier som spilles i en avdeling
bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
: bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
6 gruppe melodier som spilles i en avdeling
bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
: bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
7 filmopptak med personer og utstyr
det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
: det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
7 filmopptak med personer og utstyr
det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
: det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
1 det å sette noe, særlig fiskegarn og annen fangstredskap
det første sett av redskapendet første sett av redskapen
: det første sett av redskapendet første sett av redskapen
1 det å sette noe, særlig fiskegarn og annen fangstredskap
det første sett av redskapendet første sett av redskapen
: det første sett av redskapendet første sett av redskapen
2 noe som settes ut (på én gang); setning (1)
garnsett, linesettgarnsett, linesett
: garnsett, linesettgarnsett, linesett
2 noe som settes ut (på én gang); setning (1)
garnsett, linesettgarnsett, linesett
: garnsett, linesettgarnsett, linesett
3 samling av enkeltdeler som hører sammen
et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
: et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
3 samling av enkeltdeler som hører sammen
et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
: et sett med kjøkkenkniveret sett med kjøkkenkniver / et sett undertøyet sett undertøy
4 måte (I,1), vis (I)
//
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
4 måte (I,1), vis (I)
//
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
på sett og vis på en eller annen måte på en eller annen måte
5 omgang i ballspill som tennis og volleyball
vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
: vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
5 omgang i ballspill som tennis og volleyball
vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
: vinne første sett 6–2vinne første sett 6–2
6 gruppe melodier som spilles i en avdeling
bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
: bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
6 gruppe melodier som spilles i en avdeling
bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
: bandet åpnet med et sett fra årets albumbandet åpnet med et sett fra årets album
7 filmopptak med personer og utstyr
det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
: det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
7 filmopptak med personer og utstyr
det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
: det arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tidedet arbeides hardt på settet for å få filmen ferdig i tide
II sett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sett
1 hopp (I), sprang
hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
: hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
1 hopp (I), sprang
hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
: hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
2 uvilkårlig rykk i kroppen
det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
: det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
2 uvilkårlig rykk i kroppen
det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
: det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
3
i ett sett ustanselig ustanselig
i ett sett ustanselig ustanselig
3
i ett sett ustanselig ustanselig
i ett sett ustanselig ustanselig
1 hopp (I), sprang
hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
: hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
1 hopp (I), sprang
hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
: hunden gjorde et sett framhunden gjorde et sett fram
2 uvilkårlig rykk i kroppen
det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
: det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
2 uvilkårlig rykk i kroppen
det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
: det gikk et sett gjennom hennedet gikk et sett gjennom henne / han våknet med et setthan våknet med et sett
3
i ett sett ustanselig ustanselig
i ett sett ustanselig ustanselig
3
i ett sett ustanselig ustanselig
i ett sett ustanselig ustanselig

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sett
(av setje) innsats (2) i spel om pengar; innskot (3) i ein bank innsats (2) i spel om pengar; innskot (3) i ein bank
II sett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sett
(same opphav som set)
1 samling av einskilddelar som høyrer saman
eit sett nøklareit sett nøklar
: eit sett nøklareit sett nøklar; òg til dømes byggjesett, verktøysett
1 samling av einskilddelar som høyrer saman
eit sett nøklareit sett nøklar
: eit sett nøklareit sett nøklar; òg til dømes byggjesett, verktøysett
2 måte (I), vis (I)
på sett og vispå sett og vis
: på sett og vispå sett og vis
2 måte (I), vis (I)
på sett og vispå sett og vis
: på sett og vispå sett og vis
3 omgang i badminton, bordtennis og tennis
vinne første settetvinne første settet
: vinne første settetvinne første settet
3 omgang i badminton, bordtennis og tennis
vinne første settetvinne første settet
: vinne første settetvinne første settet
4 gruppe av melodiar som blir spela i ei avdeling
bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
: bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
4 gruppe av melodiar som blir spela i ei avdeling
bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
: bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
5 filmopptak med personar og utstyr
settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
: settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
5 filmopptak med personar og utstyr
settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
: settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
1 samling av einskilddelar som høyrer saman
eit sett nøklareit sett nøklar
: eit sett nøklareit sett nøklar; òg til dømes byggjesett, verktøysett
1 samling av einskilddelar som høyrer saman
eit sett nøklareit sett nøklar
: eit sett nøklareit sett nøklar; òg til dømes byggjesett, verktøysett
2 måte (I), vis (I)
på sett og vispå sett og vis
: på sett og vispå sett og vis
2 måte (I), vis (I)
på sett og vispå sett og vis
: på sett og vispå sett og vis
3 omgang i badminton, bordtennis og tennis
vinne første settetvinne første settet
: vinne første settetvinne første settet
3 omgang i badminton, bordtennis og tennis
vinne første settetvinne første settet
: vinne første settetvinne første settet
4 gruppe av melodiar som blir spela i ei avdeling
bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
: bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
4 gruppe av melodiar som blir spela i ei avdeling
bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
: bandet opna med eit sett frå siste cd-enbandet opna med eit sett frå siste cd-en
5 filmopptak med personar og utstyr
settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
: settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
5 filmopptak med personar og utstyr
settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
: settet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscenasettet var eit tilsynelatande kaos rett før opningsscena
set n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet set
; el. III sett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sett
(etter tysk Satz; av setje)
1 det å setje (1) ut
kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
: kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
1 det å setje (1) ut
kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
: kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
2 noko som er sett eller skal setjast ut (i éin gong på ein stad)
garnsetgarnset
: garnsetgarnset
2 noko som er sett eller skal setjast ut (i éin gong på ein stad)
garnsetgarnset
: garnsetgarnset
3 stad der ein set eller har sett noko (ut)
havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
: havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
3 stad der ein set eller har sett noko (ut)
havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
: havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
4 gjærande masse, deig
4 gjærande masse, deig
5 vase av fløytingstømmer
5 vase av fløytingstømmer
6 hopp (I), sprang (I); rykk
hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
: hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
//
med eitt set brått brått
med eitt set brått brått //
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
6 hopp (I), sprang (I); rykk
hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
: hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
//
med eitt set brått brått
med eitt set brått brått //
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
1 det å setje (1) ut
kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
: kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
1 det å setje (1) ut
kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
: kavlane kan vare nokre set tilkavlane kan vare nokre set til
2 noko som er sett eller skal setjast ut (i éin gong på ein stad)
garnsetgarnset
: garnsetgarnset
2 noko som er sett eller skal setjast ut (i éin gong på ein stad)
garnsetgarnset
: garnsetgarnset
3 stad der ein set eller har sett noko (ut)
havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
: havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
3 stad der ein set eller har sett noko (ut)
havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
: havstrekninga var delt i fleire sethavstrekninga var delt i fleire set
4 gjærande masse, deig
4 gjærande masse, deig
5 vase av fløytingstømmer
5 vase av fløytingstømmer
6 hopp (I), sprang (I); rykk
hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
: hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
//
med eitt set brått brått
med eitt set brått brått //
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
6 hopp (I), sprang (I); rykk
hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
: hunden gjorde eit set framhunden gjorde eit set fram / kjenne eit set i kroppenkjenne eit set i kroppen
//
med eitt set brått brått
med eitt set brått brått //
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
i eitt set uavlateleg, utan stans uavlateleg, utan stans
IV sett a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet sett
(norrønt sénn; perfektum partisipp av II sjå; ) utan samsvarsbøying som predikativ; observert
dei vart sist sett på kaiadei vart sist sett på kaia
: dei vart sist sett på kaiadei vart sist sett på kaia; òg i sms som I ettersett, velsett
utan samsvarsbøying som predikativ; observert
dei vart sist sett på kaiadei vart sist sett på kaia
: dei vart sist sett på kaiadei vart sist sett på kaia; òg i sms som I ettersett, velsett

 

Resultat pr. side