Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'REDET' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
rede  
(redet) 
II rede n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet rede
; el. reir n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet reir
s d s d
rede  
(redet) 
IV rede v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet rede
(jamfør norrønt reiða)
1 nå sjelden: bringe klarhet i
rede ut noerede ut noe
: rede ut noerede ut noe
1 nå sjelden: bringe klarhet i
rede ut noerede ut noe
: rede ut noerede ut noe
2 re (II)
som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
: som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
2 re (II)
som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
: som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
1 nå sjelden: bringe klarhet i
rede ut noerede ut noe
: rede ut noerede ut noe
1 nå sjelden: bringe klarhet i
rede ut noerede ut noe
: rede ut noerede ut noe
2 re (II)
som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
: som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
2 re (II)
som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
: som man reder, så ligger man få lønn som fortjentsom man reder, så ligger man få lønn som fortjent
rede  
(redet) 
reir n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet reir
; el. II rede n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet rede
(norrønt hreiðr)
1 leie, tilholdssted for visse dyr, særlig fugler
bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
: bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
//
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
1 leie, tilholdssted for visse dyr, særlig fugler
bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
: bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
//
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
2 hjem (I), tilholdssted
vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir
: vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir
2 hjem (I), tilholdssted
vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir
: vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir
1 leie, tilholdssted for visse dyr, særlig fugler
bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
: bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
//
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
1 leie, tilholdssted for visse dyr, særlig fugler
bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
: bygge reirbygge reir / være fløyet fra reiretvære fløyet fra reiret / fuglereir, musereirfuglereir, musereir
//
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
skite i eget reir tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland tale nedsettende om sitt hjem(sted) eller fedreland
2 hjem (I), tilholdssted
vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir
: vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir
2 hjem (I), tilholdssted
vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir
: vårt lune reirvårt lune reir / neds: smuglerreirneds: smuglerreir

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'REDET' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
red  
(redet) 
     
     
II red n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet red
(norrønt (h)reðr 'penis') stor kjønnslem på hanndyr, særleg på hest stor kjønnslem på hanndyr, særleg på hest
red  
(redet) 
     
     
III red n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet red
(norrønt rið 'balansepunkt', av ríða; same opphav som II ri; i tyding 2 kanskje samanheng med II vri)
1 (bakke)kant, bakkerygg, res (I)
1 (bakke)kant, bakkerygg, res (I)
2 svalgang, trappegang
2 svalgang, trappegang
1 (bakke)kant, bakkerygg, res (I)
1 (bakke)kant, bakkerygg, res (I)
2 svalgang, trappegang
2 svalgang, trappegang

 

Resultat pr. side