Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'RODER' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
rode  
(roder) 
rode m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet rode
(norrønt roti 'flokk', fra lavtysk 'tropp, hæravdeling', opphavlig fra latin)
1 mil. de soldater som står ved siden av hverandre ved kolonneoppstilling og bak hverandre ved linjeoppstilling
1 mil. de soldater som står ved siden av hverandre ved kolonneoppstilling og bak hverandre ved linjeoppstilling
2 minste underavdeling av militært utskrivningsdistrikt
2 minste underavdeling av militært utskrivningsdistrikt
3 om eldre forhold: krets av garder som skulle holde ved like et visst veistykke, huse omgangsskole, omgangsskolelærer og annet
3 om eldre forhold: krets av garder som skulle holde ved like et visst veistykke, huse omgangsskole, omgangsskolelærer og annet
4 veistykke som en rode (3) skulle holde ved like
4 veistykke som en rode (3) skulle holde ved like
1 mil. de soldater som står ved siden av hverandre ved kolonneoppstilling og bak hverandre ved linjeoppstilling
1 mil. de soldater som står ved siden av hverandre ved kolonneoppstilling og bak hverandre ved linjeoppstilling
2 minste underavdeling av militært utskrivningsdistrikt
2 minste underavdeling av militært utskrivningsdistrikt
3 om eldre forhold: krets av garder som skulle holde ved like et visst veistykke, huse omgangsskole, omgangsskolelærer og annet
3 om eldre forhold: krets av garder som skulle holde ved like et visst veistykke, huse omgangsskole, omgangsskolelærer og annet
4 veistykke som en rode (3) skulle holde ved like
4 veistykke som en rode (3) skulle holde ved like

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'RODER' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
rode  
(roder) 
I rode f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet rode
(norrønt roti 'flokk', frå lågtysk 'tropp', opphavleg frå latin)
1 i militærstell: soldatar som står ved sida av kvarandre i kolonneoppstilling og bak kvarandre i linjeoppstilling
1 i militærstell: soldatar som står ved sida av kvarandre i kolonneoppstilling og bak kvarandre i linjeoppstilling
2 minste underavdeling av militært utskrivingsdistrikt
2 minste underavdeling av militært utskrivingsdistrikt
3 før: krins av gardar som skulle halde ved like eit visst vegstykke, huse omgangsskule o a; valdistrikt
3 før: krins av gardar som skulle halde ved like eit visst vegstykke, huse omgangsskule o a; valdistrikt
4 før: vegstykke som eit distrikt skulle halde ved like
4 før: vegstykke som eit distrikt skulle halde ved like
1 i militærstell: soldatar som står ved sida av kvarandre i kolonneoppstilling og bak kvarandre i linjeoppstilling
1 i militærstell: soldatar som står ved sida av kvarandre i kolonneoppstilling og bak kvarandre i linjeoppstilling
2 minste underavdeling av militært utskrivingsdistrikt
2 minste underavdeling av militært utskrivingsdistrikt
3 før: krins av gardar som skulle halde ved like eit visst vegstykke, huse omgangsskule o a; valdistrikt
3 før: krins av gardar som skulle halde ved like eit visst vegstykke, huse omgangsskule o a; valdistrikt
4 før: vegstykke som eit distrikt skulle halde ved like
4 før: vegstykke som eit distrikt skulle halde ved like

 

Resultat pr. side