Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'RER' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
re  
(rer ) 
I re m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet re
(italiensk; se I do) durskalaens andre tone durskalaens andre tone
re  
(rer) 
II re v4
I dette vinduet skal du finne tabell v4 for oppslagsordet re
; el. reie v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet reie
(norrønt reiða; II re, samme opphav som IV rede) jamfør IV rede; gjøre klar, sette i stand
re opp en sengre opp en seng
: re opp en sengre opp en seng
jamfør IV rede; gjøre klar, sette i stand
re opp en sengre opp en seng
: re opp en sengre opp en seng

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
desisor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet desisor
(desi´sor, i flertall desiso´rer el. desi´sorer) person som har fullmakt til å gje desisjon person som har fullmakt til å gje desisjon
detektor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet detektor
(detek´tor, i flertall detekto´rer el. detek´torer; av engelsk detect; jamfør detektiv)
1 instrument som påviser og måler ein fysisk storleik, til dømes radioaktiv stråling eller elementærpartiklar
1 instrument som påviser og måler ein fysisk storleik, til dømes radioaktiv stråling eller elementærpartiklar
2 i radio og fjernsyn: likerettar som formar om eit signal til opphavleg lyd eller bilete
2 i radio og fjernsyn: likerettar som formar om eit signal til opphavleg lyd eller bilete
1 instrument som påviser og måler ein fysisk storleik, til dømes radioaktiv stråling eller elementærpartiklar
1 instrument som påviser og måler ein fysisk storleik, til dømes radioaktiv stråling eller elementærpartiklar
2 i radio og fjernsyn: likerettar som formar om eit signal til opphavleg lyd eller bilete
2 i radio og fjernsyn: likerettar som formar om eit signal til opphavleg lyd eller bilete
detonator m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet detonator
(detona´tor, i flertall detonato´rer el. detona´torer) tennladning som tenner ei sprengladning tennladning som tenner ei sprengladning
divisor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet divisor
(divi´sor, i flertall diviso´rer el. divi´sorer; frå mellomalderlatin 'delar') tal som eit anna tal blir dividert med
når ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisornår ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisor
: når ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisornår ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisor
tal som eit anna tal blir dividert med
når ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisornår ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisor
: når ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisornår ein dividerer 63 med 9, er 63 dividend og 9 divisor
doktor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet doktor
(dok´tor, i fleirtal dok´torer el. dokto´rer; frå latin 'lærar'; av I dosere, same opphav som doctor) person som har teke doktorgraden, eller som er utnemnd til æresdoktor; forkorta dr.
han er doktor i teologihan er doktor i teologi
: han er doktor i teologihan er doktor i teologi
person som har teke doktorgraden, eller som er utnemnd til æresdoktor; forkorta dr.
han er doktor i teologihan er doktor i teologi
: han er doktor i teologihan er doktor i teologi

 

Resultat pr. side